پی یر ژول تئوفیل گوتیه (به فرانسوی: Pierre Jules Théophile Gautier) درتاریخ 31 اوت 1811 میلادی در شهر "تارْبْ" در فرانسه به دنیا آمد و در سه سالگی به همراه خانواده‏اش به پاریس مهاجرت کرد و تا آخر عمر در آنجا مقیم شد. وی در جریان‏های ادبی زمان، شخصیتی ممتاز به حساب آمده است و الهام بخش شاعران دهه 1850م بوده است. در اواخر عمر شهرت او فوق العاده زیاد بود، به طوری که "شارل بودلر" کتاب معروف خود "گل های بدی" را بدو ارمغان داد و در آن وی را جادوگر ادبیات فرانسه نامید. نخستین اثر شاعرانه تئوفیل در سال 1830 انتشار یافت. گوتیه در سال 1872 در گذشت. 

پی یر ژول تئوفیل گوتیه (به فرانسوی: Pierre Jules Théophile Gautier) درتاریخ 31 اوت 1811 میلادی در شهر "تارْبْ" در فرانسه به دنیا آمد و در سه سالگی به همراه خانواده‏اش به پاریس مهاجرت کرد و تا آخر عمر در آنجا مقیم شد. وی در جریان‏های ادبی زمان، شخصیتی ممتاز به حساب آمده است و الهام بخش شاعران دهه 1850م بوده است. در اواخر عمر شهرت او فوق العاده زیاد بود، به طوری که "شارل بودلر" کتاب معروف خود "گل های بدی" را بدو ارمغان داد و در آن وی را جادوگر ادبیات فرانسه نامید. نخستین اثر شاعرانه تئوفیل در سال 1830 انتشار یافت. گوتیه در سال 1872 در گذشت. 


تئوفیل در ابتدا در نقاشی طبع آزمایى کرد ولی پس از چندی به شاعری روی آورد و نخستین اثر خود را در 19 سالگی منتشر کرد. وی از 29 سالگی به ایتالیا، الجزایر و خاور نزدیک مسافرت نمود.گوتیه زمانی نیز به روزنامه ‏نگاری پرداخت و درباره ادبیات و نقاشی، پاورقی‏های بیشمار و نقدهای هنری فراوانی انتشار داد. گوتیه طی سال‏های بعد، کتاب‏ها و سفرنامه‏های متعددی نگاشت و به شهرت نسبی رسید. تئوفیل را شاعر آب و رنگ نامیده‏اند، زیرا اشعار او همه کار یک نقاش هنرمند است. وی علاوه بر اینکه شعر می ‏سرود، رمان ‏نویس و باستان شناس و منتقد هنری و تئاتر نیز بود. 

تئوفیل در ابتدا در نقاشی طبع آزمایى کرد ولی پس از چندی به شاعری روی آورد و نخستین اثر خود را در 19 سالگی منتشر کرد. وی از 29 سالگی به ایتالیا، الجزایر و خاور نزدیک مسافرت نمود.گوتیه زمانی نیز به روزنامه ‏نگاری پرداخت و درباره ادبیات و نقاشی، پاورقی‏های بیشمار و نقدهای هنری فراوانی انتشار داد. گوتیه طی سال‏های بعد، کتاب‏ها و سفرنامه‏های متعددی نگاشت و به شهرت نسبی رسید. تئوفیل را شاعر آب و رنگ نامیده‏اند، زیرا اشعار او همه کار یک نقاش هنرمند است. وی علاوه بر اینکه شعر می ‏سرود، رمان ‏نویس و باستان شناس و منتقد هنری و تئاتر نیز بود. 


گوتیه در میان ادبا و هنرمندان عصر، بزرگترین طرفدار عقیده هنر برای هنر بود و معتقد به اینکه هنرمند جز هنر خود به هیچ اصل اجتماعی و اخلاقی نباید کار داشته باشد. وی که اهمیت تاریخی خود را در ارائه این نظریه به دست آورده است، هنر را ذاتاً خالق زیبایى می‏داند و همین مستثنی کردن هنر از مسائل فلسفی، اجتماعی و مذهبی، شماری از منتقدان را برانگیخته است تا وی را از باب محدودیت دید و قلّت اندیشه به باد انتقاد، بگیرند. 

گوتیه در میان ادبا و هنرمندان عصر، بزرگترین طرفدار عقیده هنر برای هنر بود و معتقد به اینکه هنرمند جز هنر خود به هیچ اصل اجتماعی و اخلاقی نباید کار داشته باشد. وی که اهمیت تاریخی خود را در ارائه این نظریه به دست آورده است، هنر را ذاتاً خالق زیبایى می‏داند و همین مستثنی کردن هنر از مسائل فلسفی، اجتماعی و مذهبی، شماری از منتقدان را برانگیخته است تا وی را از باب محدودیت دید و قلّت اندیشه به باد انتقاد، بگیرند. 


گوتیه از کمانداران و مدافعان پرشور گروه رمانتیکها بود و از همراهان پرحرارت "ژراردونروال". نظریه پرداز اندیشه "هنر برای هنر" که بودلر جوان را شاعری در حد کمال میخواند و او را میستود. تئوفیل مانند بعضی از سوررئالیستهای قرن بیستم، از قرن خود جدا افتاده بود. در دوران پختگی نیز اعتقادات ایام جوانی اش را انکار نمیکرد. هم به رمانتیکها روی آورده بود، هم به بررسی تحلیلی آثار هنری و تاریخ هنری میپرداخت و هم نقد هنری مینوشت. و این گونه فعالیت هنری برازنده هنرمندی چون او بود. 

گوتیه از کمانداران و مدافعان پرشور گروه رمانتیکها بود و از همراهان پرحرارت "ژراردونروال". نظریه پرداز اندیشه "هنر برای هنر" که بودلر جوان را شاعری در حد کمال میخواند و او را میستود. تئوفیل مانند بعضی از سوررئالیستهای قرن بیستم، از قرن خود جدا افتاده بود. در دوران پختگی نیز اعتقادات ایام جوانی اش را انکار نمیکرد. هم به رمانتیکها روی آورده بود، هم به بررسی تحلیلی آثار هنری و تاریخ هنری میپرداخت و هم نقد هنری مینوشت. و این گونه فعالیت هنری برازنده هنرمندی چون او بود. 


مادموازل دوموپن کمدی مرگ اسپانیا کاپیتان فراکاس آلبرتوس لعاب‏ها و سنگ‏های نقش ‏دار پای مومیایی تاریخ هنر دراماتیک تاریخ رمانتیسم لعاب‏ها و سنگ‏های نقش‏دار این کتاب بسیار معروف، شا‏هکار گوتیه به شمار می‏رود و با قطعه شعر زیبایى درباره حافظ آغاز می ‏گردد. این دیوان، مهمترین و بدیعترین اثر شاعرانه وی بوده است که بیش از سایر آثارش، استادی او را در زیبایى قالب شعر تثبیت می‏کند. تئوفیل در این اشعار، با آرایش رنگین صحنه‏ها و چشم‏اندازها چنان در صنعت‏گری و فنون کلام استادی به کار برده که گویى به جای نوشتن با قلم، گوهرهایى در نگین نشانده است. 

مادموازل دوموپن کمدی مرگ اسپانیا کاپیتان فراکاس آلبرتوس لعاب‏ها و سنگ‏های نقش ‏دار پای مومیایی تاریخ هنر دراماتیک تاریخ رمانتیسم لعاب‏ها و سنگ‏های نقش‏دار این کتاب بسیار معروف، شا‏هکار گوتیه به شمار می‏رود و با قطعه شعر زیبایى درباره حافظ آغاز می ‏گردد. این دیوان، مهمترین و بدیعترین اثر شاعرانه وی بوده است که بیش از سایر آثارش، استادی او را در زیبایى قالب شعر تثبیت می‏کند. تئوفیل در این اشعار، با آرایش رنگین صحنه‏ها و چشم‏اندازها چنان در صنعت‏گری و فنون کلام استادی به کار برده که گویى به جای نوشتن با قلم، گوهرهایى در نگین نشانده است. 


گوتیه را به دلیل خلق آثارش، جادوگر ادبیات فرانسه نیز نامیده‏اند. با این حال سال‏های آخر عمر او با مشکلات مالی مواجه گردید و ناچار تمام وقت خود را به نوشتن داستان کوتاه، رمان و نقد ادبی برای مجلات اختصاص داد. وی با آنکه از نویسندگان و شاعران درجه اول عصر خود به شمار نرفته و به غیر از یکی دو اثر او، خواننده فراوانی نداشته، با این حال در جریان‏های ادبی زمان، شخصیتی ممتاز به حساب آمده و الهام بخش شاعران دهه 1850م بوده است. 

گوتیه را به دلیل خلق آثارش، جادوگر ادبیات فرانسه نیز نامیده‏اند. با این حال سال‏های آخر عمر او با مشکلات مالی مواجه گردید و ناچار تمام وقت خود را به نوشتن داستان کوتاه، رمان و نقد ادبی برای مجلات اختصاص داد. وی با آنکه از نویسندگان و شاعران درجه اول عصر خود به شمار نرفته و به غیر از یکی دو اثر او، خواننده فراوانی نداشته، با این حال در جریان‏های ادبی زمان، شخصیتی ممتاز به حساب آمده و الهام بخش شاعران دهه 1850م بوده است. 


تئوفیل گوتیه سرانجام در تاریخ 23 اکتبر سال 1872میلادی در 61 سالگی درگذشت.  

تئوفیل گوتیه سرانجام در تاریخ 23 اکتبر سال 1872میلادی در 61 سالگی درگذشت.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۴:۱۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۶:۳۹

تئوفیل گوتیه

خلاصه زندگی نامه

 پی یر ژول تئوفیل گوتیه، نویسنده، شاعر، باستان شناس و منتقد هنری فرانسوی قرن نوزدهم میلادی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع