سلطان باهو فرزند سلطان بایزید در سال 1039 ه.ق، دو سال پس از جلوس بزرگترین پادشاه از سلسله مغول کبیر هند یعنی شاه جهان (13.07 ه.ق) در روستای اعوان در ایالت جَهنْگ (استان پنجاب در پاکستان) متولد شد. نامش را به مناسبت رویایی که مادرش – بی بی راستی – دیده بود و آن اینکه فرزندی به دنیا خواهد آورد که نور علم و معرفت او سراسر جهان را خواهد گرفت، باهو گذاشتند یعنی با خدا یا خدا با او است. نخست در کاهرجانن و سپس، در سال 1190، در شورکوت (مزار کنونی او) در ایالت جهنگ به خاک سپرده شد. نیاکان باهو پس از شهادت امام حسین علیه السّلام از عربستان به هندوستان مهاجرت کردند و در ابتدا در "پِنْددادَن خان" در ایالت جِهْلَم (پاکستان) مقیم شدند و هندوانِ آنجا را به اسلام مشرّف کردند و سپس به شورکوت نقل مکان کردند. بنا به گفته مؤلف مناقب سلطانی، شاه جهان خانواده باهو را بسیار گرامی می‌داشت و جاگیر (تیول) بزرگی به پدر باهو تقدیم کرده بود. وی بیش از 144 کتاب نوشته که 143 کتاب آن به زبان فارسی و یک جلد آن به زبان محلی سرائیکی است. سلطان باهو در سال 1102 ه.ق درگذشت.

سلطان باهو فرزند سلطان بایزید در سال 1039 ه.ق، دو سال پس از جلوس بزرگترین پادشاه از سلسله مغول کبیر هند یعنی شاه جهان (13.07 ه.ق) در روستای اعوان در ایالت جَهنْگ (استان پنجاب در پاکستان) متولد شد. نامش را به مناسبت رویایی که مادرش – بی بی راستی – دیده بود و آن اینکه فرزندی به دنیا خواهد آورد که نور علم و معرفت او سراسر جهان را خواهد گرفت، باهو گذاشتند یعنی با خدا یا خدا با او است. نخست در کاهرجانن و سپس، در سال 1190، در شورکوت (مزار کنونی او) در ایالت جهنگ به خاک سپرده شد. نیاکان باهو پس از شهادت امام حسین علیه السّلام از عربستان به هندوستان مهاجرت کردند و در ابتدا در "پِنْددادَن خان" در ایالت جِهْلَم (پاکستان) مقیم شدند و هندوانِ آنجا را به اسلام مشرّف کردند و سپس به شورکوت نقل مکان کردند. بنا به گفته مؤلف مناقب سلطانی، شاه جهان خانواده باهو را بسیار گرامی می‌داشت و جاگیر (تیول) بزرگی به پدر باهو تقدیم کرده بود. وی بیش از 144 کتاب نوشته که 143 کتاب آن به زبان فارسی و یک جلد آن به زبان محلی سرائیکی است. سلطان باهو در سال 1102 ه.ق درگذشت.


باهو نخست در محضر حبیب اللّه قادری به طی مراحل معنوی پرداخت. سپس به دستور وی به زیارت پیر عبدالرحمان، مرادِ حبیب اللّه، به دهلی رفت.

باهو نخست در محضر حبیب اللّه قادری به طی مراحل معنوی پرداخت. سپس به دستور وی به زیارت پیر عبدالرحمان، مرادِ حبیب اللّه، به دهلی رفت.


از نوشته های باهو چنین بر می آید که وی از عارفانی بوده است که پیروی از کتاب و سنت را لازم می‌دانسته و به گفتار و کرداری که مطابق با شریعت محمّدی نبوده اعتقاد نداشته است. برای اثبات گفته های خود همواره به قرآن و حدیث نبوی استناد می ‌کرده و معتقد بوده است که حدِّ شرعی شامل همه می ‌شود و هیچ ‌کس از آن مستثنی نیست.

از نوشته های باهو چنین بر می آید که وی از عارفانی بوده است که پیروی از کتاب و سنت را لازم می‌دانسته و به گفتار و کرداری که مطابق با شریعت محمّدی نبوده اعتقاد نداشته است. برای اثبات گفته های خود همواره به قرآن و حدیث نبوی استناد می ‌کرده و معتقد بوده است که حدِّ شرعی شامل همه می ‌شود و هیچ ‌کس از آن مستثنی نیست.


سلطان بخش قادری، مؤلف تواریخ سلطان باهو، و سایر تذکره نویسان، باهو را مؤلف 140 اثر عرفانی و مذهبی به زبانهای فارسی و عربی دانسته اند. در منابع آمده است که وی به زبان مادری (پنجابی) خویش نیز تألیفاتی داشته است. تنها اثر او به زبان پنجابی که در دست است ابیات سلطان باهو است. بعضی از آثار فارسی او به این شرح است: شمس العارفین مفتاح العارفین محکم الفقر عین الفقر عقل الفقر عقل بیدار دیوان باهو

سلطان بخش قادری، مؤلف تواریخ سلطان باهو، و سایر تذکره نویسان، باهو را مؤلف 140 اثر عرفانی و مذهبی به زبانهای فارسی و عربی دانسته اند. در منابع آمده است که وی به زبان مادری (پنجابی) خویش نیز تألیفاتی داشته است. تنها اثر او به زبان پنجابی که در دست است ابیات سلطان باهو است. بعضی از آثار فارسی او به این شرح است: شمس العارفین مفتاح العارفین محکم الفقر عین الفقر عقل الفقر عقل بیدار دیوان باهو


سلطان باهو در سن 63 سالگی در سال 1102 ه.ق در شهر شورکوت لاهور درگذشت و مزار شریفش در آن شهر زیارتگاه خاص و عام است.

سلطان باهو در سن 63 سالگی در سال 1102 ه.ق در شهر شورکوت لاهور درگذشت و مزار شریفش در آن شهر زیارتگاه خاص و عام است.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۱:۴۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۱:۴۵

سلطان باهو

خلاصه زندگی نامه

 سلطان باهو، شاعر وعارف نامدار پاکستان و شبه قاره هند در قرن دوازدهم است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع