برتراند آرثر ویلیام راسل، (Bertrand Arthur william Russell) در 18 می سال  1872 در ولز بریتانیا به دنیا آمد. وی از سن هفت سالگی به شکلی گسترده به مطالعه تاریخ و ادبیات پرداخت و در سن یازده سالگی با هندسه اقلیدسی آشنا شد. در سال 1890، ‌وارد دانشگاه کمبریج شد و در ترینیتی کالج ریاضیات و فلسفه خواند و ‌در همانجا مدرس فلسفه شد. در طول جنگ جهانی اول به دلیل مبارزات ضد جنگ از دانشگاه اخراج و زندانی شد. در سال 1950 ، با نگارش آثاری شاخص در دفاع از انسان گرایی و آزادی بیان، جایزه نوبل ادبیات گرفت. در سال  1958 رئیس موسس مبارزه خلع سلاح هسته‌ ای شد. وی در زندگی طولانی خود در حوزه های مختلف فلسفه چون: منطق فلسفی، متافیزیک، شناخت شناسی، اخلاق و فلسفه دین فعالیت داشت و دستاوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت و مکاتب فلسفی بسیاری را تجربه کرد، از ایده آلیسم "هگلی" گرفته تا تجربه گرایی منطقی و واقع گرایی ساختاری.راسل همچنین به خاطر عقاید اجتماعی اش دوبار در دادگاه محکوم شد و مدتی را هم در زندان سپری کرد. وی سرانجام در اثر آنفلوآنزا در "پنریندیدرایث" در "ولز" درگذشت.

برتراند آرثر ویلیام راسل، (Bertrand Arthur william Russell) در 18 می سال 1872 در ولز بریتانیا به دنیا آمد. وی از سن هفت سالگی به شکلی گسترده به مطالعه تاریخ و ادبیات پرداخت و در سن یازده سالگی با هندسه اقلیدسی آشنا شد. در سال 1890، ‌وارد دانشگاه کمبریج شد و در ترینیتی کالج ریاضیات و فلسفه خواند و ‌در همانجا مدرس فلسفه شد. در طول جنگ جهانی اول به دلیل مبارزات ضد جنگ از دانشگاه اخراج و زندانی شد. در سال 1950 ، با نگارش آثاری شاخص در دفاع از انسان گرایی و آزادی بیان، جایزه نوبل ادبیات گرفت. در سال 1958 رئیس موسس مبارزه خلع سلاح هسته‌ ای شد. وی در زندگی طولانی خود در حوزه های مختلف فلسفه چون: منطق فلسفی، متافیزیک، شناخت شناسی، اخلاق و فلسفه دین فعالیت داشت و دستاوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت و مکاتب فلسفی بسیاری را تجربه کرد، از ایده آلیسم "هگلی" گرفته تا تجربه گرایی منطقی و واقع گرایی ساختاری.راسل همچنین به خاطر عقاید اجتماعی اش دوبار در دادگاه محکوم شد و مدتی را هم در زندان سپری کرد. وی سرانجام در اثر آنفلوآنزا در "پنریندیدرایث" در "ولز" درگذشت.


راسل در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر بزرگ خویش قرار گرفت. خانواده  راسل از شهروندان قدیمی و بانفوذ انگلستان بودند. پدر بزرگش "جان راسل" از نخست وزیران پیشین دولت انگلیس بود. پدرش" لرد آمبرلی" از اشراف زادگان انگلیسی محسوب می شد كه او و برادرش عنوان "لردی" را از او به ارث بردند.

راسل در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر بزرگ خویش قرار گرفت. خانواده راسل از شهروندان قدیمی و بانفوذ انگلستان بودند. پدر بزرگش "جان راسل" از نخست وزیران پیشین دولت انگلیس بود. پدرش" لرد آمبرلی" از اشراف زادگان انگلیسی محسوب می شد كه او و برادرش عنوان "لردی" را از او به ارث بردند.


راسل از سال 1916 تا 1930، ‌مقام و فعالیت دانشگاهی نداشت، و بیشتر به نوشتن آثار عامه پسند و غیر فلسفی می پرداخت.  در حدود سال 1936، ‌بار دیگر با تمرکز وجدیت بیشتری به نگارش آثار فلسفی روی آورد. در سال 1938 به امریکا رفت و مدتی در دانشگاه شیکاگو و کالیفرنیا تدریس کرد. از سال 1941 تا 1943، ‌در بنیاد بارنز در فیلادلفیا، ‌به تدریس فلسفه پرداخت که حاصل آن به صورت کتاب تاریخ فلسفه غرب درآمد. در سال 1949 عضو افتخاری فرهنگستان بریتانیا شد. راسل در تاریخ منطق و ریاضیات جایگاهی ویژه دارد. اثر 3 جلدی مبانی ریاضیات (Principia Mathematica) وی یکی از نافذترین و تحول انگیزترین آثار منطقی ـ ریاضی قرن بیستم به شمار می رود.

راسل از سال 1916 تا 1930، ‌مقام و فعالیت دانشگاهی نداشت، و بیشتر به نوشتن آثار عامه پسند و غیر فلسفی می پرداخت. در حدود سال 1936، ‌بار دیگر با تمرکز وجدیت بیشتری به نگارش آثار فلسفی روی آورد. در سال 1938 به امریکا رفت و مدتی در دانشگاه شیکاگو و کالیفرنیا تدریس کرد. از سال 1941 تا 1943، ‌در بنیاد بارنز در فیلادلفیا، ‌به تدریس فلسفه پرداخت که حاصل آن به صورت کتاب تاریخ فلسفه غرب درآمد. در سال 1949 عضو افتخاری فرهنگستان بریتانیا شد. راسل در تاریخ منطق و ریاضیات جایگاهی ویژه دارد. اثر 3 جلدی مبانی ریاضیات (Principia Mathematica) وی یکی از نافذترین و تحول انگیزترین آثار منطقی ـ ریاضی قرن بیستم به شمار می رود.


راسل ابتدا به ایدئالیسم معتقد بوده ولی کمی بعد از این مکتب فکری بازگشت و به نظریات فلسفی هگل و برادلی گرایش پیدا کرد . سپس از آن دو نیز برگشت و از اصالت واقع به اصالت عقل تغییر عقیده داد و در روند تکامل نظریات فلسفی خویش اصالت عقل را با اصالت عمل درآمیخت. سیر و سلوک طوفانی و پرفراز و نشیب فلسفی راسل  همواره رنگی از اصالت تجربه و اخلاق داشت. راسل با غلبه مذهب مخالف بود و میل مذهبی را صریحاً و صرفاً ناشی از ترس و محصول کودکی عقل بشر می شمرد و به جاودانگی روح و وجود خداوند اعتقادی نداشت؛ ولی با آنکه عملاً منکر خدا بود وجود او را از نظر منطقی محال نمی شمرد. از این روی و بویژه با توجه به بعضی اشارات او در مناظره اش با کاپلستون و نیز مصاحبه های دیگر، در مسئله وجود خداوند نظراً لاادری و عملاً بی اعتقاد بود. راسل به تحلیل منطقی و زبانی در بررسی مسائل فلسفی، اعتقاد داشت. یکی دیگر از شیوه های فلسفی او اتمیسم[ =اصالت تجزیه] منطقی بود؛ یعنی، ‌تجزیه و تحلیل منطقی قضایا و جملات و بازگرداند آن ها به معانی بنیادین و تقسیم ناپذیر بود. به عبارت دیگر، برای هر واحد تقسیم ناپذیر معنا یا شناخت، یک واحد تقسیم ناپذیر تجربه قایل بود. با این افراط در تحویل و باز برد، ‌راسل را بعضی به عنوان پیشینه و پشتوانه فکری پوزیتیویسم منطقی به شمار آورده اند. "کارل پوپر" اعتقاد دارد که راسل احتمالاً بزرگترین فیلسوف بعد از "کانت" است. وی همچنین او را بانی فکری و بنیانگذار معنوی پوزیتیویسم منطقی می داند. بخش مهمی از شهرت  راسل به سبب نظریاتش در زمینه فلسفه تحلیلی است. راسل از پایه گذاران منطق جدید و بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی به شمار می رود.  "بوخنسکی" معتقد است راسل هرگز نتوانست نظامی فلسفی برپا کند و مواضع فکری او پیوسته در حال تحول بود و "براود" نیز درباره راسل اعتقاد دارد وی هر چند سال یک نظام فلسفی تازه را ارائه داده است. با وجود این "کاپلستون" بر این باور است که فلسفه کلی راسل ارائه دهنده سیر استکمالی تجربه گرایی بریتانیایی است.

راسل ابتدا به ایدئالیسم معتقد بوده ولی کمی بعد از این مکتب فکری بازگشت و به نظریات فلسفی هگل و برادلی گرایش پیدا کرد . سپس از آن دو نیز برگشت و از اصالت واقع به اصالت عقل تغییر عقیده داد و در روند تکامل نظریات فلسفی خویش اصالت عقل را با اصالت عمل درآمیخت. سیر و سلوک طوفانی و پرفراز و نشیب فلسفی راسل همواره رنگی از اصالت تجربه و اخلاق داشت. راسل با غلبه مذهب مخالف بود و میل مذهبی را صریحاً و صرفاً ناشی از ترس و محصول کودکی عقل بشر می شمرد و به جاودانگی روح و وجود خداوند اعتقادی نداشت؛ ولی با آنکه عملاً منکر خدا بود وجود او را از نظر منطقی محال نمی شمرد. از این روی و بویژه با توجه به بعضی اشارات او در مناظره اش با کاپلستون و نیز مصاحبه های دیگر، در مسئله وجود خداوند نظراً لاادری و عملاً بی اعتقاد بود. راسل به تحلیل منطقی و زبانی در بررسی مسائل فلسفی، اعتقاد داشت. یکی دیگر از شیوه های فلسفی او اتمیسم[ =اصالت تجزیه] منطقی بود؛ یعنی، ‌تجزیه و تحلیل منطقی قضایا و جملات و بازگرداند آن ها به معانی بنیادین و تقسیم ناپذیر بود. به عبارت دیگر، برای هر واحد تقسیم ناپذیر معنا یا شناخت، یک واحد تقسیم ناپذیر تجربه قایل بود. با این افراط در تحویل و باز برد، ‌راسل را بعضی به عنوان پیشینه و پشتوانه فکری پوزیتیویسم منطقی به شمار آورده اند. "کارل پوپر" اعتقاد دارد که راسل احتمالاً بزرگترین فیلسوف بعد از "کانت" است. وی همچنین او را بانی فکری و بنیانگذار معنوی پوزیتیویسم منطقی می داند. بخش مهمی از شهرت راسل به سبب نظریاتش در زمینه فلسفه تحلیلی است. راسل از پایه گذاران منطق جدید و بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی به شمار می رود. "بوخنسکی" معتقد است راسل هرگز نتوانست نظامی فلسفی برپا کند و مواضع فکری او پیوسته در حال تحول بود و "براود" نیز درباره راسل اعتقاد دارد وی هر چند سال یک نظام فلسفی تازه را ارائه داده است. با وجود این "کاپلستون" بر این باور است که فلسفه کلی راسل ارائه دهنده سیر استکمالی تجربه گرایی بریتانیایی است.


در منطق و ریاضیات راسل را می توان در کنار "فرگه" از بنیان گزاران مکتب  منطق ریاضی و منطق گرایی به شمار آورد. در جهت تثبیت برنامه منطق گرایی، در اصول ریاضیات، راسل به همراه "وایتهد"، با دنبال کردن اندیشه "فرگه" تلاش کرد نشان دهد ریاضیات شاخه ای از منطق است و می توان نظریه اعداد (حساب) را به گزاره هایی که تنها از مفاهیم منطقی (مانند متغییرها، حملها و سورها، و مهم تر از همه رده ها) تشکیل شده اند تجمیع کرد.

در منطق و ریاضیات راسل را می توان در کنار "فرگه" از بنیان گزاران مکتب منطق ریاضی و منطق گرایی به شمار آورد. در جهت تثبیت برنامه منطق گرایی، در اصول ریاضیات، راسل به همراه "وایتهد"، با دنبال کردن اندیشه "فرگه" تلاش کرد نشان دهد ریاضیات شاخه ای از منطق است و می توان نظریه اعداد (حساب) را به گزاره هایی که تنها از مفاهیم منطقی (مانند متغییرها، حملها و سورها، و مهم تر از همه رده ها) تشکیل شده اند تجمیع کرد.


فلسفه لایبنیتس اصول ریاضیات  The principles of Mathematica مسائل فلسفه علم ما به جهان خارج تحلیل ذهن تحلیل ماده پژوهشی در باب معنی و حقیقت ‌رشد فلسفی من ‌وسعت وطاقت معرفت بشری ‌منطق و معرفت اتوبیوگرافی علم و مذهب چرا مسیحی نیستم اخلاق و سیاست آیا بشر آینده ای هم دارد قدرت زناشویی و اخلاق تاریخ فلسفه غرب

فلسفه لایبنیتس اصول ریاضیات The principles of Mathematica مسائل فلسفه علم ما به جهان خارج تحلیل ذهن تحلیل ماده پژوهشی در باب معنی و حقیقت ‌رشد فلسفی من ‌وسعت وطاقت معرفت بشری ‌منطق و معرفت اتوبیوگرافی علم و مذهب چرا مسیحی نیستم اخلاق و سیاست آیا بشر آینده ای هم دارد قدرت زناشویی و اخلاق تاریخ فلسفه غرب


سرانجام او در دوم فوریه 1970  بر اثر آنفلوآنزا در پنریندیدرایث در ولز درگذشت. بنا به وصیت برتراند، جسدش را سوزانند و خاکسترش را روی کوههای ولز ریختند.

سرانجام او در دوم فوریه 1970 بر اثر آنفلوآنزا در پنریندیدرایث در ولز درگذشت. بنا به وصیت برتراند، جسدش را سوزانند و خاکسترش را روی کوههای ولز ریختند.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۳۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۳۲

برتراند راسل

خلاصه زندگی نامه

 برتراند آرثر ویلیام راسل معروف به برتراند راسل، فیلسوف مشهور بریتانیایی است که در زمینه تالیف آثار منطقی- ریاضی و نظریه پردازی در باب مکاتب فکری فعالیت داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع