رژیس بلاشر (به فرانسوی: Régis Blachère) در سال 1900 در حومه پاریس زاده شد. وی پانزده ساله بود که پدرش به کشور مغرب مهاجرت کرد و در "دارالبیضاء" که بعدها به "کازابلانکا" تغییر نام یافت، مسکن گزید. بلاشر را می ‌توان آخرین مردِ کلان از سلسله خاورشناسانی دانست که نزدیک به دو سده به پژوهش در زبان و ادبیات کلاسیک عربی پرداخته‌اند. اینک شیوه کار و حتی واژگان ادب شناسان دگرگون شده و اینگونه پژوهشها به شیوه‌های تازه‌ای انجام می‌ شود، و به عقیده برخی از محققان امروزی، بزرگانی چون بلاشر، طی دویست سال مواد لازم را برای تحلیلهای امروزی فراهم آورده‌اند. رژیس سرانجام در سال 1972 درگذشت.

رژیس بلاشر (به فرانسوی: Régis Blachère) در سال 1900 در حومه پاریس زاده شد. وی پانزده ساله بود که پدرش به کشور مغرب مهاجرت کرد و در "دارالبیضاء" که بعدها به "کازابلانکا" تغییر نام یافت، مسکن گزید. بلاشر را می ‌توان آخرین مردِ کلان از سلسله خاورشناسانی دانست که نزدیک به دو سده به پژوهش در زبان و ادبیات کلاسیک عربی پرداخته‌اند. اینک شیوه کار و حتی واژگان ادب شناسان دگرگون شده و اینگونه پژوهشها به شیوه‌های تازه‌ای انجام می‌ شود، و به عقیده برخی از محققان امروزی، بزرگانی چون بلاشر، طی دویست سال مواد لازم را برای تحلیلهای امروزی فراهم آورده‌اند. رژیس سرانجام در سال 1972 درگذشت.


بلاشر در دبیرستان "لیوته" آن شهر به تحصیل پرداخت و از همان روزگار، عشق شدید به مطالعه و به ویژه فراگرفتن زبان ‌های بیگانه در او پدیدار بود. رژیس، بلافاصله پس از اخذ دیپلم، ناظر مدرسه "مولای یوسف رباط" شد، سپس  در سال 1922 از دانشگاه "الجزیره" لیسانس گرفت و پس از آن نیز چندی از درسهای "ویلیام مارسه" در همان دانشگاه بهره برد. وی در سال 1924 در امتحان ورودی فوق لیسانس مدرّسی پذیرفته شد و چون پدرش کارمندی ساده بود، ناگزیر، ضمن تحصیل در الجزیره، به کار خود در مدرسه مولای یوسف ادامه داد و پیوسته میان رباط و الجزیره در رفت و آمد بود، اما سرانجام سال 1929 مدرسه رباط را ترک کرد و به یاری "لوی پرووانسال" در "مؤسسه پژوهشهای عالی مغرب" سرپرست پژوهش گردید و تا سال 1935 به کار خود ادامه داد. کسب درجه دکتری بلاشردر سال 1936، از دو رساله دکتری خود، اولی درباره متنبی و دومی ترجمه و تحقیق کتاب طبقات الامم دفاع کرد و پس از دریافت درجه دکتری، در "مدرسه ملی زبانهای شرقیِ" پاریس استاد زبان عربی شد و به مدت پانزده سال به آن کار ادامه داد. در سال 1950 کرسی استادی زبان و ادبیات عربیِ دانشگاه "سوربن" را به او سپردند که تا زمان بازنشستگیش در سال 1970 در این سمت باقی بود.

بلاشر در دبیرستان "لیوته" آن شهر به تحصیل پرداخت و از همان روزگار، عشق شدید به مطالعه و به ویژه فراگرفتن زبان ‌های بیگانه در او پدیدار بود. رژیس، بلافاصله پس از اخذ دیپلم، ناظر مدرسه "مولای یوسف رباط" شد، سپس در سال 1922 از دانشگاه "الجزیره" لیسانس گرفت و پس از آن نیز چندی از درسهای "ویلیام مارسه" در همان دانشگاه بهره برد. وی در سال 1924 در امتحان ورودی فوق لیسانس مدرّسی پذیرفته شد و چون پدرش کارمندی ساده بود، ناگزیر، ضمن تحصیل در الجزیره، به کار خود در مدرسه مولای یوسف ادامه داد و پیوسته میان رباط و الجزیره در رفت و آمد بود، اما سرانجام سال 1929 مدرسه رباط را ترک کرد و به یاری "لوی پرووانسال" در "مؤسسه پژوهشهای عالی مغرب" سرپرست پژوهش گردید و تا سال 1935 به کار خود ادامه داد. کسب درجه دکتری بلاشردر سال 1936، از دو رساله دکتری خود، اولی درباره متنبی و دومی ترجمه و تحقیق کتاب طبقات الامم دفاع کرد و پس از دریافت درجه دکتری، در "مدرسه ملی زبانهای شرقیِ" پاریس استاد زبان عربی شد و به مدت پانزده سال به آن کار ادامه داد. در سال 1950 کرسی استادی زبان و ادبیات عربیِ دانشگاه "سوربن" را به او سپردند که تا زمان بازنشستگیش در سال 1970 در این سمت باقی بود.


بلاشر در کنار وظایف استادی، مسئولیتهای دیگری نیز به عهده داشت، از جمله: ریاست پژوهش در "مدرسه کاربردی مطالعات عالی" وابسته به دانشگاه "سوربن" از سال 1950 ریاست مؤسسه مطالعات اسلامی در فرهنگستان پاریس، از سال 1956 تا 1965 ریاست عالیه "انجمن پیشبرد پژوهشهای اسلامی"، از سال 1956 ریاست "مرکز لغت شناسی عربی"، از سال 1962

بلاشر در کنار وظایف استادی، مسئولیتهای دیگری نیز به عهده داشت، از جمله: ریاست پژوهش در "مدرسه کاربردی مطالعات عالی" وابسته به دانشگاه "سوربن" از سال 1950 ریاست مؤسسه مطالعات اسلامی در فرهنگستان پاریس، از سال 1956 تا 1965 ریاست عالیه "انجمن پیشبرد پژوهشهای اسلامی"، از سال 1956 ریاست "مرکز لغت شناسی عربی"، از سال 1962


بلاشر در زندگی پر بار خود حدود دوازده کتاب و بیش از چهل مقاله تألیف کرده و انبوهی گزارش و معرفی و نقد کتاب نوشته است. برخی از کتابهای او، در شمار منابع اصلی تحقیق در آمده‌اند. از جمله آثار او عبارتند از: گزیده‌ای از آثار جغرافی نویسان قرون وسطی یک شاعر عرب در سده چهارم قمری ترجمه کتاب "طبقات الامم" اثر قاضی صاعد اندلسی به فرانسوی همراه با تعلیقات دستور زبان عربی کلاسیک عناصر برگزیده از عربی کلاسیک تمرین برای عربی کلاسیک مقدمه بر قرآن ترجمه قرآن تاریخ ادبیات عرب از آغاز تا پایان قرن پانزدهم در سه جلد فرهنگ عربی ـ فرانسه ـ انگلیسی با همکاری دو خاورشناس دیگر مقالاتمقالات بلاشر در مجلات معروف فرانسوی و دایرۀ المعارفهای بزرگ به چاپ رسیده است.

بلاشر در زندگی پر بار خود حدود دوازده کتاب و بیش از چهل مقاله تألیف کرده و انبوهی گزارش و معرفی و نقد کتاب نوشته است. برخی از کتابهای او، در شمار منابع اصلی تحقیق در آمده‌اند. از جمله آثار او عبارتند از: گزیده‌ای از آثار جغرافی نویسان قرون وسطی یک شاعر عرب در سده چهارم قمری ترجمه کتاب "طبقات الامم" اثر قاضی صاعد اندلسی به فرانسوی همراه با تعلیقات دستور زبان عربی کلاسیک عناصر برگزیده از عربی کلاسیک تمرین برای عربی کلاسیک مقدمه بر قرآن ترجمه قرآن تاریخ ادبیات عرب از آغاز تا پایان قرن پانزدهم در سه جلد فرهنگ عربی ـ فرانسه ـ انگلیسی با همکاری دو خاورشناس دیگر مقالاتمقالات بلاشر در مجلات معروف فرانسوی و دایرۀ المعارفهای بزرگ به چاپ رسیده است.


بلاشردر سال 1972، عضو "فرهنگستان خط نگاره و ادب" شد و یک سال بعد در اوت 1973 درگذشت.  3 سال پس از مرگ وی یعنی در سال 1975 انجمن فرانسوی دمشق، یادنامه‌ای همراه با زندگینامه، فهرست جامع آثار و تمامی مقالات علمی او منتشر کرد.

بلاشردر سال 1972، عضو "فرهنگستان خط نگاره و ادب" شد و یک سال بعد در اوت 1973 درگذشت. 3 سال پس از مرگ وی یعنی در سال 1975 انجمن فرانسوی دمشق، یادنامه‌ای همراه با زندگینامه، فهرست جامع آثار و تمامی مقالات علمی او منتشر کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۶:۱۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۶:۱۷

رژیس بلاشر

خلاصه زندگی نامه

 رژیس بلاشر، خاورشناس و عربی دان فرانسوی که یکی از مترجمان قرآن به زبان فرانسوی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع