جان ارنست اشتاین بک جونیور ( .John Ernst Steinbeck, Jr)، معروف به جان اشتاین بک، درتاریخ 27 فوریه 1902 در شهر کوچک مونتری ایالت کالیفرنیا متولد شد. پدرش خزانه دار بخشداری و مادرش معلم بود. وی هنگامی كه به مدرسه می رفت گاهی در كشتزارها نیز كار می كرد و و در لابراتوارهای محلی كاری یافت و به علوم دلبسته شد. وی درسال 1919 در دانشگاه "استانفورد" در زمینه زیست‌ شناسی دریایی به تحصیل مشغول شد و تا سن سی سالگی به کارهای گوناگونی مانند کارگری، درودگری، نقاشی و داروفروشی پرداخت. وی بدون آنکه دانشنامه ای دریافت کند در سال 1925 از ادامه تحصیل در دانشگاه دست کشید و به نیویورک رفت و به خبرنگاری و نویسندگی روی آورد و پس از مدتی دوباره به کالیفرنیا برگشت و نگهبان یک خانه شد و همچنان به خواندن و نوشتن ادامه داد. وی در سال 1968 میلادی در گذشت. 

جان ارنست اشتاین بک جونیور ( .John Ernst Steinbeck, Jr)، معروف به جان اشتاین بک، درتاریخ 27 فوریه 1902 در شهر کوچک مونتری ایالت کالیفرنیا متولد شد. پدرش خزانه دار بخشداری و مادرش معلم بود. وی هنگامی كه به مدرسه می رفت گاهی در كشتزارها نیز كار می كرد و و در لابراتوارهای محلی كاری یافت و به علوم دلبسته شد. وی درسال 1919 در دانشگاه "استانفورد" در زمینه زیست‌ شناسی دریایی به تحصیل مشغول شد و تا سن سی سالگی به کارهای گوناگونی مانند کارگری، درودگری، نقاشی و داروفروشی پرداخت. وی بدون آنکه دانشنامه ای دریافت کند در سال 1925 از ادامه تحصیل در دانشگاه دست کشید و به نیویورک رفت و به خبرنگاری و نویسندگی روی آورد و پس از مدتی دوباره به کالیفرنیا برگشت و نگهبان یک خانه شد و همچنان به خواندن و نوشتن ادامه داد. وی در سال 1968 میلادی در گذشت. 


جان اولین رمان خود را به نام "جام زرین" در سال 1929 و سپس مجموعه ای از داستانهای کوتاه را با عنوان "چمنزارهای بهشت" در سال 1932 منتشر کرد و در سال 1935، انتشار رمان "تورتیلا فلت" او را به شهرت و ثروت رساند. رمان "ماه پنهان است"در سال 1942 و رمانهای دیگری که در این دوره انتشار یافت، هیچ یک پیروزی چشمگیری به دست نیاورد.اشتاین بک درسال 1943 و در طول جنگ دوم جهانی با سمت خبرنگار جنگی از طرف روزنامه "هرالد تریبون" به انگلستان و از آنجا به جبهه جنگ در منطقه مدیترانه فرستاده شد. وی پس از بازگشت به امریکا درسال 1945، داستان "راسته کنسروسازی" را منتشر کرد که نموداری از آثار رمانتیک دوره اول نویسندگی اش بود. پس از آن درسال 1947، رمان "اتوبوس سرگردان" را روانه بازار کرد. از سفرنامه های او با نام "یکبار جنگی رخ داد"، درسال 1958 منتشر شد. 

جان اولین رمان خود را به نام "جام زرین" در سال 1929 و سپس مجموعه ای از داستانهای کوتاه را با عنوان "چمنزارهای بهشت" در سال 1932 منتشر کرد و در سال 1935، انتشار رمان "تورتیلا فلت" او را به شهرت و ثروت رساند. رمان "ماه پنهان است"در سال 1942 و رمانهای دیگری که در این دوره انتشار یافت، هیچ یک پیروزی چشمگیری به دست نیاورد.اشتاین بک درسال 1943 و در طول جنگ دوم جهانی با سمت خبرنگار جنگی از طرف روزنامه "هرالد تریبون" به انگلستان و از آنجا به جبهه جنگ در منطقه مدیترانه فرستاده شد. وی پس از بازگشت به امریکا درسال 1945، داستان "راسته کنسروسازی" را منتشر کرد که نموداری از آثار رمانتیک دوره اول نویسندگی اش بود. پس از آن درسال 1947، رمان "اتوبوس سرگردان" را روانه بازار کرد. از سفرنامه های او با نام "یکبار جنگی رخ داد"، درسال 1958 منتشر شد. 


اشتاین بک در سال 1962 به دریافت جایزه ادبی نوبل نایل آمد. وی نویسنده ای گوشه گیر و بی اعتنا نسبت به شهرت بود که در سالهای آخر زندگی، اثر جالب توجهی منتشر نکرد. نخستین آثار وی كه از ادراکی کامل درباره زندگی و نظری بلند و وسیع درباره مسائل انسانی برخوردار است، با روشی تغزلی، حماسی یا طنزآمیز و لحنی واقع بینانه بیان شده و در ادبیات معاصر آمریکا مقام بالایی به دست آورده است. 

اشتاین بک در سال 1962 به دریافت جایزه ادبی نوبل نایل آمد. وی نویسنده ای گوشه گیر و بی اعتنا نسبت به شهرت بود که در سالهای آخر زندگی، اثر جالب توجهی منتشر نکرد. نخستین آثار وی كه از ادراکی کامل درباره زندگی و نظری بلند و وسیع درباره مسائل انسانی برخوردار است، با روشی تغزلی، حماسی یا طنزآمیز و لحنی واقع بینانه بیان شده و در ادبیات معاصر آمریکا مقام بالایی به دست آورده است. 


جام زرین چمنزارهای بهشت تورتیلا فلت ماه پنهان است راسته کنسرو سازی اتوبوس سرگردان یک بار جنگی رخ داد نبردی مشکوک یادداشتهای روسیه موش ها و آدم ها دره طویل خوشه های خشم مروارید 

جام زرین چمنزارهای بهشت تورتیلا فلت ماه پنهان است راسته کنسرو سازی اتوبوس سرگردان یک بار جنگی رخ داد نبردی مشکوک یادداشتهای روسیه موش ها و آدم ها دره طویل خوشه های خشم مروارید 


تورتیلا فلت این رمان، شرح زندگی افراد رنگارنگ و جالب توجهی از جمله سرخپوستها، اسپانیاییها و سفیدپوستهاست که با روحی شاد و بی هیچ گونه قید و بند اخلاقی در کلبه های چوبی جنوب "کالیفرنیا" در میان فقر و بدبختی زندگی می کنند. واقع بینی به كار رفته در این داستان، سازگار با سرشت مردمی بود که از داستانهای رمانتیک خسته شده بودند. نبردی مشکوک جان پس از رمان "تورتیلا فلت"، جان اشتاین بک، یک سلسله رمان اجتماعی با جهت گیری "ناتورالیسم" منتشر كرد؛ از آن جمله می توان به رمان "نبردی مشکوک" در سال 1936 که سرگذشت اعتصاب کارگران کشاورز مزارع کالیفرنیا بود ، اشاره کرد. یادداشتهای روسیه اشتاین بک با سفر به اروپا از کشورهای اسکاندیناوی و روسیه دیدن کرد و دانش ادبی خود را تکامل بخشید. ثمره این سفر، نگارش مجموعه ای به نام "یادداشتهای روسیه"بود که احساس نویسنده را نسبت به شهر مسکو و به طور کلی، کشور شوروی نشان می داد. اشتاین بک در بازگشت به امریکا با قدرت بیشتری به نویسندگی پرداخت. موشها و آدم ها جان این کتاب را در سال 1937 نوشت که شهرتی حقیقی و ژرف برای نویسنده به همراه آورد. این کتاب، شرح حال عجیبی است از دو کشاورز، که یکی از آنها با وجود نیروی جسمانی فراوان دارای مغز ضعیفی است و همین امر باعث می شود تا پیوسته خود را تحت حمایت دیگری قراردهد. وی در این داستان به شیوه ای درخشان، همدردی خود را با مردم محروم بیان میکند. داستان "موشها و آدمها" در اروپا و امریکا به صورت نمایشنامه بر روی صحنه رفت و با كسب پیروزیهای فراوان، اشتاین بک را به عنوان برجسته ترین رمان نویس عصر معرفی کرد. خوشه های خشم در سال 1939، مهمترین رمان اشتاین بک به نام "خوشه های خشم" منتشر شد که توصیفی هیجان انگیز از خانواده ای آواره و تیره روز بود. نویسنده در این اثر، امور عینی و ذهنی را درهم آمیخته و شاهکاری پدید آورد که او را در صف اول رمان نویسان معاصر امریکا قرار داد و جایزه "پولیتزر" را از آن او کرد. از آن پس، آثار اشتاین بک مطلوبیت گذشته خود را از دست داد و چنانکه مردم انتظار داشتند، امیدشان را برآورده نساخت. مروارید داستان "مروارید" که در سال 1947 منتشر شد، آمیزه ای از حقیقت و افسانه و نیز سرگذشت صیادی است که مروارید درشتی را که همه مردم از آن سخن می گویند، صید می كند و دوباره آن را از دست می دهد. این داستان در نظر خواننده از جاذبه فراوانی برخوردار است. وصف شهر، مردم و گوناگونی رویدادها که با آهنگها و نغمه های مختلف از قبیل نغمه خوشبختی، نغمه مروارید، نغمه خانواده، نغمه دشمنی و در پایان، نغمه بدبختی همراه است؛ سراسر دلنشین و تأثرآور و حاکی از لطافت ذوق است. 

تورتیلا فلت این رمان، شرح زندگی افراد رنگارنگ و جالب توجهی از جمله سرخپوستها، اسپانیاییها و سفیدپوستهاست که با روحی شاد و بی هیچ گونه قید و بند اخلاقی در کلبه های چوبی جنوب "کالیفرنیا" در میان فقر و بدبختی زندگی می کنند. واقع بینی به كار رفته در این داستان، سازگار با سرشت مردمی بود که از داستانهای رمانتیک خسته شده بودند. نبردی مشکوک جان پس از رمان "تورتیلا فلت"، جان اشتاین بک، یک سلسله رمان اجتماعی با جهت گیری "ناتورالیسم" منتشر كرد؛ از آن جمله می توان به رمان "نبردی مشکوک" در سال 1936 که سرگذشت اعتصاب کارگران کشاورز مزارع کالیفرنیا بود ، اشاره کرد. یادداشتهای روسیه اشتاین بک با سفر به اروپا از کشورهای اسکاندیناوی و روسیه دیدن کرد و دانش ادبی خود را تکامل بخشید. ثمره این سفر، نگارش مجموعه ای به نام "یادداشتهای روسیه"بود که احساس نویسنده را نسبت به شهر مسکو و به طور کلی، کشور شوروی نشان می داد. اشتاین بک در بازگشت به امریکا با قدرت بیشتری به نویسندگی پرداخت. موشها و آدم ها جان این کتاب را در سال 1937 نوشت که شهرتی حقیقی و ژرف برای نویسنده به همراه آورد. این کتاب، شرح حال عجیبی است از دو کشاورز، که یکی از آنها با وجود نیروی جسمانی فراوان دارای مغز ضعیفی است و همین امر باعث می شود تا پیوسته خود را تحت حمایت دیگری قراردهد. وی در این داستان به شیوه ای درخشان، همدردی خود را با مردم محروم بیان میکند. داستان "موشها و آدمها" در اروپا و امریکا به صورت نمایشنامه بر روی صحنه رفت و با كسب پیروزیهای فراوان، اشتاین بک را به عنوان برجسته ترین رمان نویس عصر معرفی کرد. خوشه های خشم در سال 1939، مهمترین رمان اشتاین بک به نام "خوشه های خشم" منتشر شد که توصیفی هیجان انگیز از خانواده ای آواره و تیره روز بود. نویسنده در این اثر، امور عینی و ذهنی را درهم آمیخته و شاهکاری پدید آورد که او را در صف اول رمان نویسان معاصر امریکا قرار داد و جایزه "پولیتزر" را از آن او کرد. از آن پس، آثار اشتاین بک مطلوبیت گذشته خود را از دست داد و چنانکه مردم انتظار داشتند، امیدشان را برآورده نساخت. مروارید داستان "مروارید" که در سال 1947 منتشر شد، آمیزه ای از حقیقت و افسانه و نیز سرگذشت صیادی است که مروارید درشتی را که همه مردم از آن سخن می گویند، صید می كند و دوباره آن را از دست می دهد. این داستان در نظر خواننده از جاذبه فراوانی برخوردار است. وصف شهر، مردم و گوناگونی رویدادها که با آهنگها و نغمه های مختلف از قبیل نغمه خوشبختی، نغمه مروارید، نغمه خانواده، نغمه دشمنی و در پایان، نغمه بدبختی همراه است؛ سراسر دلنشین و تأثرآور و حاکی از لطافت ذوق است. 


جان اشتاین بک در تاریخ 20 دسامبر 1968 در 66 سالگی در گذشت. 

جان اشتاین بک در تاریخ 20 دسامبر 1968 در 66 سالگی در گذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰:۱۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۳:۵۸

جان اشتاین بک

خلاصه زندگی نامه

 جان ارنست اشتاین بک جونیور، معروف به جان اشتاین بک، داستان نویس، طنزنویس، و منتقد اجتماعی سرشناس امریكایی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع