بالی افندی صوفیایی در اُسْتُرُومْجه، واقع درآلبانی کنونی، به دنیا آمد. تحصیلات خود را در شهرهای صوفیه و استانبول به پایان برد و بعدها به قاسم چلبی از مشایخ خلوتیه انتساب جست. توجه و احترام سلطان سلیمان قانونی را به خود جلب کرد و با شرکت در بعضی جنگهای او مایه دلگرمی معنوی سپاهیان شد.او در قبال بعضی مجادلات صوفیه راهی میانه برگزید و در مخالفت با شیخ بدرالدین سماوی به پادشاه نامه نوشت. رویّه اش در باب قضا و قدر بر رساله کمال پاشازاده، نشانه آگاهی او در علم کلام، و شرح الفصوص او نماینده تسلّطش بر تصوّف و عرفان است. بالی افندی در سال 960 درگذشت. 
مشهورترین اثر بالی افندی صوفیایی شرح الفصوص به زبان عربی است که دیدگاههای آن با دیگر شروح فصوص الحکم متفاوت است. وی در این کتاب بیان می دارد که شارحان فصوص الحکم گفته ابن عربی را درباره اعتبار یا بی اعتباری ایمان فرعون نادرست دریافته اند، زیرا ابن عربی در الفتوحات المکیّه صریحاً گفته است که ایمان فرعون پذیرفته نشد و وی تا ابد در دوزخ خواهد ماند. وی اشعاری صوفیانه و تعدادی نامه نیز داشته که در مجموعه‌ها یافت می‌شود. از دیگر آثار او می توان موارد زیر را برشمرد: اطوار سبعه شرح حدیث کُنْتُ کنزاً رسالة القضاء و القدر قصه ابراهیم علیه السّلام مجموعه النصایح رسالة التصوّف واردات 
بالی افندی در سال 960 در صالحیّه در نزدیکی صوفیه وفات یافت و همان‌ جا مدفون شد. سالها بعد در محل دفنش مسجد، آرامگاه و خانقاهی به نام او ساختند. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۱:۲۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۱:۲۲

بالی افندی صوفیایی

خلاصه زندگی نامه

 بالی افندی صوفیایی، از فضلا و عرفای طریقت خلوتیّه، از متصوّفه ترک قرن دهم و از شارحان فصوص الحکم بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع