جستجو در مطالب و اشخاص
نجات الله ابراهیمیان در سال 1344 در شهرستان "تنکابن" واقع در استان مازندران متولد شد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد و سپس برای تحصیل در مقطع دکتری عازم فرانسه شد و دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفت. دکتر ابراهیمیان، در 23 تیرماه سال 1392 به عنوان یکی از 6 حقوقدان دور ششم شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی رأی موافق گرفت.

نجات الله ابراهیمیان در سال 1344 در شهرستان "تنکابن" واقع در استان مازندران متولد شد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد و سپس برای تحصیل در مقطع دکتری عازم فرانسه شد و دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفت. دکتر ابراهیمیان، در 23 تیرماه سال 1392 به عنوان یکی از 6 حقوقدان دور ششم شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی رأی موافق گرفت.


نجات الله ابراهیمیان، در سال 1363 وارد دانشکده علوم قضایی شد و به عنوان کارآموز قضایی به استخدام قوه قضاییه درآمد. دوره کارشناسی را در مدت 3 سال و نیم به پایان برد و سپس تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه تهران آغاز کرد. وی، در پنجمین سال خدمت، در آزمون اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکترای حقوق پذیرفته شد و پس از حدود 5 سال تحصیل، موفق به اخذ دیپلم عالی زبان فرانسه، کارشناسی ارشد "حقوق خصوصی" و دکترای "حقوق تعهدات" از کشور فرانسه شد. 
    نجات الله ابراهیمیان، در سال 1363 وارد دانشکده علوم قضایی شد و به عنوان کارآموز قضایی به استخدام قوه قضاییه درآمد. دوره کارشناسی را در مدت 3 سال و نیم به پایان برد و سپس تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه تهران آغاز کرد.      وی، در پنجمین سال خدمت، در آزمون اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکترای حقوق پذیرفته شد و پس از حدود 5 سال تحصیل، موفق به اخذ دیپلم عالی زبان فرانسه، کارشناسی ارشد "حقوق خصوصی" و دکترای "حقوق تعهدات" از کشور فرانسه شد. 

دادیار دادگستری ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری معاون دادستان انتظامی قضات عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی 
    دادیار دادگستری     ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری      ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران     مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری     معاون دادستان انتظامی قضات     عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی 

ابراهیمیان کار قضایی را در سال 1370 آغاز کرد و مراحل مختلف ارتقای شغلی را به ترتیب از دادیاری تا ریاست شعب دادگاه عمومی، مستشاری و ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران گذراند. وی همچنین مدتی مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری بود و معاونت دادستان انتظامی قضات را به عنوان آخرین شغل قضایی در کارنامه خود دارد.  
ابراهیمیان کار قضایی را در سال 1370 آغاز کرد و مراحل مختلف ارتقای شغلی را به ترتیب از دادیاری تا ریاست شعب دادگاه عمومی، مستشاری و ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران گذراند.  وی همچنین مدتی مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری بود و معاونت دادستان انتظامی قضات را به عنوان آخرین شغل قضایی در کارنامه خود دارد.   

در 23 تیرماه سال 1392 و دور ششم شورای نگهبان، نجات الله ابراهیمیان با 130 رأی موافق توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شد.

در 23 تیرماه سال 1392 و دور ششم شورای نگهبان، نجات الله ابراهیمیان با 130 رأی موافق توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۲:۱۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۲۴:۵۴

دکتر نجات الله ابراهیمیان

خلاصه زندگی نامه

 نجات الله ابراهیمیان، دارای دکترای حقوق تعهدات و از حقوقدانان دور ششم شورای نگهبان بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع