حجت الاسلام اسدالله بن عبدالله بروجردی معروف به ملا اسدلله حجه الاسلام و مجتهد بروجردی، در قرن سیزدهم هجری در بروجرد متولد شده و بیشتر عمر خود را همان جا گذراند. وی بعد از طی مدارج علمی، در بروجرد به تدریس و تصدی امور دینی پرداخت، در اواخر عمر دعوی اعلمیت و تقدم بر مجتهدین عصر خود می‌فرمود و خاندان او در شهر بروجرد لقب "حجتی" داشتند. وی از شاگردان "سید محمد مجاهد صاحب مناهل"، "سید میرزا ابوالقاسم بن سید حسین نهاوندی" و نیز "آقای قمی صاحب القوانین" بود. در واقع با کوشش فراوان حجت الاسلام بروجردی، شهر بروجرد به یکی از پایگاههای اصلی آموزش علوم دینی تبدیل شد. "شیخ عبدالرحیم بروجردی" و "شیخ محمد رحیم بروجردی" از شاگردان او بودند. وی هم چنین در فقاهت، مشربی مكاشفه آمیز داشته و قائل بر انفتاح باب علم بوده و فتاوی او غالبا در حال تغییر بود. سرانجام حجت الاسلام بروجردی، در محرم سال 1271 قمری در بروجرد در گذشت. 
حجت الاسلام بروجردی 11 فرزند داشت که جز یکی همگی مجتهد بودند. فرزند ارشد او "میرزا داوود"، داماد پسر"سید بحرالعلوم" و سه فرزند دیگرش "میرزاضیاءالدین" و "میرزاعسکری" و "میرزا محمد مهدی" از افاضل عصر خود بوده اند. حجت الاسلام بروجردی همچنین با دختر استاد اش، "محقق (میرزای) قمی" ازدواج کرده و از او سه فرزند به نام های، "جمال الدین محمد"، "فخرالدین محمد" و "نورالدین محمد" داشته و در اجازه ای که برای آنان نوشته، به اجتهاد شان تصریح کرد. "آقاجمال الدین"، در فقه و حدیث و تفسیر توانا بوده و بیانی رسا داشته که چند سال در مشهد زیست، سپس در تهران سکنی گزیده و سرانجام در سال 1302 درگذشت. "آقا فخرالدین" در بروجرد مانده و گذشته از مقامات دینی، به شعر و عرفان گرایش داشت. "آقا نورالدین" از شاگردان "شیخ انصاری" بوده و در دوران تحصیل درگذشت. "شیخ علی بروجردی" یکی از نوادگان "حجت الاسلام بروجردی" در سامرا از شاگردان "میرزای شیرازی" بوده و بعد از کسب مراتب علمی به بروجرد بازگشت. هم چنین برادر حجه الاسلام بروجردی به نام "مولی علی بروجردی" و فرزند او، "شریف"، نیز اهل فضل بودند. خاندان مجتهد پرور حجت الاسلام درباره فرزندان خود جمله معروف و مشهوری فرموده : "کل ولدی مجتهد الا سلیمان"، جز سلیمان  بقیه فرزندانم مجتهدند. که همین جمله نشانگر موفقیت آن خاندان مشهور بزرگ و گرانقدر بوده که در بروجرد خاندان بزرگ و محترم حجتی ها از نوادگان مرحوم حجت الاسلام اسدالله بروجردی هستند.  
از دوران و محل تحصیل او اطلاع چندانی در دست نیست، فقط مرحوم "حاج سید شفیع جاپلقی بروجردی" که ازمعاصرین حجت السلام بروجردی بوده، دراثر مشهور خود بنام "روضه البهیه" صفحه 262 در ذکر معاصرین می نویسد: "فاضل عالم کامل حاج مولا اسدالله بن عبدالله بروجردی از شاگردان مرحوم "سید محمد مجاهد صاحب مناهل" می باشد همچنین مدتی از ذخایر علمی وموائد فقهی مرحوم "سید میرزا ابوالقاسم بن سید حسین نهاوندی" که از اکابر فقها و محدثین بوده، بهره مند شده و مدتی طولانی در محضر مرحوم "قمی صاحب القوانین" به شاگردی پرداخت. شاگردان حوزه درس حجت الاسلام بروجردی، ازحوزه های پرشکوه علمیه قرن 13 هجری  قمری بوده، شاگردان آن بزرگوار از گوشه و کنار به سوی حوزه درس وی می آمدند، که مهمترین آنها عبارتند از: "ملامحمد علی محلاتی" ، "شیخ عبد الرحیم نهاوندی"، "شیخ محمد رحیم بروجردی"، "حاج سید باقر سلطانی"، "ملا شیخ علی بروجردی"، "شیخ عبد الرحیم بروجردی"، "شیخ محمود عراقی"، "سید ضیاء الدین بروجردی"، "ملااحمد خوانساری"، "محمدتقی گلپایگان"، "اورنگ زیب میرزا"، "شیخ مرتضی انصاری"، "علامه ملا عبدالله بروجردی"، "شیخ عبد الرحیم کرمانشاهی" و "سید ضیاء الدین طباطبایی". 
درعصر حجت الاسلام بروجردی، حوزه علمیه بروجرد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تالی این حوزه در اصفهان بود که مرحوم "حجه الاسلام سید محمد باقر شفتی اصفهانی" به علت تمکن تالی بیش ازحد مشهور بود. در زمان آن بزرگوار بروجرد مرکز تحصیل علوم شرعیه و مجمع  افاضل ایران شده و "شیخ مرتضی" در ایام تکمیل در حوزه های حاضر و در اوقات ریاست خود اقوال او را نقل می کرد. 
مرحوم حجت الاسلام بروجردی، بر اثر مرجعیت و ریاستی که داشته و از طرف دیگر اشتغالات بحثی و تدریس طلاب و دانشجویان موفق شده از خود آثارعلمی به یادگار بگذارد. اما تنها تألیف او "تعلیقه ای بر قواعد الاحکام" بود. 
این عالم ربانی سرانجام در محرم سال 1271 قمری در بروجرد در گذشت.  آرامگاه خصوصی وی در میدان "محمد حسن خان" در خیابان "وحدت" بروجرد قرار گرفته است.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۴۸

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۴۹

شیخ اسدالله بروجردی

خلاصه زندگی نامه

 حجت الاسلام اسدالله بن عبدالله بروجردی معروف به ملا اسدلله حجه الاسلام و مجتهد بروجردی، از مجتهدان بزرگ امامیه در قرن سیزدهم هجری قمری بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع