جستجو در مطالب و اشخاص
دكترای فيزيك اتمی (دانشگاه شيراز ـ 1381)كارشناسی ارشد فيزيك ماده چگال (دانشگاه شيراز ـ 1373)كارشناسی مهندس الكترونيك (دانشگاه شيراز ـ 1370)همچنين ايشان واحدهای تخصصی رشته‌های مهندسی مخابرات در گرايش امواج و سخت افزار كامپيوتر را گذرانيده و در زمينه مواد الكتروسراميك به مدت چندين سال مطالعه آزاد داشته اند.تز دکترا: الكتروديناميك يون‌های مغناطيسی در ابرشبكه‌ها 

كسب رتبه اول محققين دفاعی كشور در سال 1382كسب جايزه تحقيقات كاربردی در چهاردهمين جشنواره بين المللی خوارزمی در سال 1379كسب عنوان دانشجوی نمونه كشور در مقطع دكترای در سال 1377كسب رتبه اول تأليف كتاب از طرف جهاد دانشگاهی در سال 1375، به مناسبت تأليف كتاب «اصول عمليات حرارتی در ساخت هسته‌های فريت»، كسب عنوان دانشجوی نمونه كشور در مقطع كارشناسی ارشد در سال 1374كسب رتبه اول جايزه جشنواره خوارزمی در سال 1385 كه با درد و دريغ در زمان اعلام نتيجه ايشان عرصه اين خاك ناسپاس را ترك گفته و به سوی معبود شتافته بود و لوح افتخار نيابتاً به مادر داغدار و سالخورده ايشان تقديم گرديد. 

پيشنهاد وانجام بيش از دوازده پروژه مهم دفاعی طی سالهای 1370 تا 1385 از جمله موارد زیر:پروژه طراحی و ساخت مشددهای دی الكتريكپروژه ساخت آهنرباهای سراميكی فريت استرانسيم و فريت باريمپروژه ساخت فريت نيكل ـ روی برای كادر آنتن گيرندههای MWپروژه ساخت فريت منگنز ـ روی برای چك لامپهای كم مصرفپروژه بررسی طراحی و ساخت مولد پالسهای الكترومغناطيسی كوتاهپروژه طراحی و ساخت آسياب عمودی تحت فشارتأسيس و راه اندازی اولين مركز تحقيقات الكتروسرام در ايران در سال 1375 (در دانشگاه صنعتی مالك اشتر)طراحی و ساخت اولين خط توليد نيمه صنعتی توليد آهنرباهای سراميكی سختراه اندازی آزمايشگاه الكتروسراميك در دانشگاه شيرازتا حال حاضر بيست و دو مقاله، رساله و كتاب به طور مستقل يا مشترك تأليف نموده اند كه عبارتنند از:پيشنهاد و تدوين دو دوره جديد در مقاطع تحصيلات تكميلی شامل دكترای آشكارسازی و كارشناسی ارشد الكتروسراميكپيشنهاد تأسيس مجتمع دانشگاهی فيزيك اتمی ايران با هدف دستيابی به مرزهای دانش و گسترش اين مرزها در زمينه‏هايی از قبيل انرژيهای نو، مواد پيشرفته، تغيير آب و هوا و جغرافيای ايران و... در راستای تحقق سند چشم انداز بيست ساله كشور (كه در غيبت ايشان بسیار سخت به نظر می رسد) ثبت 5 اختراع 

استاديار دانشكده مهندسی دانشگاه شيراز (وزارت علوم)سرپرست مركز آموزشی و تحقيقاتی فيزيك كاربردی دانشگاه صنعتی مالك اشتر (وزارت دفاع) 

شهید اردشیر حسین پور اولین شهید هسته ای ایران در 25 دی ماه سال 1385 در شیرازبه طرز مشکوکی در اثر خفگی با گاز سمی توسط عوامل موساد به شهادت رسید. آرامگاه این شهید عزیز در قسمت نام آوران باغ رضوان اصفهان می باشد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۷:۴۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۷:۴۱

شهید اردشیر حسین پور

خلاصه زندگی نامه

شهید اردشیر حسین پور (1385 - 1341)ش. دانشمند و استادیار دانشگاه و متخصص در الکترو مغناطیس بود.او همچنین یکی از دانشمندان برنامه هسته‌ای ایران بود. که  در 25 دی ماه سال 1385 توسط عوامل موساد به شهادت رسید.

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع