جوزپه پیاتسی (Giuseppe Piazzi) در 16 ژانویه 1746 در ایتالیا متولد شد. در هنگامیکه بسیار جوان بود به "میلان" رفت و وارد فرقه "تئاتی" شد. او از راهیان و کشیشان و روحانیون ایتالیا بود.وی با ساختن رصدخانه توانست نقشه ستارگان را بکشد و پژوهشهای زیادی در اخترشناسی انجام داد. پیاتسی در سن 80 سالگی درگذشت.

جوزپه پیاتسی (Giuseppe Piazzi) در 16 ژانویه 1746 در ایتالیا متولد شد. در هنگامیکه بسیار جوان بود به "میلان" رفت و وارد فرقه "تئاتی" شد. او از راهیان و کشیشان و روحانیون ایتالیا بود.وی با ساختن رصدخانه توانست نقشه ستارگان را بکشد و پژوهشهای زیادی در اخترشناسی انجام داد. پیاتسی در سن 80 سالگی درگذشت.


پیاتسی تحصیلات خود را در فلسفه ادامه داد و در فلسفه و ریاضیات درجهٔ دکترا را گرفت.

پیاتسی تحصیلات خود را در فلسفه ادامه داد و در فلسفه و ریاضیات درجهٔ دکترا را گرفت.


پیاتسی مامور شد تا رصدخانه‌هایی را در "ناپل" و "پالرمو" ایجاد کند بنابراین به انگلستان و فرانسه سفر کرد تا از رصدخانه‌های آنها دیدن کند و سپس رصدخانه‌های ایتالیا را بسازد او رصدخانه‌هایی در پالرمو ساخت و به رصد ستارگان پرداخت. او چنان با پشتکار به کار خود ادامه داد که در سال 1814 نقشه‌ای از 7646 ستاره را تهیه کرد. رصدخانه "پالرمو" گشایش یافت و پیاتسی به ریاست آن انتخاب شد.

پیاتسی مامور شد تا رصدخانه‌هایی را در "ناپل" و "پالرمو" ایجاد کند بنابراین به انگلستان و فرانسه سفر کرد تا از رصدخانه‌های آنها دیدن کند و سپس رصدخانه‌های ایتالیا را بسازد او رصدخانه‌هایی در پالرمو ساخت و به رصد ستارگان پرداخت. او چنان با پشتکار به کار خود ادامه داد که در سال 1814 نقشه‌ای از 7646 ستاره را تهیه کرد. رصدخانه "پالرمو" گشایش یافت و پیاتسی به ریاست آن انتخاب شد.


پیاتسی در هنگام رصد آسمان ستاره کم نوری را کشف کرد همچنین او در سال 1801 ستاره تازه ‌ای را کشف کرد که 7 روز بعد متوجه شد که موضع آن کاملا تغییر یافته ‌است. او با دقت و حوصله زیاد مسیر آن را دنبال کرد وی آنچه را که رصد کرده بود به اطلاع رساند اما پیش از این که مسیر آنرا مشخص کند بیمار شد و بعد از آن چون سیاره نزدیک به خورشید شده بود رصد آن ممکن نبود.

پیاتسی در هنگام رصد آسمان ستاره کم نوری را کشف کرد همچنین او در سال 1801 ستاره تازه ‌ای را کشف کرد که 7 روز بعد متوجه شد که موضع آن کاملا تغییر یافته ‌است. او با دقت و حوصله زیاد مسیر آن را دنبال کرد وی آنچه را که رصد کرده بود به اطلاع رساند اما پیش از این که مسیر آنرا مشخص کند بیمار شد و بعد از آن چون سیاره نزدیک به خورشید شده بود رصد آن ممکن نبود.


کتاب درسهای مقدماتی اخترشناسی در دو جلدکتابی که در آن موضع متوسط 7646 ستاره فهرست شده بود (با انتشار این کتاب از انستیتو فرانسه جایزه‌ای به پیاتسی داده شد.)

کتاب درسهای مقدماتی اخترشناسی در دو جلدکتابی که در آن موضع متوسط 7646 ستاره فهرست شده بود (با انتشار این کتاب از انستیتو فرانسه جایزه‌ای به پیاتسی داده شد.)


پیاتسی در ژانویه 1826 در 80 سالگی ناپل و در اثر یک بیماری حاد درگذشت.

پیاتسی در ژانویه 1826 در 80 سالگی ناپل و در اثر یک بیماری حاد درگذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۰:۳۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۰:۳۹

جوزپه پیاتسی

خلاصه زندگی نامه

 جوزپه پیاتسی، از اختر شناسان ایتالیایی که در ساخت رصدخانه و تهیه نقشه از ستارگان تلاشهای زیادی را انجام داد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع