جستجو در مطالب و اشخاص
ایرج (ابوذر) ندیمی در سال 1336 در "لاهیجان" از توابع استان گیلان به دنیا آمد. او در سال 1378 در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و در مرحله دوم این انتخابات با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم "لاهیجان" به مجلس راه یافت. او پس از پایان دوره 4 ساله مجلس ششم، بار دیگر به نمایندگی از مردم "لاهیجان" در مجلس هفتم حضور یافت. ندیمی با تحصیلات کارشناسی ارشد اقتصاد، در دوره هفتم مجلس نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود. ندیمی بعد از رد صلاحیت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، با روی کار آمدن دولت دهم، مشاور معاونت پارلمانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم شد. او در 5 اردیبهشت ماه 1389، با صدور حکمی از سوی وزیر وقت صنایع و معادن به سمت معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت صنایع و معادن منصوب شد. او با شرکت در انتخابات مجلس نهم و کسب اکثریت آرا به مجلس نهم راه یافت. او از اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت است.  

ایرج (ابوذر) ندیمی در سال 1336 در "لاهیجان" از توابع استان گیلان به دنیا آمد. او در سال 1378 در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و در مرحله دوم این انتخابات با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم "لاهیجان" به مجلس راه یافت. او پس از پایان دوره 4 ساله مجلس ششم، بار دیگر به نمایندگی از مردم "لاهیجان" در مجلس هفتم حضور یافت. ندیمی با تحصیلات کارشناسی ارشد اقتصاد، در دوره هفتم مجلس نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود. ندیمی بعد از رد صلاحیت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، با روی کار آمدن دولت دهم، مشاور معاونت پارلمانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم شد. او در 5 اردیبهشت ماه 1389، با صدور حکمی از سوی وزیر وقت صنایع و معادن به سمت معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت صنایع و معادن منصوب شد. او با شرکت در انتخابات مجلس نهم و کسب اکثریت آرا به مجلس نهم راه یافت. او از اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت است.  


ایرج ندیمی در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در بهمن ماه 1378 شرکت کرد و در مرحله دوم این انتخابات در 16 اردیبهشت ماه 1379 با کسب 29792 به عنوان نماینده مردم "لاهیجان" از توابع استان گیلان برای نخستین بار به مجلس راه یافت. 

ایرج ندیمی در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در بهمن ماه 1378 شرکت کرد و در مرحله دوم این انتخابات در 16 اردیبهشت ماه 1379 با کسب 29792 به عنوان نماینده مردم "لاهیجان" از توابع استان گیلان برای نخستین بار به مجلس راه یافت. 


6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس وقت جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...» پس از آن شعبه(1410) دادگاه عمومی تهران و شعبه(36) تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اكاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاكمه و روانه زندان اوین كرد. این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت "محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد. در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت. سرانجام 25 دی سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله ایرج ندیمی‌ در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند. پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند.  

6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس وقت جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...» پس از آن شعبه(1410) دادگاه عمومی تهران و شعبه(36) تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اكاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاكمه و روانه زندان اوین كرد. این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت "محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد. در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت. سرانجام 25 دی سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله ایرج ندیمی‌ در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند. پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند.  


ندیمی با پایان دوره 4 ساله مجلس ششم، در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد. او توانست در اول اسفند ماه 1382 با کسب 25740 رأی به عنوان نماینده مردم "لاهیجان و سیاهکل" از استان گیلان به خانه ملت راه یابد. 

ندیمی با پایان دوره 4 ساله مجلس ششم، در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد. او توانست در اول اسفند ماه 1382 با کسب 25740 رأی به عنوان نماینده مردم "لاهیجان و سیاهکل" از استان گیلان به خانه ملت راه یابد. 


18 اردیبهشت سال 1386، طرح استیضاح "محمود فرشیدی" وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در 17 محور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. ایرج ندیمی یکی از 38 نماینده امضا کننده طرح استیضاح فرشیدی بود. کند شدن تحول در نظام آموزشی، انحراف از راهبرد مدرس محوری در تعالیم و تربیت، عملکرد ضعف در پرداخت بهنگام معوقات و مطالبات قانونی فرهنگیان، کم توجهی به پیشکسوتان و فرهنگیان بازنشسته، عملکرد ضعیف در ساماندهی بهداشتی مدارس، تدبیر ناکارآمد در ایمن سازی مدارس و امکان برخورداری از تاسیسات متناسب با گاز رسانی به مدارس و حوادث غیر مترقبه برای دانش آموزان  و... از محورهای استیضاح مطرح شدند. جلسه استیضاح "محمود فرشیدی" وزیر آموزش و پرورش، 26 اردیبهشت سال 1386 با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا در صحن علنی مجلس آغاز شد. در این جلسه پس از بیان سخنان موافقان و مخالفان و سپس سخنان رئیس جمهور و دفاع فرشیدی از عملکرد خود، نهایتا "محمود فرشیدی" با رای اعتماد 132 تن از نمایندگان مجلس، از مجموع 238 آراء ماخوذه، در وزارت آموزش و پرورش باقی ماند.  

18 اردیبهشت سال 1386، طرح استیضاح "محمود فرشیدی" وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در 17 محور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. ایرج ندیمی یکی از 38 نماینده امضا کننده طرح استیضاح فرشیدی بود. کند شدن تحول در نظام آموزشی، انحراف از راهبرد مدرس محوری در تعالیم و تربیت، عملکرد ضعف در پرداخت بهنگام معوقات و مطالبات قانونی فرهنگیان، کم توجهی به پیشکسوتان و فرهنگیان بازنشسته، عملکرد ضعیف در ساماندهی بهداشتی مدارس، تدبیر ناکارآمد در ایمن سازی مدارس و امکان برخورداری از تاسیسات متناسب با گاز رسانی به مدارس و حوادث غیر مترقبه برای دانش آموزان  و... از محورهای استیضاح مطرح شدند. جلسه استیضاح "محمود فرشیدی" وزیر آموزش و پرورش، 26 اردیبهشت سال 1386 با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا در صحن علنی مجلس آغاز شد. در این جلسه پس از بیان سخنان موافقان و مخالفان و سپس سخنان رئیس جمهور و دفاع فرشیدی از عملکرد خود، نهایتا "محمود فرشیدی" با رای اعتماد 132 تن از نمایندگان مجلس، از مجموع 238 آراء ماخوذه، در وزارت آموزش و پرورش باقی ماند.  


ایرج ندیمی در 12 اسفند ماه 1390 در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و مجددا به عنوان نماینده مردم "لاهیجان و سیاهکل" از توابع استان گیلان به مجلس راه یافت. او در مجلس نهم به عضویت کمیسیون اقتصاد درآمد. از جمله طرحهایی که در مجلس نهم به امضای ندیمی رسیده است می توان به: طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ... اشاره کرد. 

ایرج ندیمی در 12 اسفند ماه 1390 در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و مجددا به عنوان نماینده مردم "لاهیجان و سیاهکل" از توابع استان گیلان به مجلس راه یافت. او در مجلس نهم به عضویت کمیسیون اقتصاد درآمد. از جمله طرحهایی که در مجلس نهم به امضای ندیمی رسیده است می توان به: طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ... اشاره کرد. 


امضای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در پی برخی از اقدامات علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش کابینه دکتر حسن روحانی، از جمله انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، برخی از نمایندگان مجلس نهم، در 19 خرداد سال 1394 طرح استیضاح وی را در 10 محور خواستار شدند. ندیمی در 2 تیرماه 1394 در گفتگو با وب سایت خبری - تحلیلی "خبرآنلاین" با بیان اینکه من شخصا جزء کسانی بودم که استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردم، خاطر نشان کرد: «واقعیت این است که هدفم این نبود که وزیر تغییر کند، بلکه می خواستم بهانه ای برای طرح مشکلات فرهنگیان ایجاد شود. یعنی قصد استیضاح، قصد دعوا نیست، قصد بیان است و طرح مسائل و همچنین توجه به کانون های نگرانی و نارضایتی است... طبق آئین نامه برای پس گرفتن استیضاح نمی شود کاری کرد، پس بهتر است که ما خود جلسه استیضاح را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم، چرا که در این استیضاح آقای فانی مظلوم واقع شده است.» او در ادامه گفت: «ما هدفمان از این چانه زنی و امضاء این نبود که فانی را بیندازیم، نظرمان این بود که مشکلات فرهنگیان را از دو بعد کمبود و نابرابری به گوش مسئولان برسانیم اما اینکه فانی برود ولی شرایط تغییر نکند اتفاق مثبتی رخ نمی دهد بلکه ما اگر می خواهیم فانی برود یا بماند باید ببنیم چه تغییری اتفاق خواهد افتاد.» سرانجام در 3 تیر ماه سال 1394، نشست بررسی طرح استیضاح علی اصغر فانی در مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس وقت مجلس و با حضور 204 تن از نمایندگان و تعدادی از اعضای کابینه یازدهم برگزار شد که بعد از استماع توضیحات "علی اصغر فانی" و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 آرای مأخوذه، با عدم‌اعتماد به فانی مخالفت کردند. بر این اساس، نمایندگان مجلس اعتمادشان را از فانی برنداشتند و وی وزیر باقی ماند. مخالفت با طرح استیضاح وزیر اقتصاد موضوع استیضاح علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در شرایطی مطرح شد که او برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران، درباره عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش‌پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک‌ها و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1393 و فشار بر اصناف خرد، در 18 مرداد ماه 1394 در مجلس حضور یافت اما نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و سومین کارت زرد را دریافت کرد؛ او پیش از این در پاسخ به مسائلی پیرامون حوزه ارز و مشکلات بازار بورس دو کارت زرد دریافت کرده بود. برخلاف تصور عمومی که به محض سه کارته شدن یک وزیر، استیضاح او بطور خودکار به جریان می افتد و اعلام می شود، مسیر استیضاح اما و اگرهای آیین نامه ای نیز دارد؛ در همین راستا ابوذر ندیمی در گفتگو با وب سایت خبری - تحلیلی "خبرآنلاین" در 27 مرداد ماه 1394 گفت: «باید طراحان استیضاح نامه ای تهیه کرده و در آن  به وضوح، توضیح دهند که این استیضاح به چه دلیلی صورت می گیرد و پائین آن را نیز حداقل 10 نماینده باید امضاء کنند تا استیضاح به جریان بیفتد از این رو، استیضاح موادی دارد، کارت زرد هم موادی دارد اما این که از کارت زرد می شود استیضاح استخراج کرد، در قانون تنها به عنوان یک فرصت تعریف شده است.» ندیمی درباره علت طرح استیضاح طیب نیا گفت: «طیب نیا از نظر سواد دانشگاهی، فرد بسیار باسوادی است. از نظر اخلاقی، انسان والایی است و از نظر سلامت و پاکدستی نیز قابل قسم خوردن است... مشکلی که وجود دارد این است که طیب نیا از نظر شکلی باید روابط خود را با نمایندگان اصلاح کند. به هر حال نمایندگان مجلس نهم تا خرداد سال آینده [1395] و تا زمان تشکیل مجلس دهم، نماینده هستند، بنابراین وزیر باید با این مجلس سلوک کند و معنی سلوک هم الزاما هضم نیست و می تواند تقویت روابط باشد؛ از این رو این مشکل بیشتر به شکل و نوع روابط بر می گردد.» ندیمی در پاسخ به اینکه آیا خود شما موافق چنین استیضاحی هستید، تاکید کرد: «من به طیب نیا رای دادم و موافق هم نبودم که ایشان کارت زرد بگیرد و برای این تلاش هم  کردم  و جزو 80 نفری بودم که قانع شده بودیم و کارت زرد گرفتن وزیر را در شرایط فعلی به صلاح نمی دانستیم.»  

امضای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در پی برخی از اقدامات علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش کابینه دکتر حسن روحانی، از جمله انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، برخی از نمایندگان مجلس نهم، در 19 خرداد سال 1394 طرح استیضاح وی را در 10 محور خواستار شدند. ندیمی در 2 تیرماه 1394 در گفتگو با وب سایت خبری - تحلیلی "خبرآنلاین" با بیان اینکه من شخصا جزء کسانی بودم که استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردم، خاطر نشان کرد: «واقعیت این است که هدفم این نبود که وزیر تغییر کند، بلکه می خواستم بهانه ای برای طرح مشکلات فرهنگیان ایجاد شود. یعنی قصد استیضاح، قصد دعوا نیست، قصد بیان است و طرح مسائل و همچنین توجه به کانون های نگرانی و نارضایتی است... طبق آئین نامه برای پس گرفتن استیضاح نمی شود کاری کرد، پس بهتر است که ما خود جلسه استیضاح را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم، چرا که در این استیضاح آقای فانی مظلوم واقع شده است.» او در ادامه گفت: «ما هدفمان از این چانه زنی و امضاء این نبود که فانی را بیندازیم، نظرمان این بود که مشکلات فرهنگیان را از دو بعد کمبود و نابرابری به گوش مسئولان برسانیم اما اینکه فانی برود ولی شرایط تغییر نکند اتفاق مثبتی رخ نمی دهد بلکه ما اگر می خواهیم فانی برود یا بماند باید ببنیم چه تغییری اتفاق خواهد افتاد.» سرانجام در 3 تیر ماه سال 1394، نشست بررسی طرح استیضاح علی اصغر فانی در مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس وقت مجلس و با حضور 204 تن از نمایندگان و تعدادی از اعضای کابینه یازدهم برگزار شد که بعد از استماع توضیحات "علی اصغر فانی" و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 آرای مأخوذه، با عدم‌اعتماد به فانی مخالفت کردند. بر این اساس، نمایندگان مجلس اعتمادشان را از فانی برنداشتند و وی وزیر باقی ماند. مخالفت با طرح استیضاح وزیر اقتصاد موضوع استیضاح علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در شرایطی مطرح شد که او برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران، درباره عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش‌پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک‌ها و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1393 و فشار بر اصناف خرد، در 18 مرداد ماه 1394 در مجلس حضور یافت اما نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و سومین کارت زرد را دریافت کرد؛ او پیش از این در پاسخ به مسائلی پیرامون حوزه ارز و مشکلات بازار بورس دو کارت زرد دریافت کرده بود. برخلاف تصور عمومی که به محض سه کارته شدن یک وزیر، استیضاح او بطور خودکار به جریان می افتد و اعلام می شود، مسیر استیضاح اما و اگرهای آیین نامه ای نیز دارد؛ در همین راستا ابوذر ندیمی در گفتگو با وب سایت خبری - تحلیلی "خبرآنلاین" در 27 مرداد ماه 1394 گفت: «باید طراحان استیضاح نامه ای تهیه کرده و در آن  به وضوح، توضیح دهند که این استیضاح به چه دلیلی صورت می گیرد و پائین آن را نیز حداقل 10 نماینده باید امضاء کنند تا استیضاح به جریان بیفتد از این رو، استیضاح موادی دارد، کارت زرد هم موادی دارد اما این که از کارت زرد می شود استیضاح استخراج کرد، در قانون تنها به عنوان یک فرصت تعریف شده است.» ندیمی درباره علت طرح استیضاح طیب نیا گفت: «طیب نیا از نظر سواد دانشگاهی، فرد بسیار باسوادی است. از نظر اخلاقی، انسان والایی است و از نظر سلامت و پاکدستی نیز قابل قسم خوردن است... مشکلی که وجود دارد این است که طیب نیا از نظر شکلی باید روابط خود را با نمایندگان اصلاح کند. به هر حال نمایندگان مجلس نهم تا خرداد سال آینده 1395 و تا زمان تشکیل مجلس دهم، نماینده هستند، بنابراین وزیر باید با این مجلس سلوک کند و معنی سلوک هم الزاما هضم نیست و می تواند تقویت روابط باشد؛ از این رو این مشکل بیشتر به شکل و نوع روابط بر می گردد.» ندیمی در پاسخ به اینکه آیا خود شما موافق چنین استیضاحی هستید، تاکید کرد: «من به طیب نیا رای دادم و موافق هم نبودم که ایشان کارت زرد بگیرد و برای این تلاش هم  کردم  و جزو 80 نفری بودم که قانع شده بودیم و کارت زرد گرفتن وزیر را در شرایط فعلی به صلاح نمی دانستیم.»  


23 تیر ماه 1394، مذاکرات هسته‌ای 12 ساله بین ایران و گروه 1+5، در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد. پس از ارائه گزارش توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (برنامه جامع اقدام مشترک) از سوی وزیر وقت امور خارجه به مجلس در 30 تیرماه 1394، در همان روز با پیشنهاد 24 نماینده مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی توافق ایران و غرب تشکیل شد. پس از آن در 28 مرداد ماه، 15 عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام با توافق فراکسیون‌های رهروان و اصولگرایان با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب شدند که نهایتا با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت این کمیسیون، برگزاری جلسات کاری فشرده و متعدد با حضور مسئولان تیم هسته ای، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان، گزارش این کمیسیون به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه با امضای دکتر علیرضا زاکانی، رئیس این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شد تا نمایندگان ملت بر اساس این گزارش، نظر خود را درباره برجام اعلام کنند. پس از آن، طرح دوفوریتی با نام "اقدام مناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" که به امضای بیش از 100 نماینده از جمله ندیمی رسیده بود، در نشست علنی 12 مهر ماه 1394 مجلس اعلام وصول و مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه 12 مهر ماه مجلس درخواست دوفوریت طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" را بررسی و در نهایت به یک فوریت آن رأی مثبت دادند. در جلسه 19 مهر ماه 1394 مجلس، پس از بررسی، کلیات طرح با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 253 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید. در این جلسه برخی از مخالفان این طرح، علی اکبر صالحی را دروغگو خطاب کرده و او تهدید کردند. ابوذر ندیمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صحبت روح الله حسینیان به صالحی گفت: «من با آقای حسینیان صحبت کردم و او گفت که من از روی شوخی و مزاح این حرف را به آقای صالحی زدم اما او این حرف را جدی گرفت... حسینیان دارای سلامت نفس است و کینه ای نیست و از این شوخی ها با همه نمایندگان می کند اما شاید صالحی به دلیل آشنا نبودن با فضای مجلس و شوخی های درون پارلمانی انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت.»پس از آن جزئیات طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" در جلسه علنی روز 21 مهر ماه مجلس بررسی و ماده واحده و بندهای این طرح با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب شد. 

23 تیر ماه 1394، مذاکرات هسته‌ای 12 ساله بین ایران و گروه 1+5، در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد. پس از ارائه گزارش توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (برنامه جامع اقدام مشترک) از سوی وزیر وقت امور خارجه به مجلس در 30 تیرماه 1394، در همان روز با پیشنهاد 24 نماینده مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی توافق ایران و غرب تشکیل شد. پس از آن در 28 مرداد ماه، 15 عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام با توافق فراکسیون‌های رهروان و اصولگرایان با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب شدند که نهایتا با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت این کمیسیون، برگزاری جلسات کاری فشرده و متعدد با حضور مسئولان تیم هسته ای، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان، گزارش این کمیسیون به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه با امضای دکتر علیرضا زاکانی، رئیس این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شد تا نمایندگان ملت بر اساس این گزارش، نظر خود را درباره برجام اعلام کنند. پس از آن، طرح دوفوریتی با نام "اقدام مناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" که به امضای بیش از 100 نماینده از جمله ندیمی رسیده بود، در نشست علنی 12 مهر ماه 1394 مجلس اعلام وصول و مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه 12 مهر ماه مجلس درخواست دوفوریت طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" را بررسی و در نهایت به یک فوریت آن رأی مثبت دادند. در جلسه 19 مهر ماه 1394 مجلس، پس از بررسی، کلیات طرح با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 253 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید. در این جلسه برخی از مخالفان این طرح، علی اکبر صالحی را دروغگو خطاب کرده و او تهدید کردند. ابوذر ندیمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صحبت روح الله حسینیان به صالحی گفت: «من با آقای حسینیان صحبت کردم و او گفت که من از روی شوخی و مزاح این حرف را به آقای صالحی زدم اما او این حرف را جدی گرفت... حسینیان دارای سلامت نفس است و کینه ای نیست و از این شوخی ها با همه نمایندگان می کند اما شاید صالحی به دلیل آشنا نبودن با فضای مجلس و شوخی های درون پارلمانی انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت.»پس از آن جزئیات طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" در جلسه علنی روز 21 مهر ماه مجلس بررسی و ماده واحده و بندهای این طرح با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب شد. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۲:۲۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۵:۲۳

ایرج ندیمی

خلاصه زندگی نامه

 ایرج (ابوذر) ندیمی، نماینده مردم "لاهیجان" از توابع استان گیلان در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در مجلس ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی را دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع