فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابی الفضل محمّد بَناکِتی که تاریخ تولدش معلوم نیست، در شهر "بَناکِت" یا "بناکث" برکنار رود سیحون واقع در ماوراءالنهر متولد شده است. بنابر نوشته خودِ وی، در سال 701 به مقام ملک الشعرایی غازان خان مغول، فرمانروای ایران، رسید. "دولتشاه" یکی از شعرهای او را ضبط کرده است. تاریخ او به نام "روضت اولی الالباب فی تواریخ الاکابر والانساب، در ایام پادشاهی "ابوسعید ایلخانی"، نوشته شده و همچنین دیباچه این کتاب در تاریخ 25 شوال 717 تالیف شده است. در مآخذ موجود، کتاب دیگری جز دیوان شعر از بناکتی یاد نشده است. وی سرانجام در سال 730 در گذشت. 

فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابی الفضل محمّد بَناکِتی که تاریخ تولدش معلوم نیست، در شهر "بَناکِت" یا "بناکث" برکنار رود سیحون واقع در ماوراءالنهر متولد شده است. بنابر نوشته خودِ وی، در سال 701 به مقام ملک الشعرایی غازان خان مغول، فرمانروای ایران، رسید. "دولتشاه" یکی از شعرهای او را ضبط کرده است. تاریخ او به نام "روضت اولی الالباب فی تواریخ الاکابر والانساب، در ایام پادشاهی "ابوسعید ایلخانی"، نوشته شده و همچنین دیباچه این کتاب در تاریخ 25 شوال 717 تالیف شده است. در مآخذ موجود، کتاب دیگری جز دیوان شعر از بناکتی یاد نشده است. وی سرانجام در سال 730 در گذشت. 


صرف نظر از برخی نکات بسیار کوچک درباره رویدادهای سال‌ های نزدیک به زمان بناکتی، تاریخ وی خلاصه‌ای از "جامع التواریخ" اثر "رشیدالدین فضل الله" بوده، جز این ‌که نحوه تدوین مطالب آن متفاوت است. به گفته "براون"، مطالب نیمه دوم کتاب نه تنها مفهوم گسترده‌ تری از تاریخ را نشان می ‌دهد، بلکه مبیّن روحِ حقیقی تساهل و مدارا نسبت به اقوام غیرمسلمان و حاوی اطلاعاتی واقعی درباره این مردمان است که منزلت مؤلف در دربار ایلخان سبب کسب این اطلاعات شده است. "بلوشه" ظاهراً این گونه ادعا می‌ کند که منابع چینی جامع التواریخ تنها در کتاب بناکتی آمده و در کتاب رشیدالدین نیست، ولی آن قسمت از متنِ رشیدالدین را که حاوی این اشارات است "روزن" منتشر کرده است. 

صرف نظر از برخی نکات بسیار کوچک درباره رویدادهای سال‌ های نزدیک به زمان بناکتی، تاریخ وی خلاصه‌ای از "جامع التواریخ" اثر "رشیدالدین فضل الله" بوده، جز این ‌که نحوه تدوین مطالب آن متفاوت است. به گفته "براون"، مطالب نیمه دوم کتاب نه تنها مفهوم گسترده‌ تری از تاریخ را نشان می ‌دهد، بلکه مبیّن روحِ حقیقی تساهل و مدارا نسبت به اقوام غیرمسلمان و حاوی اطلاعاتی واقعی درباره این مردمان است که منزلت مؤلف در دربار ایلخان سبب کسب این اطلاعات شده است. "بلوشه" ظاهراً این گونه ادعا می‌ کند که منابع چینی جامع التواریخ تنها در کتاب بناکتی آمده و در کتاب رشیدالدین نیست، ولی آن قسمت از متنِ رشیدالدین را که حاوی این اشارات است "روزن" منتشر کرده است. 


روضه بناکتی به نه فصل تقسیم شده است: پیامبران و اولیا، شاهانِ باستان ایران، محمد(صلّی اللّه علیه وآله و سلّم) و خلفا، سلسله های ایرانی معاصرِ خلفای عباسی، یهودیان، مسیحیان و فرانکها، هندیان، چینیان، مغولان. "مولر" در سال 1677 هشتمین بخش یعنی "چینیان" این کتاب را در برلین با عنوان نادرست "تاریخ چینیان" اثر "عبداللّه بیضاوی"منتشر کرد که دوباره در سال 1679 در ینا به چاپ رسید و بعداً "وستون" آن را با نام "تاریخ چینیان" از "عبداللّه بیضاوی"، در لندن، در سال 1820، به انگلیسی برگرداند. ولی "کاترمر" ثابت کرد که این بخش متعلق به روضه بناکتی است. 

روضه بناکتی به نه فصل تقسیم شده است: پیامبران و اولیا، شاهانِ باستان ایران، محمد(صلّی اللّه علیه وآله و سلّم) و خلفا، سلسله های ایرانی معاصرِ خلفای عباسی، یهودیان، مسیحیان و فرانکها، هندیان، چینیان، مغولان. "مولر" در سال 1677 هشتمین بخش یعنی "چینیان" این کتاب را در برلین با عنوان نادرست "تاریخ چینیان" اثر "عبداللّه بیضاوی"منتشر کرد که دوباره در سال 1679 در ینا به چاپ رسید و بعداً "وستون" آن را با نام "تاریخ چینیان" از "عبداللّه بیضاوی"، در لندن، در سال 1820، به انگلیسی برگرداند. ولی "کاترمر" ثابت کرد که این بخش متعلق به روضه بناکتی است. 


از ویژگی‌ های این کتاب نثر ساده، به دور از تکلف، و ادیبانه آن است. با این حال، مؤلف از بیان قصص و پند و حکمت و بندرت افسانه فروگذاری نکرده است. این کتاب یکی از متن‌های کهن و اصیل فارسی بوده که در حد خود نشان دهنده سبک نثر سده هشتم است و لغات تازه و اصیل فراوان دارد. 

از ویژگی‌ های این کتاب نثر ساده، به دور از تکلف، و ادیبانه آن است. با این حال، مؤلف از بیان قصص و پند و حکمت و بندرت افسانه فروگذاری نکرده است. این کتاب یکی از متن‌های کهن و اصیل فارسی بوده که در حد خود نشان دهنده سبک نثر سده هشتم است و لغات تازه و اصیل فراوان دارد. 


فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابی الفضل محمّد بَناکِتی در سال 730 در گذشت. 

فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابی الفضل محمّد بَناکِتی در سال 730 در گذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۵:۵۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۳:۵۸

داود بن محمد بناکتی

خلاصه زندگی نامه

 فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابی الفضل محمّد بَناکِتی، شاعر و مورخ ایرانی در سده های هفتم و هشتم بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع