جستجو در مطالب و اشخاص
عادل آذر در سال 1345 در شهرستان "دهلران" در استان ایلام، بدنیا آمد. وی پس از اتمام دوره دبیرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائی شد. وی سرانجام دکترای مدیریت در سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی را از دانشگاه تهران اخذ کرد. ایشان در دوره هفتم در مجلس شورای اسلامی به مدت 4 سال به عنوان عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به فعالیت پرداخت، وی هم چنین در سال 1389 به ریاست مرکز آمار ایران انتخاب و جانشین "محمد مدد" شد. عادل آذر در زمینه مدیریت و برنامه ریزی، کتابهای متعدد و مقالات فراوانی در سطح پژوهشهای داخلی و بین المللی به رشته تحریر درآورده است. وی همچنین در سال 1392 رتبه‌ دوم را در بین  20 دانشمند برجسته جهان اسلام در حوزه علوم انسانی به خود اختصاص داد. 

عادل آذر در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائی شده و در سال 1367 با موفقیت دوره لیسانس مدیریت صنعتی را به پایان برد. وی طی سالهای 1367 تا 1370، در مقطع كارشناسی ارشد، از پایان نامه خود با عنوان طراحی "مدل برنامه ریزی برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری صنایع دارویی" از دانشگاه تربیت مدرس، دفاع کرد. سرانجام عادل آذر، مدرک دكتری خود را، در رشته مدیریت با گرایش  OR (تحقیق در عملیات) طی سالهای 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ كرد. 

عادل آذر پس از اتمام تحصیلات، به مدت 15 سال در دانشگاه تربیت مدرس، 9 سال در دانشگاه تهران ، 6 سال در دانشگاه علامه طباطبائی، 2 سال در دانشگاه امام حسین(ع)، 4 سال در دانشگاه امام صادق (ع)، 1سال در دانشگاه شهید بهشتی و 4 سال در مراكز آموزش مدیریت دولتی تدریس داشت. او طی سالهای یاد شده دروس زیر تدریس نموده: - تئوریهای كمی در مدیریت، دوره های دكترای مدیریت 3 سال - تحقیق در عملیات پیشرفته، دوره های كارشناسی ارشد 5 سال - تحلیل آماری، دوره های كارشناسی ارشد 7 سال - سمینار در مدیریت صنعتی، دوره های كارشناسی ارشد 1 سال - آمار و كاربرد آن در مدیریت، دوره های كارشناسی 9 سال - تحقیق در عملیات 1و2و3و ، دوره های كارشناسی 9 سال - آمار برای مدیران دوره های كارشناسی ارشد 7 سال - آمار استنباطی ، دوره هایی كارشناسی ارشد 3 سال - روش تحقیق ، دوره های كارشناسی ارشد 1 سال - كاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت، دوره های كارشناسی ارشد 2 سال - مدلسازی ریاضی در مدیریت، دوره دكتری 2 سال 

عادل آذر مشاغل و مسوولیتهای متعددی را به عهده داشته كه می توان به موارد زیر اشاره كرد: -نماینده مجلس شورای اسلامی دوره هفتم، 4سال -عضویت در هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس -عضویت دركمیته علمی پنجمین كنفرانس مجموعه های فازی و كاربردهای آن وزارت علوم، تحقیات و فناوری -عضویت در كمیته برنامه ریزی مدیریت علوم اداری و بازرگانی -عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در كمیسیون علمی-راهبردی تحقق چشم انداز ج. ا. ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضویت در انجمن ایرانی تحقیق در عملیات -عضویت در شورای حمایتی جوانان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی -عضویت در هیات ممیزه دانشگاه پیام نور -عضویت در ستاد نهمین جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی -عضویت در كمیته كار آفرینی دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در شورای برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری -عضویت در هیات تحریریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران -عضویت در كمیته علمی كنفرانسEROPA -ناظر طرح تحقیقاتی در وزارت علوم، تحقیات و فناوری -مدیریت گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس-عضویت در كمتیه پژوهشی انتشارات سمت -عضویت در گروه برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی -ریاست مركز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران -عضویت در كمیسیون تحول اداری دانشگاه تربیت مدرس -معاونت اداری و مالی دانشكده دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در شورای دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در هیأت تحریریه دانشگاه علامه طباطبایی -عضویت در شورای تحول اداری وزارت امور قتصاد ی و دارایی -دبیر علمی اولین كنگره بین المللی بودجه ریزی عملیاتی -عضویت در هیأت امناء منطقه 2 پژوهشی وزارت علوم، تحقیات و فناوری -عضویت در هیأت تحریریه مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس -دبیر علمی دومین كنگره بین المللی بودجه ریزی عملیاتی -عضویت در هیأت امنای دانشگاه ایلام -عضویت در كمیته تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس -ریاست دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس -ریاست كمیسیون بهبود كیفیت مدیریت و بهره وری ریا ست جمهوری -عضویت در كمیته تخصصی علوم انسانی شانزدهمین دوره جشنواره خوارزمی -عضویت در كمیته تخصصی علوم انسانی هفدهمین دوره جشنواره خوارزمی -عضویت در هیات موسس انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران در وزارت نیرو -عضویت در هیات تحریریه مجله فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران -سردبیر مجله پژوهش های مدیریت در ایران -مدیریت گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق -ریاست مركز آمار ایران 

-استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در 1379 -رتبه اول مقاله علمی در حوزه مدیریت، جشنواره ملی شهید رجایی در 1379 -پژوهشگر برگزیده اولی كنگره نهج البلاغه كشوری در 1380 -استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در 1381 -استاد تلاشگر دانشگاه تربیت مدرس در 1382 -پژوهشگر برگزیده دومین كنگره نهج البلاغه كشوری در 1382 -استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در 1383 -استاد راهنمای برگزیده كشور در 1383 -پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در 1384 -دریافت دیپلم افتخار آكادمی ملی نخبگان در 1386 -استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در 1389 -دریافت نشان درجه 2 پژوهش كشوری در 1391 

عادل آذر با تالیف 15 جلد كتاب در حوزه‌ علم مدیریت و انجام 37 طرح تحقیقاتی و ارائه 170 مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی و همایش‌های ملی و بین‌المللی به عنوان پژوهش‌گر رشته مدیریت در كشور شناخته شده که می توان به برخی از آثار وی اشاره کرد:تألیفات 1-AHP تكنیكی نوین در تصمیم گیری گروهی، فصلنامه دانش مدیریت، دانشگاه تهران 2- آمار و احتمالات، انتشارات سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش)، 1382 3- آمار و احتمالات، ویژه داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد، رشته های علوم انسانی، انتشارات سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1382 4-  آمار و كاربرد آن در مدیریت، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 12 شهریور، 1387 5-  آمار و كاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 12 شهریور، 1387 6- آمار و كاربرد آن در مدیریت، تحلیل آماری، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،1383 7- برنامه ریزی آرمانی فازی تكنیكی نوین برای برنامه ریزی، فصلنامه، دانشگاه شاهد 8- تبیین آماری فرضیات درعلوم رفتاری و مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، دانشگاه تهران 9- تجزیه و تحلیل كیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران، فصلنامه دانشگاه شاهد 10- مدلهای ریاضی بودجه، فصلنامه دانش مدیریت، دانشگاه تهران مقالات -کاربرد شبیه سازی در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش مدیریت، جلد 3، شماره 12، 1369 -دامهای آماری در علوم رفتاری"، فصلنامه دانش مدیریت- دانشگاه تهران، جلد 4، شماره 11، 1369 -طراحی مدل ریاضی ارزیابی طرحهای حمل و نقل "، فصلنامه دانش مدیریت- دانشگاه تهران ، جلد 5، شماره 11، 1370 -برنامه ریزی آرمانی فازی تکنیکی نوین برای برنامه ریزی"، فصلنامه دانشگاه شاهد، شماره 4، 1371 -مبانی تئوریک طراحی آزمایشات در تجزیه و تحلیل سود"، فصلنامه مدیریت مالی- دانشگاه تهران، جلد 3، شماره 5 و 6، 1373 -سیستم تولید در سطح جهانی و مراحل استقرار"، مجله دانشور، جلد 8، شماره 33، صفحات 1-12، 1380 -طرح ریزی و بهبود بسط عملكرد كیفیت (رویكرد مدل كانو فازی)"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، جلد10، شماره27، صفحات 1-15، 1391 -اكسونومی از استراتژیهای تولید در ایران"، فصلنامه علمی و پژوهشی مدرس علوم انسانی- پژوهشهای مدیریت در ایران، جلد5، شماره8، صفحات 3-29، 1391 -تجزیه تشخیص آرمانی پارادایمی نوین به طبقه بندی در علم مدیریت"، پژوهشهای مدیریت در ایران، جلد 1، شماره 16، صفحات 39- 52، 1391 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۳:۱۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۳:۱۱

عادل آذر

خلاصه زندگی نامه

 عادل آذر، نماینده حوزه دهلران، دره ‌شهر و آبادان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی‌ که ریاست مرکز آمار ایران را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع