جستجو در مطالب و اشخاص
جبران خلیل جبران، در تاریخ 6 ژانویه سال 1883 در خانواده‌ای مارونی از طبقه متوسط در البشری، ناحیه‌ای کوهستانی در لبنان، زاده شد. وی در دوازده سالگی استعداد خود را در نقاشی آشکار کرد و به آموختن زبان انگلیسی پرداخت. در سال 1896 به کاخ "دنیسون"راه یافت، جایی که خلاقیت هنری کودکان فقیر و مهاجر تشویق می ‌شد. اواخر همان سال با فرد هلندی، عکاس بوستونی آشنا شد که از خلیل حمایت کرد و تاثیر شگرفی بر هنر و اندیشه او گذاشت. جبران که به تکمیل تحصیلات عربی اش علاقه‌ مند بود، در سال 1897 به لبنان بازگشت تا در بیروت به تحصیل در دبیرستان الحکمه بپردازد. وی سرانجام در سال 1391 در گذشت. 

جبران خلیل جبران، در تاریخ 6 ژانویه سال 1883 در خانواده‌ای مارونی از طبقه متوسط در البشری، ناحیه‌ای کوهستانی در لبنان، زاده شد. وی در دوازده سالگی استعداد خود را در نقاشی آشکار کرد و به آموختن زبان انگلیسی پرداخت. در سال 1896 به کاخ "دنیسون"راه یافت، جایی که خلاقیت هنری کودکان فقیر و مهاجر تشویق می ‌شد. اواخر همان سال با فرد هلندی، عکاس بوستونی آشنا شد که از خلیل حمایت کرد و تاثیر شگرفی بر هنر و اندیشه او گذاشت. جبران که به تکمیل تحصیلات عربی اش علاقه‌ مند بود، در سال 1897 به لبنان بازگشت تا در بیروت به تحصیل در دبیرستان الحکمه بپردازد. وی سرانجام در سال 1391 در گذشت. 


پدر جبران پیش از آن که رو به قمار آورد، خواربار فروش بود که در سال 1895 به زندان افتاد. مادرش، کامله، برای گریز از فقر با چهار فرزندش به بوستون مهاجرت کرد و در آن جا با کار و تلاش خود و پسر بزرگش "پیتر" توانست امکان تحصیل جبران را فراهم آورد. خلیل در سال 1902 به فاصله چند ماه، ابتدا سلطانه خواهرش، سپس مادرش و به فاصله کوتاهی پیتر برادرش را از دست داد. 

پدر جبران پیش از آن که رو به قمار آورد، خواربار فروش بود که در سال 1895 به زندان افتاد. مادرش، کامله، برای گریز از فقر با چهار فرزندش به بوستون مهاجرت کرد و در آن جا با کار و تلاش خود و پسر بزرگش "پیتر" توانست امکان تحصیل جبران را فراهم آورد. خلیل در سال 1902 به فاصله چند ماه، ابتدا سلطانه خواهرش، سپس مادرش و به فاصله کوتاهی پیتر برادرش را از دست داد. 


جبران در سال 1904 با ماری هسکل که مدیر یک مدرسه بود آشنا شد. رابطه جبران با ماری تاثیری شگرف بر نویسندگی او گذاشت. با حمایتهای مالی ماری بود که جبران توانست همچنان به نقاشی و نویسندگی بپردازد. خلیل در سال 1908 و در سن بیست و پنج سالگی با حمایت مالی ماری اقامت دو ساله‌اش را در پاریس آغاز کرد و به آموختن نقاشی ادامه داد و در سال 1910 به بوستون برگشت. 

جبران در سال 1904 با ماری هسکل که مدیر یک مدرسه بود آشنا شد. رابطه جبران با ماری تاثیری شگرف بر نویسندگی او گذاشت. با حمایتهای مالی ماری بود که جبران توانست همچنان به نقاشی و نویسندگی بپردازد. خلیل در سال 1908 و در سن بیست و پنج سالگی با حمایت مالی ماری اقامت دو ساله‌اش را در پاریس آغاز کرد و به آموختن نقاشی ادامه داد و در سال 1910 به بوستون برگشت. 


جبران در سال 1911 کار روی نخستین دست نویس انگلیسی زبانش یعنی "دیوانه" را آغاز کرد و در سال 1912 "بالهای شکسته" تنها رمان بلندش به زبان عربی در نیویورک منتشر شد و خود نیز به نیویورک نقل مکان کرد.در سال 1914 مجموعه اشعار منثور او در روزنامه المهاجر، با عنوان "اشکی و لبخندی" در نیویورک منتشر شد و نمایشگاهی که در نگارخانه مونتروس برپا کرد با موفقیت چشمگیری مواجه گردید. کتاب دیوانه که موفقیت ادبی نوینی برای او به ارمغان آورد در سال 1918 به زبان انگلیسی منتشر شد و مطبوعات محلی از آن استقبال کردند و او را با "ویلیام بلیک" شاعر انگلیسی، و "تاگور" نویسنده هندی مقایسه کردند که در پل زدن بر روی مغاک میان شرق و غرب مشهور بود.پس از انتشار چکامه بلند عربی به نام "المواکب"، در سال 1920 با تاگور ملاقات کرد و امثال طنزآمیز او درباره نویسندگان مشهور در اسکندریه مصر چاپ شد. 

جبران در سال 1911 کار روی نخستین دست نویس انگلیسی زبانش یعنی "دیوانه" را آغاز کرد و در سال 1912 "بالهای شکسته" تنها رمان بلندش به زبان عربی در نیویورک منتشر شد و خود نیز به نیویورک نقل مکان کرد.در سال 1914 مجموعه اشعار منثور او در روزنامه المهاجر، با عنوان "اشکی و لبخندی" در نیویورک منتشر شد و نمایشگاهی که در نگارخانه مونتروس برپا کرد با موفقیت چشمگیری مواجه گردید. کتاب دیوانه که موفقیت ادبی نوینی برای او به ارمغان آورد در سال 1918 به زبان انگلیسی منتشر شد و مطبوعات محلی از آن استقبال کردند و او را با "ویلیام بلیک" شاعر انگلیسی، و "تاگور" نویسنده هندی مقایسه کردند که در پل زدن بر روی مغاک میان شرق و غرب مشهور بود.پس از انتشار چکامه بلند عربی به نام "المواکب"، در سال 1920 با تاگور ملاقات کرد و امثال طنزآمیز او درباره نویسندگان مشهور در اسکندریه مصر چاپ شد. 


در سال 1920 تقریبا سه چهارم پیامبر به پایان رسیده بود. سرانجام در اکتبر 1923 کتاب پیامبر با سبک تغزلی و ساده به چاپ رسید که با موفقیت چشمگیر مواجه شد. در این دوران وابستگی جبران از نظر مالی و ادبی به ماری کاهش یافت. هر چه اعتماد به نفس او در نگارش به زبان انگلیسی بیشتر می‌ شد، اتکایش به نظرات ماری کاهش پیدا می‌ کرد. با این حال چهره ماری به عنوان الهامی برای نقاشی‌های او باقی ماند. در همان سال ماری هسکل به جورجیا مهاجرت کرد و در حقیقت از زندگی جبران خارج شد. 

در سال 1920 تقریبا سه چهارم پیامبر به پایان رسیده بود. سرانجام در اکتبر 1923 کتاب پیامبر با سبک تغزلی و ساده به چاپ رسید که با موفقیت چشمگیر مواجه شد. در این دوران وابستگی جبران از نظر مالی و ادبی به ماری کاهش یافت. هر چه اعتماد به نفس او در نگارش به زبان انگلیسی بیشتر می‌ شد، اتکایش به نظرات ماری کاهش پیدا می‌ کرد. با این حال چهره ماری به عنوان الهامی برای نقاشی‌های او باقی ماند. در همان سال ماری هسکل به جورجیا مهاجرت کرد و در حقیقت از زندگی جبران خارج شد. 


موسیقی عروسان دشت ارواح سرکش اشک و لبخند بال‌های شکسته کاروان‌ها و توفان‌ها نوگفته‌ها و نکته‌ها دیوانه نامه‌ها ماسه و کف پیشتاز خدایان زمین سرگشته مسیح فرزند انسان پیامبر باغ پیامبر 

موسیقی عروسان دشت ارواح سرکش اشک و لبخند بال‌های شکسته کاروان‌ها و توفان‌ها نوگفته‌ها و نکته‌ها دیوانه نامه‌ها ماسه و کف پیشتاز خدایان زمین سرگشته مسیح فرزند انسان پیامبر باغ پیامبر 


مجموعه کلمات قصار جبران با نام "قلمرو خیال" در سال 1927 در قاهره منتشر شد و سال بعد نیز "عیسی، پسر انسان" را به چاپ رسانید. در همان سالها وضع سلامتی اش رو به وخامت گذاشت و درد عصبی بدنش افزایش یافت و او را به مصرف الکل سوق داد. سرانجام پس از انتشار کتاب "خدایان زمین" جبران خلیل جبران در تاریخ 10 آوریل 1931، در بیمارستانی در نیویورک در 48 سالگی درگذشت. کالبدش را به لبنان فرستادند و تشییع جنازه عظیمی برایش برگزار کردند.به دنبال مرگ جبران، ماری هسکل آثار بازمانده او را ویرایش کرد و آخرین کتاب او به نام "سرگردان" را در سال 1932 به چاپ رساند. ماری مراقبت از "ماریانا"، آخرین بازمانده جبران را به عهده گرفت. اما بزرگترین خدمت ماری به وی پس از مرگش، انتشار خاطرات روزانه اش بود که در مورد پندارها و عقاید جبران بینش نوینی به منتقدان بخشید.  

مجموعه کلمات قصار جبران با نام "قلمرو خیال" در سال 1927 در قاهره منتشر شد و سال بعد نیز "عیسی، پسر انسان" را به چاپ رسانید. در همان سالها وضع سلامتی اش رو به وخامت گذاشت و درد عصبی بدنش افزایش یافت و او را به مصرف الکل سوق داد. سرانجام پس از انتشار کتاب "خدایان زمین" جبران خلیل جبران در تاریخ 10 آوریل 1931، در بیمارستانی در نیویورک در 48 سالگی درگذشت. کالبدش را به لبنان فرستادند و تشییع جنازه عظیمی برایش برگزار کردند.به دنبال مرگ جبران، ماری هسکل آثار بازمانده او را ویرایش کرد و آخرین کتاب او به نام "سرگردان" را در سال 1932 به چاپ رساند. ماری مراقبت از "ماریانا"، آخرین بازمانده جبران را به عهده گرفت. اما بزرگترین خدمت ماری به وی پس از مرگش، انتشار خاطرات روزانه اش بود که در مورد پندارها و عقاید جبران بینش نوینی به منتقدان بخشید.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۶:۳۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۶:۰۴

جبران خلیل جبران

خلاصه زندگی نامه

جبران خلیل جبران، نویسنده، شاعر نقاش و فیلسوف لبنانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بود. او موفق ترین نویسنده و هنرمند معاصر عرب و از پیشگامان ادبیات نوین عربی است.

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع