جرج سیمون اهم (Georg Simon Ohm) در سال 1787 در "آلمان" متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، "فاریا"، دختر یک خیاط بود. با اینکه پدر و مادرش تحصیلات خود را به پایان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعلیمات و مطالعات شخصی خود بود تا جایی که قادر بود پسر خود را به عالیترین نحو با تعلیمات خود آموزش دهد.اهم پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی در آزممایشگاه مشغول به پژوهش شد و توانست رابطه ای برای شدت جریان و ولتاژ یک مدار الکتریکی بدست آورد که به قانون اهم معروف شد.وی در 67 سالگی در آلمان درگذشت.  

جرج سیمون اهم (Georg Simon Ohm) در سال 1787 در "آلمان" متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، "فاریا"، دختر یک خیاط بود. با اینکه پدر و مادرش تحصیلات خود را به پایان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعلیمات و مطالعات شخصی خود بود تا جایی که قادر بود پسر خود را به عالیترین نحو با تعلیمات خود آموزش دهد.اهم پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی در آزممایشگاه مشغول به پژوهش شد و توانست رابطه ای برای شدت جریان و ولتاژ یک مدار الکتریکی بدست آورد که به قانون اهم معروف شد.وی در 67 سالگی در آلمان درگذشت.


در سال 1805، اهم وارد دانشگاه" ارلانگن" آلمان شد و درجه دکتری را دریافت کرد. او کتابهایی در زمینه هندسه نوشته و در همان زمان به تعلیم ریاضیات در چندین مدرسه مشغول بود. 

در سال 1805، اهم وارد دانشگاه" ارلانگن" آلمان شد و درجه دکتری را دریافت کرد. او کتابهایی در زمینه هندسه نوشته و در همان زمان به تعلیم ریاضیات در چندین مدرسه مشغول بود.


بعد از آنکه اهم به کشف الکترومغناطیس که در سال 1820 اتفاق افتاد علاقه ‎مند شد، در لابراتوار فیزیک مدرسه ‎ای شروع به کار و آزمایش کرد. در دو مقاله مهم در سال 1826 اهم، تصویری ریاضی، از هدایت گرما در مدارهای مدلسازی شده "فوریه" ارائه داد. این مقاله‎ها، استنباط اهم از نتایج پدیده‎ها و آزمایشات تجربی را افزایش داد و بخصوص در مقاله دوم، او قادر بود قوانینی که برای شرح و توضیح نتایج کارهای انجام شده دیگران بر روی "پیل" بود را مطرح کند.اجزای ابتدایی یک سلول الکتروشیمیایی: الف) الکترودها که هر دو از مواد برنده الکتریکی ساخته شده بودند: فلز، کربن، ترکیبات ... ب) الکترودهای مرجع  که در برخورد با جسم تحلیل رونده، فاسد می‎شوند. ج) خود سلول یا محفظه‎ ای که از مواد بدون حرکت و بی‎ اثر تشکیل شده باشد: شیشه. ج) الکترولیته ‎ای که حاوی یون می ‎باشد. 

بعد از آنکه اهم به کشف الکترومغناطیس که در سال 1820 اتفاق افتاد علاقه ‎مند شد، در لابراتوار فیزیک مدرسه ‎ای شروع به کار و آزمایش کرد. در دو مقاله مهم در سال 1826 اهم، تصویری ریاضی، از هدایت گرما در مدارهای مدلسازی شده "فوریه" ارائه داد. این مقاله‎ها، استنباط اهم از نتایج پدیده‎ها و آزمایشات تجربی را افزایش داد و بخصوص در مقاله دوم، او قادر بود قوانینی که برای شرح و توضیح نتایج کارهای انجام شده دیگران بر روی "پیل" بود را مطرح کند.اجزای ابتدایی یک سلول الکتروشیمیایی: الف) الکترودها که هر دو از مواد برنده الکتریکی ساخته شده بودند: فلز، کربن، ترکیبات ... ب) الکترودهای مرجع که در برخورد با جسم تحلیل رونده، فاسد می‎شوند. ج) خود سلول یا محفظه‎ ای که از مواد بدون حرکت و بی‎ اثر تشکیل شده باشد: شیشه. ج) الکترولیته ‎ای که حاوی یون می ‎باشد.


با استفاده و کمک از آزمایشات فراوانی که جرج سیمون اهم انجام داده بود، توانست روابطی اساسی بین ولتاژ، جریان و مقاومت بدست آورد. چیزی که امروز به عنوان "قانون اهم" شناخته می ‎شود. او کتابی را در مورد نظریه الکتریسته اش در سال 1827 منتشر کرد . معادله I=V/R به عنوان "قانون اهم  شناخته می شود. با این شرح که مقدار ثابتی ازجریان که ازسیمی عبور بکند. دقیقاً متناسب است با ولتاژ دو سر آن سیم ، تقسیم بر مقاومت آن . اهم (R) ، واحد مقاومت الکتریکی، مساوی است با جریان (I) یک آمپری که در یک رسانا برقرارشود به ازاء یک ولت اختلاف پتانسیل (V) الکتریکی که بر دو سر سیم اعمال می شود. این روابط بنیادی آغازی است با شروع تحلیل مدارات الکتریکی .  

با استفاده و کمک از آزمایشات فراوانی که جرج سیمون اهم انجام داده بود، توانست روابطی اساسی بین ولتاژ، جریان و مقاومت بدست آورد. چیزی که امروز به عنوان "قانون اهم" شناخته می ‎شود. او کتابی را در مورد نظریه الکتریسته اش در سال 1827 منتشر کرد . معادله I=V/R به عنوان "قانون اهم شناخته می شود. با این شرح که مقدار ثابتی ازجریان که ازسیمی عبور بکند. دقیقاً متناسب است با ولتاژ دو سر آن سیم ، تقسیم بر مقاومت آن . اهم (R) ، واحد مقاومت الکتریکی، مساوی است با جریان (I) یک آمپری که در یک رسانا برقرارشود به ازاء یک ولت اختلاف پتانسیل (V) الکتریکی که بر دو سر سیم اعمال می شود. این روابط بنیادی آغازی است با شروع تحلیل مدارات الکتریکی .


اهم در 6 جولای 1854 در 67 سالگی در آلمان درگذشت. 

اهم در 6 جولای 1854 در 67 سالگی در آلمان درگذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۵۸

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۵۸

جرج اهم

خلاصه زندگی نامه

 جرج سیمون اهم، فیزیک دان آلمانی که توانست قانون اهم مربوط به مدارهای الکتریکی را بدست آورد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع