ویلبر رایت (Wilbur Wright) در 1867 در خانواده ای مذهبی در آمریکا متولد شد و چهار سال بعد در 1871 صاحب برادری شد به نام اورویل رایت (Orville Wright) که تا پایان عمر همراه و همدوش هم بودند. هر دو پس از تحصیلات مقدماتی اشتیاقی برای رفتن به دانشگاه نداشتند. اورویل قهرمان دوچرخه سواری بود. پس با کمک برادرش، مرکزی برای تعمیر دوچرخه راه اندازی کرد. در اوقات فراغت به یاری استعداد خود در مکانیک و صنعت به طراحی و پرواز با هواپیماهای بی موتور می پرداختند. در آن زمان پرواز با هواپیمای بی موتور بصورت ورزش و تفریح در آمده بود. پس از مرگ اوتولیلیئنتال، هوانورد پیشگام، در سال 1896 برادران رایت تمام تلاش خود را معطوف به تکمیل هواپیما نمودند.ویلبر در 45 سالگی و اورویل در 77 سالگی از دنیا رفتند.

ویلبر رایت (Wilbur Wright) در 1867 در خانواده ای مذهبی در آمریکا متولد شد و چهار سال بعد در 1871 صاحب برادری شد به نام اورویل رایت (Orville Wright) که تا پایان عمر همراه و همدوش هم بودند. هر دو پس از تحصیلات مقدماتی اشتیاقی برای رفتن به دانشگاه نداشتند. اورویل قهرمان دوچرخه سواری بود. پس با کمک برادرش، مرکزی برای تعمیر دوچرخه راه اندازی کرد. در اوقات فراغت به یاری استعداد خود در مکانیک و صنعت به طراحی و پرواز با هواپیماهای بی موتور می پرداختند. در آن زمان پرواز با هواپیمای بی موتور بصورت ورزش و تفریح در آمده بود. پس از مرگ اوتولیلیئنتال، هوانورد پیشگام، در سال 1896 برادران رایت تمام تلاش خود را معطوف به تکمیل هواپیما نمودند.ویلبر در 45 سالگی و اورویل در 77 سالگی از دنیا رفتند.


نخستین تلاشهای آنها با تعبیه ی بالهایی برای یک دوچرخه شکل گرفت. با استفاده از یک موتور با احتراق داخلی برای گرداندن ملخ سعی کردند هواپیمایی با سرنشین را از زمین بلند کنند. پس به طراحی و تهیه موتورهای جدید و سبک اهتمام ورزیدند.

نخستین تلاشهای آنها با تعبیه ی بالهایی برای یک دوچرخه شکل گرفت. با استفاده از یک موتور با احتراق داخلی برای گرداندن ملخ سعی کردند هواپیمایی با سرنشین را از زمین بلند کنند. پس به طراحی و تهیه موتورهای جدید و سبک اهتمام ورزیدند.


اولین پرواز آزمایشی موفقیت آمیز آنها در سال 1903 صورت گرفت که توانستند هواپیمایی را برای مدت 59 ثانیه به پرواز در آوردند و 260 متر را بپیمایند. تنها 5 نفر شاهد این پرواز بودند. در سال 1905 پرواز موفقیت آمیز دیگری را انجام دادند و مسافت 39 کیلومتر را در نیم ساعت طی کردند.

اولین پرواز آزمایشی موفقیت آمیز آنها در سال 1903 صورت گرفت که توانستند هواپیمایی را برای مدت 59 ثانیه به پرواز در آوردند و 260 متر را بپیمایند. تنها 5 نفر شاهد این پرواز بودند. در سال 1905 پرواز موفقیت آمیز دیگری را انجام دادند و مسافت 39 کیلومتر را در نیم ساعت طی کردند.


برادران رایت در سال 1908 به علت بی توجهی دولت آمریکا، کار خود را به فرانسه انتقال دادند.

برادران رایت در سال 1908 به علت بی توجهی دولت آمریکا، کار خود را به فرانسه انتقال دادند.


ویلبر رایت در 1912 بر اثر بیماری حصبه در گذشت اما برادرش اورویل تا پایان عمرش یعنی 1948 برای کامل کردن و پیشرفت این صنعت تلاش نمود.

ویلبر رایت در 1912 بر اثر بیماری حصبه در گذشت اما برادرش اورویل تا پایان عمرش یعنی 1948 برای کامل کردن و پیشرفت این صنعت تلاش نمود.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۴۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۵۰

برادران رایت

خلاصه زندگی نامه

 ویلبر و اورویل رایت معروف به برادران رایت، برادران آمریکایی که اولین سازندگان هواپیما بودند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع