جستجو در مطالب و اشخاص
حسن سبحانی در سال 1332 در شهرستان "دامغان" واقع در استان "سمنان" به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوره های ابتدایی و متوسطه، در سال 1353 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی) آغاز و در سال 1358 به اتمام رساند. او که در حین تحصیل، دبیر دبیرستان های دامغان شده بود به دلیل اقدامات و تلاش هایی که در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه مخالفت با حکومت پهلوی دوم داشت، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی دامغان درآمد.سبحانی در سال 1358، با شرکت در انتخابات شورای شهر از طرف مردم "دامغان" به عنوان عضو شورای شهر انتخاب و سپس از طرف اعضای منتخب، به ریاست شورای شهر "دامغان" برگزیده شد. پس از آن در سال 1359، به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رفت و مسئولیت هایی همچون معاونت دفتر وزارتی و روابط عمومی و مدیرکلی دفتر تبلیغات دولت را برعهده گرفت. او سپس تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقاطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس و دکتری در رشته علوم اقتصادی دانشگاه تهران نیز ارتقا داد.در اسفند سال 1374، سبحانی برای نخستین بار از سوی مردم شهرستان "دامغان" به مجلس پنجم شورای اسلامی راه یافت؛ پس از پایان این دوره، او با شرکت در ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست از سوی مردم "دامغان" مجددا راهی خانه ملت شود. اسفند سال 1382، سبحانی در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست برای سومین بار متوالی به عنوان نماینده مردم "دامغان" به خانه ملت راه یابد. 

حسن سبحانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان "قائم مقام" و دوره سه ساله متوسطه را در دبیرستان "فردوسی" شهر "دامغان" گذراند؛ سپس برای کمک به اقتصاد خانواده اش، راهی دانشسرای مقدماتی دامغان شد که با هزینه دولت و بطور شبانه روزی اداره می شد. در پایان دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی، در همان دبستانی که دوره ابتدایی خود را گذرانده بود، آموزگار کلاس اول شد و این در حالی بود که 18 سال بیشتر نداشت.سبحانی در همان سال اول تدریس، سال ششم متوسطه را در رشته ریاضی به پایان رساند و در فاصله سال های 1351 - 1353 دوره نظام وظیفه را به عنوان سپاهی دانش در گرگان و بیرجند سپری نمود. پس از آن در بهمن سال 1353، تحصیل در دوره کارشناسی اقتصاد را در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی) آغاز کرد و این دوره را در خرداد سال 1358 به پایان رساند. او پس از چندی در سال 1361، در دوره مدرسی اقتصاد (کارشناسی ارشد) مدرسه تربیت مدرس (دانشگاه تربیت مدرس) پذیرفته شد و این دوره را در سال 1365 به اتمام رساند. سپس با انتقال از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه تهران، تدریس را در این سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان مربی آغاز کرد.در سال 1367، سبحانی تحصیل در اولین دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) با گرایش اصلی توسعه اقتصادی را شروع کرد و در نهایت در اسفند 1371 با دفاع از رساله خود تحت عنوان "نظام اقتصادی اسلام" به اخذ مدرک دکتری نائل آمد. 

-عضویت در کمیته انقلاب اسلامی دامغان در سال های 1357 تا 1358 -عضویت و ریاست شورای شهر دامغان در سال های 1358 تا 1359 -معاونت دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی در سال های 1359 تا 1360 -مدیرکل دفتر هماهنگی تبلیغات در دولت سوم در سال های 1360 تا 1361 -ریاست مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان در سال های 1361 تا 1362 -کارشناس مسئول گروه اقتصاد در وزارت آموزش و پرورش در سال های 1363 تا 1367 -معاونت اجرایی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها در سال 1365 -سرپرست کتابخانه و انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1366 -سرپرست امور دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1367 -سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در سال های 1369 تا 1370 -مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه تهران در سال های 1370 تا 1371 -مدیریت گروه اقتصاد اسلامی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال 1371 -قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1371 -دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های 1371 تا 1374 -معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های 1371 تا 1374 -نماینده مردم دامغان در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در سال های 1375 تا 1387 -ریاست شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال های 1384 تا 1385 -مدیریت گروه آموزشی اقتصاد نظری دانشگاه تهران در سال های 1387 تا 1390 -مدیریت گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران در سال 1390 عضویت در شوراها، هیئت ها و مجامع علمی -عضو و دبیر کمیته اقتصاد سازمان مطالعه و تدوین در سال 1365 -سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی در سال 1369 -عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1369 -عضویت در کمیته تخصصی اقتصاد گروه علوم انسانی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1370 -عضویت در کمیسیون اطلاع رسانی شورای پژوهش های علمی کشور در سال 1373 -عضویت در شورای مرکزی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1373 -عضویت در هیات تحریریه مجله تحقیقات اقتصادی در سال 1374 -عضویت در هیات امناء دانشگاه های منطقه شمال کشور در سال 1378 -عضویت در هیات تحریریه مجله Iranian Economic Review -عضویت در هیات امناء دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در سال 1384 -عضویت در هیات امناء سازمان سمت در سال 1384 -عضویت در هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385 -عضویت در هیات تحریریه مجله دین و اقتصاد -عضویت در کمیته برنامه ریزی اقتصاد و بازرگانی دفتر گسترش آموزش عالی – وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1386 -عضویت در شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال های 1387 تا 1391 -عضویت در شورای علمی گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1387 -عضویت در هیات تحریریه مجله جستار های اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1388 -عضویت در هیات تحریریه مجله معرفت اقتصاد اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1388 -سر دبیر فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 -سردبیر مجله ترویجی راهبرد توسعه در سال 1391 

مجلس پنجم حسن سبحانی در 18 اسفند 1374 موفق شد با کسب 22343 رای از مجموع 43622 آراء ماخوذه، در مرحله اول انتخابات مجلس پنجم به عنوان نماینده مردم شهرستان "دامغان" از توابع استان "سمنان" در خانه ملت حضور پیدا کند. مجلس ششم 29 بهمن سال 1378، حسن سبحانی با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 43.40 درصد آراء به نمایندگی از مردم "دامغان" از استان "سمنان" به مجلس ششم راه یابد. 

6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی که باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموکراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شکنی و حق کشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...» پس از آن شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و شعبه36  تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اکاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاکمه و روانه زندان اوین کرد. این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد. در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا مهدی کروبی رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان، اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت. سرانجام 25 دی ماه سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله حسن سبحانی در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند. پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند. 

پس از پایان مجلس ششم شورای اسلامی، حسن سبحانی در اول اسفند ماه سال 1382 در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد و در همان مرحله اول با کسب 16348 رأی از مجموع 39933 آراء ماخوذه، مجددا به عنوان نماینده مردم "دامغان" به مجلس شورای اسلامی راه یافت. وی در این دوره به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه کشور فعالیت داشت. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۶

حسن سبحانی

خلاصه زندگی نامه

 حسن سبحانی، نماینده مردم شهرستان "دامغان" از استان "سمنان" که در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی حضور داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع