حسن بهرام نیا در فروردین سال 1343 در "نهاوند" از توابع لرستان در خانواده ای مذهبی متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در سال 1361 موفق به اخذ دیپلم برق از هنرستان "شهید مطهری" شد، دوران نوجوانی او همزمان با آغاز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) بود. بهرام نیا نیز همگام با مردم انقلابی نهاوند به پخش اعلامیه وشرکت در تظاهرات و… علیه حکومت طاغوت به فعالیت پرداخت.بهرام نیا در سال 1374 با ورود به دانشگاه در رشته مهندسی عمران مشغول به تحصیل شد و پس از آن در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ادامه تحصیل داد و موفق شد دانش خود را تا مقطع دکترا ارتقا دهد.از سوابق وی می توان به نمایندگی مردم نهاوند در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، فرمانداری شهرستان تویسرکان و عضویت در انجمن مدیریت استراتژیک ایران اشاره کرد.

حسن بهرام نیا در فروردین سال 1343 در "نهاوند" از توابع لرستان در خانواده ای مذهبی متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در سال 1361 موفق به اخذ دیپلم برق از هنرستان "شهید مطهری" شد، دوران نوجوانی او همزمان با آغاز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) بود. بهرام نیا نیز همگام با مردم انقلابی نهاوند به پخش اعلامیه وشرکت در تظاهرات و… علیه حکومت طاغوت به فعالیت پرداخت.بهرام نیا در سال 1374 با ورود به دانشگاه در رشته مهندسی عمران مشغول به تحصیل شد و پس از آن در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ادامه تحصیل داد و موفق شد دانش خود را تا مقطع دکترا ارتقا دهد.از سوابق وی می توان به نمایندگی مردم نهاوند در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، فرمانداری شهرستان تویسرکان و عضویت در انجمن مدیریت استراتژیک ایران اشاره کرد.


حسن بهرام نیا با به پایان رساندن دوران ابتدایی در سال 1355 برای گذراندن دوره راهنمایی به مدرسه "سعدی" رفت و پس از آن موفق شد در سال 1361 دیپلم برق را از هنرستان "شهید مطهری" اخذ کند. سپس بهرام نیا با ورود به دانشگاه ملی تبریز در سال 1374 در رشته مهندسی عمران مشغول به تحصیل شد، وی پس از یک وقفه 12 ساله به ادامه تحصیل در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پرداخت و دانش خود را تا مقطع دکترا ارتقا داد.

حسن بهرام نیا با به پایان رساندن دوران ابتدایی در سال 1355 برای گذراندن دوره راهنمایی به مدرسه "سعدی" رفت و پس از آن موفق شد در سال 1361 دیپلم برق را از هنرستان "شهید مطهری" اخذ کند. سپس بهرام نیا با ورود به دانشگاه ملی تبریز در سال 1374 در رشته مهندسی عمران مشغول به تحصیل شد، وی پس از یک وقفه 12 ساله به ادامه تحصیل در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پرداخت و دانش خود را تا مقطع دکترا ارتقا داد.


آغاز دوران جوانی حسن بهرام نیا، با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران اسلامی همراه شد، در این زمان وی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و در کنار تعدادی از فرماندهان ارتش، دوره عالی فرماندهی گردان را در قرارگاه عملیاتی غرب کشور گذراند و همراه تعدادی از فرماندهان دفاع مقدس به دیدار امام امت مفتخر شد.بهرام نیا با توجه به تجربه ای که از جنگ داشت به سرعت مدارج ترقی را پیمود و به رده هایی از فرماندهی در لشگر انصار الحسین(ع) منصوب گردید.

آغاز دوران جوانی حسن بهرام نیا، با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران اسلامی همراه شد، در این زمان وی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و در کنار تعدادی از فرماندهان ارتش، دوره عالی فرماندهی گردان را در قرارگاه عملیاتی غرب کشور گذراند و همراه تعدادی از فرماندهان دفاع مقدس به دیدار امام امت مفتخر شد.بهرام نیا با توجه به تجربه ای که از جنگ داشت به سرعت مدارج ترقی را پیمود و به رده هایی از فرماندهی در لشگر انصار الحسین(ع) منصوب گردید.


بهرام نیا همزمان با حضور در صحنه های نبرد دفاع مقدس، مسئولیت گروه نوسازی مدارس، مسئولیت دفتر فنی فرمانداری، مسئولیت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و کمیته ساختمانی جهاد سازندگی را در برهه های مختلف بر عهده  داشت که در زمان تصدی مسئولیتهای ذکر شده، اقدامات موثری برای توسعه شهر و روستا در قالب احداث راه، حمام و مخازن آب آشامیدنی جهت رفاه حال روستائیان، احداث پناهگاه و مدارس در شهر و روستا و تلاش برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان در شهرستان نهاوند انجام داد.پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران تلاش برای جبران خرابی ها و خسارات ناشی از آن و محرومیت زدایی از مناطق محروم، بهرام نیا در سال 1368 به استخدام شرکت نفت در آمد و در مناطق نفت خیز جنوب بعنوان مهندس ناظر راه و ساختمان مشغول فعالیت شد.حسن بهرام نیا بعنوان موسس و رئیس نظام مهندسی شهرستان نهاوند، فعالیتهای گسترده ای را در زمینه توسعه شهری و شهرسازی انجام داد و در سال 1382 نیز به علت نیاز کوهنوردان به پناهگاه استاندارد، با مساعدت هیئت کوهنوردی، اقدام به ساخت و تجهیز یک پناهگاه در ارتفاعات کوه "گرین" نمود.

بهرام نیا همزمان با حضور در صحنه های نبرد دفاع مقدس، مسئولیت گروه نوسازی مدارس، مسئولیت دفتر فنی فرمانداری، مسئولیت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و کمیته ساختمانی جهاد سازندگی را در برهه های مختلف بر عهده داشت که در زمان تصدی مسئولیتهای ذکر شده، اقدامات موثری برای توسعه شهر و روستا در قالب احداث راه، حمام و مخازن آب آشامیدنی جهت رفاه حال روستائیان، احداث پناهگاه و مدارس در شهر و روستا و تلاش برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان در شهرستان نهاوند انجام داد.پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران تلاش برای جبران خرابی ها و خسارات ناشی از آن و محرومیت زدایی از مناطق محروم، بهرام نیا در سال 1368 به استخدام شرکت نفت در آمد و در مناطق نفت خیز جنوب بعنوان مهندس ناظر راه و ساختمان مشغول فعالیت شد.حسن بهرام نیا بعنوان موسس و رئیس نظام مهندسی شهرستان نهاوند، فعالیتهای گسترده ای را در زمینه توسعه شهری و شهرسازی انجام داد و در سال 1382 نیز به علت نیاز کوهنوردان به پناهگاه استاندارد، با مساعدت هیئت کوهنوردی، اقدام به ساخت و تجهیز یک پناهگاه در ارتفاعات کوه "گرین" نمود.


از فرماندهان لشکر انصارالحسین از آغاز تشکیل تا پایان جنگ تحمیلیرئیس دفتر فنی فرمانداری و جهاد سازندگی شهرستان نهاوندرئیس مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و گروه نوسازی مدارس شهرستان نهاوندرئیس شرکت گاز شهرستان نهاوندرئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان نهاوند وعضو کانون کارشناسان رسمی کشورفرماندار شهرستان تویسرکانمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان همدانمعاون سیاسی و امنیتی استانداری استان ایلاممدرس دانشگاه در رشته معماری و شهرسازیعضو انجمن مدیریت استراتژیک ایراننماینده مردم نهاوند در دوره دهم مجلس شورای اسلامی

از فرماندهان لشکر انصارالحسین از آغاز تشکیل تا پایان جنگ تحمیلیرئیس دفتر فنی فرمانداری و جهاد سازندگی شهرستان نهاوندرئیس مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و گروه نوسازی مدارس شهرستان نهاوندرئیس شرکت گاز شهرستان نهاوندرئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان نهاوند وعضو کانون کارشناسان رسمی کشورفرماندار شهرستان تویسرکانمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان همدانمعاون سیاسی و امنیتی استانداری استان ایلاممدرس دانشگاه در رشته معماری و شهرسازیعضو انجمن مدیریت استراتژیک ایراننماینده مردم نهاوند در دوره دهم مجلس شورای اسلامی


حسن بهرام نیا در 7 اسفند 1394 موفق شد با کسب 31132 رای یعنی با 34 درصد آراء به عنوان نماینده مردم نهاوند به مجلس دهم شورای اسلامی راه یابد.

حسن بهرام نیا در 7 اسفند 1394 موفق شد با کسب 31132 رای یعنی با 34 درصد آراء به عنوان نماینده مردم نهاوند به مجلس دهم شورای اسلامی راه یابد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۱۰:۴۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۱۰:۴۹

حسن بهرام نیا

خلاصه زندگی نامه

 حسن بهرام نیا، نماینده اصولگرای مردم نهاوند در دوره دهم مجلس شورای اسلامی که پیشتر فرمانداری شهرستان تویسرکان و معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ایلام را نیز در کارنامه سوابق خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع