دنی پاپن (Denis Papin) در 22 اوت 1647 در فرانسه متولد شد. پاپن ازدواج کرد و صاحب فرزندان زیادی شد که تعداد فرزندان و شرایط ناگوار مالی به او فشار می‌آورد.وی توانشت با ساخت دیگ بخار و حکایت رابرت هوک از وی در ازائ نوشتن مقالات از انجمن سلطنتی حقوق دریافت کند.وی در 65 سالگی در لندن درگذشت.

دنی پاپن (Denis Papin) در 22 اوت 1647 در فرانسه متولد شد. پاپن ازدواج کرد و صاحب فرزندان زیادی شد که تعداد فرزندان و شرایط ناگوار مالی به او فشار می‌آورد.وی توانشت با ساخت دیگ بخار و حکایت رابرت هوک از وی در ازائ نوشتن مقالات از انجمن سلطنتی حقوق دریافت کند.وی در 65 سالگی در لندن درگذشت.


پاپن در دانشگاه "آنژه" در رشته پزشکی تحصیل کرد و درجه دکتری خود را از همان دانشگاه دریافت کرد. پاپن به دانشگاه ماربورک آلمان رفت و در آنجا سمت استادی ریاضیات را به دست آورد.

پاپن در دانشگاه "آنژه" در رشته پزشکی تحصیل کرد و درجه دکتری خود را از همان دانشگاه دریافت کرد. پاپن به دانشگاه ماربورک آلمان رفت و در آنجا سمت استادی ریاضیات را به دست آورد.


پاپن پس از پایان تحصیل به پاریس رفت و بعنوان دستیار "هویگنس" و "بویل" مشغول به کار شد که در سال 1674 اصلاحاتی را در زمینه "تلمبه بویل" انجام داد. پاپن مکانیکی زبردست و ماهر بود او تلمبه هوایی ساخت و آزمایشهایی را با آن انجام داد، سپس نتیجه آزمایشهای خود را منتشر کرد.

پاپن پس از پایان تحصیل به پاریس رفت و بعنوان دستیار "هویگنس" و "بویل" مشغول به کار شد که در سال 1674 اصلاحاتی را در زمینه "تلمبه بویل" انجام داد. پاپن مکانیکی زبردست و ماهر بود او تلمبه هوایی ساخت و آزمایشهایی را با آن انجام داد، سپس نتیجه آزمایشهای خود را منتشر کرد.


پاپن در سال 1679 دیگ بخار را ساخت، که آب در ظرفی کاملاً سرپوشیده در معرض حرارت قرار می‌گرفت. بخار آب متراکم شده در دیگ باعث می ‌شد که در ظرف فشاری وارد شود، این فشار موجب بالا رفتن نقطه غلیان آب می‌شد. پاپن دریچه اطمینانی برای آن ساخت. در زمانیکه فشار از یک حد معین تجاوز می‌کرد، دریچه خود به خود گشوده می‌شد و بخار از آن به خارج راه پیدا می‌کرد که زمینه‌ای برای ساختن دیگهای زودپزی کنونی است.

پاپن در سال 1679 دیگ بخار را ساخت، که آب در ظرفی کاملاً سرپوشیده در معرض حرارت قرار می‌گرفت. بخار آب متراکم شده در دیگ باعث می ‌شد که در ظرف فشاری وارد شود، این فشار موجب بالا رفتن نقطه غلیان آب می‌شد. پاپن دریچه اطمینانی برای آن ساخت. در زمانیکه فشار از یک حد معین تجاوز می‌کرد، دریچه خود به خود گشوده می‌شد و بخار از آن به خارج راه پیدا می‌کرد که زمینه‌ای برای ساختن دیگهای زودپزی کنونی است.


دیگ بخار به کمک و حمایت "رابرت هوک" در انجمن سلطنتی در معرض دید همگان قرار گرفت. ساختمان این دیگ و کارها و تحقیقات علمی پاپن سبب شد که وی در سال 1680 به عضویت انجمن سلطنتی درآید. هوک او را استخدام کرد تا برای انجمن سلطنتی مقاله‌‌ ای تهیه کند و در ازای آن حقوق دریافت کند.

دیگ بخار به کمک و حمایت "رابرت هوک" در انجمن سلطنتی در معرض دید همگان قرار گرفت. ساختمان این دیگ و کارها و تحقیقات علمی پاپن سبب شد که وی در سال 1680 به عضویت انجمن سلطنتی درآید. هوک او را استخدام کرد تا برای انجمن سلطنتی مقاله‌‌ ای تهیه کند و در ازای آن حقوق دریافت کند.


پاپن در سال 1712 در 65 سالگی در لندن فوت کرد.

پاپن در سال 1712 در 65 سالگی در لندن فوت کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۷:۳۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۷:۳۷

دنی پاپن

خلاصه زندگی نامه

 دنی پاپن، فیزیکدان و مخترع فرانسوی که با ساخت دیگ بخار مشهور شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع