جستجو در مطالب و اشخاص
سید احمدرضا دستغیب در سال 1343 در شهرستان "شیراز" از استان "فارس" به دنیا آمد. وی فرزند سید فخرالدین دستغیب است. وی علاوه بر کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز دارای تحصیلات حوزوی در مقطع "سطح" است. احمدرضا دستغیب پیش از ورود به مجلس به عنوان شهردار شیراز، رئیس عقیدتی سیاسی شهربانی و رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان فارس خدمت کرد. احمدرضا دستغیب در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در سال 1387، به نمایندگی از مردم "شیراز" از استان "فارس" وارد مجلس شورای اسلامی شد.  

سید احمدرضا دستغیب در سال 1343 در شهرستان "شیراز" از استان "فارس" به دنیا آمد. وی فرزند سید فخرالدین دستغیب است. وی علاوه بر کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز دارای تحصیلات حوزوی در مقطع "سطح" است. احمدرضا دستغیب پیش از ورود به مجلس به عنوان شهردار شیراز، رئیس عقیدتی سیاسی شهربانی و رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان فارس خدمت کرد. احمدرضا دستغیب در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در سال 1387، به نمایندگی از مردم "شیراز" از استان "فارس" وارد مجلس شورای اسلامی شد.  


سید احمدرضا دستغیب، با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 52 هزار و 533 رای از مجموع 126 هزار و 60 رأی از سوی مردم "شیراز"، وارد مجلس شود. در این دوره، دستغیب به عضویت کمیسیون "صنایع و معادن" درآمد و در سال اول به عنوان منشی اول، سال دوم و سوم به عنوان دبیر اول و در سال چهارم به عنوان دبیر دوم در این کمیسیون خدمت کرد. در این دوره 27 طرح و لایحه توسط دستغیب امضا شد که می توان به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و ... اشاره کرد. 

سید احمدرضا دستغیب، با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 52 هزار و 533 رای از مجموع 126 هزار و 60 رأی از سوی مردم "شیراز"، وارد مجلس شود. در این دوره، دستغیب به عضویت کمیسیون "صنایع و معادن" درآمد و در سال اول به عنوان منشی اول، سال دوم و سوم به عنوان دبیر اول و در سال چهارم به عنوان دبیر دوم در این کمیسیون خدمت کرد. در این دوره 27 طرح و لایحه توسط دستغیب امضا شد که می توان به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و ... اشاره کرد. 


21 مهر سال 1389، جلسه ای با حضور 14 تن از نمایندگان استان "فارس" در مورد تغییر و تحول مدیریت ها در استان، در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ابتدا در خصوص موافقت یا مخالفت با ماندن یا رفتن رئیس سازمان صنایع و معادن استان بحث شد و سپس در خصوص تغییر مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس که توسط استاندار فارس پیشنهاد تغییر آن به وزیر آموزش و پرورش داده شده بود، بحث شد. در حین بحث برخی از نمایندگان از جمله نصرالله کوهی باغ اناری نماینده وقت "سروستان، کربال و کوار" از استان "فارس"، اظهار داشتند که ما جلسه را ترک می کنیم، در این زمان سید احمدرضا دستغیب به "کوهی باغ اناری" اظهار داشت که اگر می خواهید جلسه را ترک کنید بلند شوید و بروید. در این میان درگیری لفظی بین این دو نماینده ایجاد شد، نهایتا "کوهی باغ اناری" از جای خود بلند شد و به سمت احمدرضا دستغیب رفت و با سیلی به صورت ایشان زد که در همین زمان عینک "سید احمدرضا دستغیب" تخریب و جلسه بدون اخذ تصمیم خاتمه یافت. پس از آن کوهی باغ اناری با انتشار بیانه و نیز طرح مباحثی از جمله اتهام ضد ولایت فقیه و همگامی با فتنه گران و... در رسانه ها، به افترا و تهمت علیه دستغیب پرداخت. متعاقب آن احمدرضا دستغیب با طرح شکایت در دادسرا، علیه کوهی باغ اناری اعلام جرم کرد که پس از برگزاری جلسه دادگاه، چند تن از نمایندگان استان فارس در دادگاه حاضر و در مرحله بازپرسی اظهارات، ادعای شاکی را تایید و علیه کوهی باغ اناری شهادت دادند. 10 آبان ماه 1390، در نهایت شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران، نصرالله کوهی باغ اناری را بر حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت، متهم به ایراد ضرب عمدی و نشر اکاذیب و توهین نسبت به شاکی آقای سيد احمد رضا دستغیب دانست و به پرداخت سه ربع دینار از بابت دیه سرخ (قرمز) شدن گوش راست به نفع شاکی (احمدرضا دستغیب) و هم چنین به استناد ماده 698 و با رعایت بند 3 و 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 2 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرد.  

21 مهر سال 1389، جلسه ای با حضور 14 تن از نمایندگان استان "فارس" در مورد تغییر و تحول مدیریت ها در استان، در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ابتدا در خصوص موافقت یا مخالفت با ماندن یا رفتن رئیس سازمان صنایع و معادن استان بحث شد و سپس در خصوص تغییر مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس که توسط استاندار فارس پیشنهاد تغییر آن به وزیر آموزش و پرورش داده شده بود، بحث شد. در حین بحث برخی از نمایندگان از جمله نصرالله کوهی باغ اناری نماینده وقت "سروستان، کربال و کوار" از استان "فارس"، اظهار داشتند که ما جلسه را ترک می کنیم، در این زمان سید احمدرضا دستغیب به "کوهی باغ اناری" اظهار داشت که اگر می خواهید جلسه را ترک کنید بلند شوید و بروید. در این میان درگیری لفظی بین این دو نماینده ایجاد شد، نهایتا "کوهی باغ اناری" از جای خود بلند شد و به سمت احمدرضا دستغیب رفت و با سیلی به صورت ایشان زد که در همین زمان عینک "سید احمدرضا دستغیب" تخریب و جلسه بدون اخذ تصمیم خاتمه یافت. پس از آن کوهی باغ اناری با انتشار بیانه و نیز طرح مباحثی از جمله اتهام ضد ولایت فقیه و همگامی با فتنه گران و... در رسانه ها، به افترا و تهمت علیه دستغیب پرداخت. متعاقب آن احمدرضا دستغیب با طرح شکایت در دادسرا، علیه کوهی باغ اناری اعلام جرم کرد که پس از برگزاری جلسه دادگاه، چند تن از نمایندگان استان فارس در دادگاه حاضر و در مرحله بازپرسی اظهارات، ادعای شاکی را تایید و علیه کوهی باغ اناری شهادت دادند. 10 آبان ماه 1390، در نهایت شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران، نصرالله کوهی باغ اناری را بر حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت، متهم به ایراد ضرب عمدی و نشر اکاذیب و توهین نسبت به شاکی آقای سيد احمد رضا دستغیب دانست و به پرداخت سه ربع دینار از بابت دیه سرخ (قرمز) شدن گوش راست به نفع شاکی (احمدرضا دستغیب) و هم چنین به استناد ماده 698 و با رعایت بند 3 و 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 2 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرد.  


موافقت با استیضاح وزیر نیرو بهمن سال 1388، برای نخستین بار بود که زمزمه ‌های طرح استیضاح مجید نامجو وزیر وقت نیرو، از سوی برخی نمایندگان "شوشتر" از استان "خوزستان" در مجلس هشتم، مطرح شد اما تا پایان سال 1388 به طور رسمی خبری از ارایه این طرح نشد. پس از آن در تابستان سال 1389، مجددا طرح استیضاح "مجید نامجو" با موضوع ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و محقق نشدن اهداف وزارتخانه، مشکلات موجود در حوزه آب و برق و رفع این مشکل‌ها در استان‌ها و ... مطرح شد. 4 اسفند ماه سال 1389، استیضاح "مجید نامجو" وزیر وقت نیرو، با 45 امضا از سوی نمایندگان مجلس از جمله سید احمدرضا دستغیب در 6 محور در مجلس هشتم اعلام وصول شد. فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو، فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی، طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی، مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه از محورهای اصلی این استیضاح عنوان شده بود. سرانجام 15 اسفند سال 1389، مجید نامجو برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد اما با تفاوت یک رای و با کسب اکثریت آراء در سمت خود ابقا شد. امضای اولین طرح سوال از احمدی نژاد 5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله سید احمدرضا دستغیب (فرزند فخرالدین) دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  

موافقت با استیضاح وزیر نیرو بهمن سال 1388، برای نخستین بار بود که زمزمه ‌های طرح استیضاح مجید نامجو وزیر وقت نیرو، از سوی برخی نمایندگان "شوشتر" از استان "خوزستان" در مجلس هشتم، مطرح شد اما تا پایان سال 1388 به طور رسمی خبری از ارایه این طرح نشد. پس از آن در تابستان سال 1389، مجددا طرح استیضاح "مجید نامجو" با موضوع ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و محقق نشدن اهداف وزارتخانه، مشکلات موجود در حوزه آب و برق و رفع این مشکل‌ها در استان‌ها و ... مطرح شد. 4 اسفند ماه سال 1389، استیضاح "مجید نامجو" وزیر وقت نیرو، با 45 امضا از سوی نمایندگان مجلس از جمله سید احمدرضا دستغیب در 6 محور در مجلس هشتم اعلام وصول شد. فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو، فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی، طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی، مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه از محورهای اصلی این استیضاح عنوان شده بود. سرانجام 15 اسفند سال 1389، مجید نامجو برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد اما با تفاوت یک رای و با کسب اکثریت آراء در سمت خود ابقا شد. امضای اولین طرح سوال از احمدی نژاد 5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله سید احمدرضا دستغیب (فرزند فخرالدین) دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۵:۴۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۲:۲۳

سید احمدرضا دستغیب

خلاصه زندگی نامه

 سید احمدرضا دستغیب (فرزند سید فخرالدین)، نماینده اصلاح طلب مردم "شیراز" از استان "فارس" در مجلس هشتم شورای اسلامی که سابقه حضور در هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع