جستجو در مطالب و اشخاص
سید جاسم ساعدی در سال 1338 در اهواز متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی با ورود به دانشگاه تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی ادامه داد و مدرک لیسانس خود را اخذ کرد.ساعدی در ادوار چهارم و پنجم شورای اسلامی به عنون نماینده مردم شوش و اندیمشک و در ادوار ششم، هفتم و هشتم به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال در خانه ملت حضور داشت. 

سید جاسم ساعدی در سال 1338 در اهواز متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی با ورود به دانشگاه تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی ادامه داد و مدرک لیسانس خود را اخذ کرد.ساعدی در ادوار چهارم و پنجم شورای اسلامی به عنون نماینده مردم شوش و اندیمشک و در ادوار ششم، هفتم و هشتم به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال در خانه ملت حضور داشت. 


مجلس چهارمسیدجاسم ساعدی در 18 اردیبهشت 1371 توانست در مرحله دوم انتخابات مجلس چهارم 76 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و اندیمشک از توابع استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. مجلس پنجمسیدجاسم ساعدی در 18 اسفند 1374 در مرحله اول انتخابات مجلس پنجم 42 درصد آراء را کسب کرد و توانست برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شوش و اندیمشک از توابع استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. مجلس ششمسیدجاسم ساعدی در 19 بهمن 1378 موفق شد در مرحله اول انتخابات مجلس ششم 32 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و بار دیگر به عنوان نمانده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان به خانه ملت راه پیدا کند. مجلس هفتمسیدجاسم ساعدی در 1 اسفند 1382 موفق شد در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم 60 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان به خانه ملت راه پیدا کند. وی در این دوره عضو هیئت رئیسه مجلس بود و در کمیسیون کشاورزی هم عضویت داشت. مجلس هشتمسیدجاسم ساعدی در 24 اسفند 1386 در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم موفق شد 34 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره عضو هیئت رئیسه مجلس بود.ساعدی در دور هشتم مجلس 42 طرح و لایحه را امضا کرد که برخی از آنها عبارتند از:-  طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی- طرح الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی- طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- طرح استخدام مهندسین ناظر مزارع گندم کشور- طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری- طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیسو ... 

مجلس چهارمسیدجاسم ساعدی در 18 اردیبهشت 1371 توانست در مرحله دوم انتخابات مجلس چهارم 76 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و اندیمشک از توابع استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. مجلس پنجمسیدجاسم ساعدی در 18 اسفند 1374 در مرحله اول انتخابات مجلس پنجم 42 درصد آراء را کسب کرد و توانست برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شوش و اندیمشک از توابع استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. مجلس ششمسیدجاسم ساعدی در 19 بهمن 1378 موفق شد در مرحله اول انتخابات مجلس ششم 32 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و بار دیگر به عنوان نمانده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان به خانه ملت راه پیدا کند. مجلس هفتمسیدجاسم ساعدی در 1 اسفند 1382 موفق شد در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم 60 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان به خانه ملت راه پیدا کند. وی در این دوره عضو هیئت رئیسه مجلس بود و در کمیسیون کشاورزی هم عضویت داشت. مجلس هشتمسیدجاسم ساعدی در 24 اسفند 1386 در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم موفق شد 34 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان نماینده مردم شوش و دانیال از توابع استان خوزستان در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره عضو هیئت رئیسه مجلس بود.ساعدی در دور هشتم مجلس 42 طرح و لایحه را امضا کرد که برخی از آنها عبارتند از:-  طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی- طرح الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی- طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- طرح استخدام مهندسین ناظر مزارع گندم کشور- طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری- طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیسو ... 


استیضاح محمدرضا اسکندری در 30 مهر 1385 با محورهای عدم تحقق وعده​های خودکفایی، بی​توجهی به نیازهای کشاورزان و دامداران، تاخیر یا عدم خرید محصولات تضمینی کشاورزی و مشکلات صندوق بیمه محصولات کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفت.ساعدی رئیس وقت كمیسیون كشاورزی در مجلس هفتم در جلسه استیضاح اسکندری به مخالفت اكثریت اعضای كمیسیون كشاورزی با این استیضاح اشاره كرد و گفت: «فقط دو نفر از 23 نفر عضو كمیسیون كشاورزی طرح استیضاح را امضا كرده اند.» وی سپس به موضوع تامین مواد غذایی كشور توسط وزارت جهاد كشاورزی اشاره كرد و گفت: «در راستای این وظیفه مهم طی سال گذشته در تولید محصولات كشاورزی 5/7 میلیون تن افزایش تولید داشتیم كه منجر به رشد سرانه تولید شده یعنی به ازای سرانه هر نفر در كشور به بیش از 90 كیلوگرم. در این مدت با عنایت به افزایش 700 هزار تن محصولات دامی و افزایش 50 هزار تنی آبزی پروری میزان تولید سرانه محصولات پروتئین دامی 11 كیلوگرم افزایش داشته كه نقش اساسی در بهبود كیفیت تغذیه مردم داشته است. همچنین افزایش درصد پروتئین گندم كه در فرمایشات استیضاح كنندگان وجود داشته به عنوان اصلی ترین مواد غذایی مورد استفاده مردم از 10 درصد به 12 درصد افزایش پیدا كرده است. از این جهت ما از وزارت جهاد كشاورزی تشكر می كنیم.»در نهایت نمایندگان با 98 رای موافق استیضاح و 149 رای مخالف، اسکندری را در سمت خود ابقا کردند. 

استیضاح محمدرضا اسکندری در 30 مهر 1385 با محورهای عدم تحقق وعده​های خودکفایی، بی​توجهی به نیازهای کشاورزان و دامداران، تاخیر یا عدم خرید محصولات تضمینی کشاورزی و مشکلات صندوق بیمه محصولات کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفت.ساعدی رئیس وقت كمیسیون كشاورزی در مجلس هفتم در جلسه استیضاح اسکندری به مخالفت اكثریت اعضای كمیسیون كشاورزی با این استیضاح اشاره كرد و گفت: «فقط دو نفر از 23 نفر عضو كمیسیون كشاورزی طرح استیضاح را امضا كرده اند.» وی سپس به موضوع تامین مواد غذایی كشور توسط وزارت جهاد كشاورزی اشاره كرد و گفت: «در راستای این وظیفه مهم طی سال گذشته در تولید محصولات كشاورزی 5/7 میلیون تن افزایش تولید داشتیم كه منجر به رشد سرانه تولید شده یعنی به ازای سرانه هر نفر در كشور به بیش از 90 كیلوگرم. در این مدت با عنایت به افزایش 700 هزار تن محصولات دامی و افزایش 50 هزار تنی آبزی پروری میزان تولید سرانه محصولات پروتئین دامی 11 كیلوگرم افزایش داشته كه نقش اساسی در بهبود كیفیت تغذیه مردم داشته است. همچنین افزایش درصد پروتئین گندم كه در فرمایشات استیضاح كنندگان وجود داشته به عنوان اصلی ترین مواد غذایی مورد استفاده مردم از 10 درصد به 12 درصد افزایش پیدا كرده است. از این جهت ما از وزارت جهاد كشاورزی تشكر می كنیم.»در نهایت نمایندگان با 98 رای موافق استیضاح و 149 رای مخالف، اسکندری را در سمت خود ابقا کردند. 


در 23 دی‌ ماه سال 1388، یک فوریت طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ایران با انگلیس در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با امضای 35 نماینده از جمله سیدجاسم ساعدی برای تصویب تقدیم مجلس شده بود. در این روز فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده و بررسی مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسی‌ها، با نظر رئیس مجلس طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال شد.  کمیسیون امنیت ملی نیز در گام‌های اولیه به بررسی حوزه‌های کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بریتانیا پرداخت؛ این کمیسیون در جلسات اولیه بررسی، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط تغییر داد، اما با این وجود، گذشت زمان این طرح را به جمع طرح‌های مسکوت مانده فرستاد.در پاییز سال 1389 سایمون گس سفیر وقت بریتانیا در تهران با نگارش مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت ملت ایران، آشكارا در امور داخلی كشورمان دخالت كرد. برخی از نمایندگان در واکنش نسبت به این اظهارات خواستار اقدام عملی در مورد "گس" ‌شده و اخراج او را به عنوان "عنصر نامطلوب" خواستار شدند. در این میان برخی نمایندگان مجلس به فكر پیگیری و زنده ‌كردن طرح كاهش رابطه با انگلیس افتادند. در همین حین بود كه ملكه انگلستان در تایید اقدامات "سایمون گس"، سفیر وقت این كشور در تهران، به وی نشان عالی "سر" را اعطا ‌كرد. این گونه بود كه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین روزهای آذر ماه سال 1389 با تبدیل طرح كاهش رابطه با انگلیس به طرح قطع رابطه با این كشور موافقت و با رای بالایی آن را تصویب و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال كرد.سرانجام پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح 2 فوریتی کاهش روابط با انگلیس را 2 آذر 1390 با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.  طراحان این طرح، علت تصویب این طرح را کارنامه سیاه انگلیس در قبال ایران و نقش بسیار مخرب این کشور در رخدادهای پس از انتخابات سال 1388 عنوان ‌کردند.  

در 23 دی‌ ماه سال 1388، یک فوریت طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ایران با انگلیس در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با امضای 35 نماینده از جمله سیدجاسم ساعدی برای تصویب تقدیم مجلس شده بود. در این روز فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده و بررسی مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسی‌ها، با نظر رئیس مجلس طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال شد.  کمیسیون امنیت ملی نیز در گام‌های اولیه به بررسی حوزه‌های کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بریتانیا پرداخت؛ این کمیسیون در جلسات اولیه بررسی، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط تغییر داد، اما با این وجود، گذشت زمان این طرح را به جمع طرح‌های مسکوت مانده فرستاد.در پاییز سال 1389 سایمون گس سفیر وقت بریتانیا در تهران با نگارش مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت ملت ایران، آشكارا در امور داخلی كشورمان دخالت كرد. برخی از نمایندگان در واکنش نسبت به این اظهارات خواستار اقدام عملی در مورد "گس" ‌شده و اخراج او را به عنوان "عنصر نامطلوب" خواستار شدند. در این میان برخی نمایندگان مجلس به فكر پیگیری و زنده ‌كردن طرح كاهش رابطه با انگلیس افتادند. در همین حین بود كه ملكه انگلستان در تایید اقدامات "سایمون گس"، سفیر وقت این كشور در تهران، به وی نشان عالی "سر" را اعطا ‌كرد. این گونه بود كه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین روزهای آذر ماه سال 1389 با تبدیل طرح كاهش رابطه با انگلیس به طرح قطع رابطه با این كشور موافقت و با رای بالایی آن را تصویب و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال كرد.سرانجام پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح 2 فوریتی کاهش روابط با انگلیس را 2 آذر 1390 با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.  طراحان این طرح، علت تصویب این طرح را کارنامه سیاه انگلیس در قبال ایران و نقش بسیار مخرب این کشور در رخدادهای پس از انتخابات سال 1388 عنوان ‌کردند.  


پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله سیدجاسم ساعدی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 

پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله سیدجاسم ساعدی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۳:۵۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۵:۵۷

سید جاسم ساعدی

خلاصه زندگی نامه

 سید جاسم ساعدی، نماینده اصولگرای مردم شوش و دانیال در ادوار ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بود که پیشتر به عنوان نماینده مردم شوش و اندیمشک در ادوار چهارم و پنجم در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع