حسین تربتی در قرن سیزدهم در "تربت حیدریه" به دنیا آمد. وی بعد‌ها ساکن "سبزوار" و زعامت دینی داشت. از تاریخ تولد و دوران کودکی و زندگانی وی اطلاعی در دست نیست جز اینکه پسر وی، محمد تقی تربتی (متوفی 1330 ه.ق)، صاحبِ "مقدمه الواجب"، "حاشیه التعادل" و "التراجیح من الرّسائل"، از فضلای عصر خود و از شاگردان "میرزا محمد حسن شیرازی" معروف به "مجدّد شیرازی" (متوفی 1312 ه.ق) بود. مهمترین اثر وی "الاجتهاد و التقلید" کتابی بزرگ در باب حقیقت ایمان و کفر بود. "عبدالرحمان بن نصراللّه مدرس" و "آقا بزرگ طهرانی" وفات وی را بعد از سال 1300 ه.ق ذکر کرده‌اند. به گفته "آقا بزرگ طهرانی"، اکثر آثار تربتی به خط خودش نزد "عبداللّه برهان" (متوفی 1384 ه.ق)، از فضلای سبزوار، بود. 

حسین تربتی در قرن سیزدهم در "تربت حیدریه" به دنیا آمد. وی بعد‌ها ساکن "سبزوار" و زعامت دینی داشت. از تاریخ تولد و دوران کودکی و زندگانی وی اطلاعی در دست نیست جز اینکه پسر وی، محمد تقی تربتی (متوفی 1330 ه.ق)، صاحبِ "مقدمه الواجب"، "حاشیه التعادل" و "التراجیح من الرّسائل"، از فضلای عصر خود و از شاگردان "میرزا محمد حسن شیرازی" معروف به "مجدّد شیرازی" (متوفی 1312 ه.ق) بود. مهمترین اثر وی "الاجتهاد و التقلید" کتابی بزرگ در باب حقیقت ایمان و کفر بود. "عبدالرحمان بن نصراللّه مدرس" و "آقا بزرگ طهرانی" وفات وی را بعد از سال 1300 ه.ق ذکر کرده‌اند. به گفته "آقا بزرگ طهرانی"، اکثر آثار تربتی به خط خودش نزد "عبداللّه برهان" (متوفی 1384 ه.ق)، از فضلای سبزوار، بود.


آثار حسین تربتی عبارت‌اند از: -الاجتهاد و التقلید که کتابی بزرگ است و در آن از حقیقت ایمان و کفر نیز بحث شد. -الرّد علی من ادّعی قطعیّه صدور الاحادیث المرویّه فی الکتب الاربعه، کتابی در نفی نظریه اخباریان درباره قطعی الصدور بودن روایات کتاب های چهارگانه حدیثی شیعه، که آن را در 1296 ه.ق نوشت. -المحاکمات بین المحققین الاصولیین، کتابی در اصول فقه که در آن به داوری میان آرای "میرزا ابوالقاسم قمی" (صاحب قوانین)، "محمد تقی حائری اصفهانی" (صاحب هدایه المسترشدین) و برادرش "محمد حسین حائری اصفهانی" (صاحب فصول) پرداخت. -شرح الروضه البهیّه که شرحی است بر شرح "لمعه شهید ثانی" (متوفی 966 ه.ق) -شرح دعاء النّدبه، که در آن به رد بابیگری و بهایی گری و اثبات عقیده به رجعت و رد منکران آن نیز پرداخت. -رساله‌هایی در باره وقف و نکاح و رضاع 

آثار حسین تربتی عبارت‌اند از: -الاجتهاد و التقلید که کتابی بزرگ است و در آن از حقیقت ایمان و کفر نیز بحث شد. -الرّد علی من ادّعی قطعیّه صدور الاحادیث المرویّه فی الکتب الاربعه، کتابی در نفی نظریه اخباریان درباره قطعی الصدور بودن روایات کتاب های چهارگانه حدیثی شیعه، که آن را در 1296 ه.ق نوشت. -المحاکمات بین المحققین الاصولیین، کتابی در اصول فقه که در آن به داوری میان آرای "میرزا ابوالقاسم قمی" (صاحب قوانین)، "محمد تقی حائری اصفهانی" (صاحب هدایه المسترشدین) و برادرش "محمد حسین حائری اصفهانی" (صاحب فصول) پرداخت. -شرح الروضه البهیّه که شرحی است بر شرح "لمعه شهید ثانی" (متوفی 966 ه.ق) -شرح دعاء النّدبه، که در آن به رد بابیگری و بهایی گری و اثبات عقیده به رجعت و رد منکران آن نیز پرداخت. -رساله‌هایی در باره وقف و نکاح و رضاع


"عبدالرحمان بن نصراللّه مدرس" در "تاریخ علماء خراسان" و "آقا بزرگ طهرانی" در کتاب "طبقات اعلام الشیعه"، وفات حسین تربتی، را بعد از سال 1300 ه.ق ذکر کرده‌اند. 

"عبدالرحمان بن نصراللّه مدرس" در "تاریخ علماء خراسان" و "آقا بزرگ طهرانی" در کتاب "طبقات اعلام الشیعه"، وفات حسین تربتی، را بعد از سال 1300 ه.ق ذکر کرده‌اند.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۴:۳۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۴:۳۳

حسین تربتی

خلاصه زندگی نامه

 حسین تربتی، متکلم، اصولی، فقیه و از علمای امامیه در قرن سیزدهم که صاحب آثاری در فقه، کلام، اصول و حدیث بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع