لئونارد اویلر (Leonhard Euler) در 15 آوریل 1707 در شهر "بازل" سوئیس متولد شد. پدرش از کشیشان "پیروکالون" بود و میل داشت پسرش جانشین او شود ولی اویلر بر خلاف میل او در دانشگاه "بازل" به مطالعه علوم الهی پرداخت.وی ریاضی دان بزرگی بود و در سن 76 سالگی در حالیکه نابینا شده بود ولی هنوز در حال پژوهش بود، در گذشت.

لئونارد اویلر (Leonhard Euler) در 15 آوریل 1707 در شهر "بازل" سوئیس متولد شد. پدرش از کشیشان "پیروکالون" بود و میل داشت پسرش جانشین او شود ولی اویلر بر خلاف میل او در دانشگاه "بازل" به مطالعه علوم الهی پرداخت.وی ریاضی دان بزرگی بود و در سن 76 سالگی در حالیکه نابینا شده بود ولی هنوز در حال پژوهش بود، در گذشت.


پدر اویلر تعلیمات مقدماتی از جمله ریاضیات را به او داد. اویلر بعداٌ چند سالی را در "بازل" به سر برد و در یکی از دبیرستانهای "گومنازیوم" نسبتاٌ در سطح پایین محلی به تحصیل پرداخت. در دبیرستان ریاضیات اصلاٌ تدریس نمی شد و در نتیجه اویلر این دانش را به طور خصوصی نزد ریاضیدانی به نام "یوهان بورکهارت" آموخت.در سال 1720 اویلر که هنوز 14 سال بیشتر نداشت وارد بخش ادب و هنر دانشگاه "بازل" شد تا پیش از کسب تخصص، اطلاعات عمومی بیندوزد از جمله استادان او "یوهان یکم برنوس" بود که در کرسی ریاضیات جانشین برادرش "یاکوب" شده بود. اویلر در سال 1722 معادل درجه لیسانس در ادبیات را دریافت کرد و در 1723 در رشته فلسفه فوق لیسانس گرفت.

پدر اویلر تعلیمات مقدماتی از جمله ریاضیات را به او داد. اویلر بعداٌ چند سالی را در "بازل" به سر برد و در یکی از دبیرستانهای "گومنازیوم" نسبتاٌ در سطح پایین محلی به تحصیل پرداخت. در دبیرستان ریاضیات اصلاٌ تدریس نمی شد و در نتیجه اویلر این دانش را به طور خصوصی نزد ریاضیدانی به نام "یوهان بورکهارت" آموخت.در سال 1720 اویلر که هنوز 14 سال بیشتر نداشت وارد بخش ادب و هنر دانشگاه "بازل" شد تا پیش از کسب تخصص، اطلاعات عمومی بیندوزد از جمله استادان او "یوهان یکم برنوس" بود که در کرسی ریاضیات جانشین برادرش "یاکوب" شده بود. اویلر در سال 1722 معادل درجه لیسانس در ادبیات را دریافت کرد و در 1723 در رشته فلسفه فوق لیسانس گرفت.


در 18 سالگی پژوهشهای مستقل را آغاز کرد نخستین کار او یادداشت کوچکی بود در باره رسم منحنیهای همزمان در یک مقاله که در سال 1726 منتشر شد در پی آن در همان نشریه مقاله ای در باره مسیرهای متقابل جبری در سال 1727 انتشار داد.

در 18 سالگی پژوهشهای مستقل را آغاز کرد نخستین کار او یادداشت کوچکی بود در باره رسم منحنیهای همزمان در یک مقاله که در سال 1726 منتشر شد در پی آن در همان نشریه مقاله ای در باره مسیرهای متقابل جبری در سال 1727 انتشار داد.


در پائیز 1726 از اویلر دعوت شد که به عنوان دستیار فیزیولوژی در سن پترزبورگ خدمت کند در 1727 از بازل به سن بترزبورگ رفت، در آنجا بیدرنگ این بخت مساعد را یافت که در رشته واقعی خود کار کند و بعنوان عضو وابسته فرهنگستان دربخش ریاضیات منصوب شد در 1731 به استادی فیزیک رسید و در 1733 که "دانیل برنولی" به عنوان استاد ریاضیات به "بازل" برگشت، اویلر جانشین وی شد. او از مرداد 1727 گزارشهایی در باره پژوهشهای خویش به جلسات فرهنگستان می فرستاد او آنها را در سن پترزبورگ در سال 1729 در جلد دوم صورت جلسات فرهنگستان یعنی گزارشهای فرهنگستان اپراتوری علوم "یترو گراد" انتشار داد.

در پائیز 1726 از اویلر دعوت شد که به عنوان دستیار فیزیولوژی در سن پترزبورگ خدمت کند در 1727 از بازل به سن بترزبورگ رفت، در آنجا بیدرنگ این بخت مساعد را یافت که در رشته واقعی خود کار کند و بعنوان عضو وابسته فرهنگستان دربخش ریاضیات منصوب شد در 1731 به استادی فیزیک رسید و در 1733 که "دانیل برنولی" به عنوان استاد ریاضیات به "بازل" برگشت، اویلر جانشین وی شد. او از مرداد 1727 گزارشهایی در باره پژوهشهای خویش به جلسات فرهنگستان می فرستاد او آنها را در سن پترزبورگ در سال 1729 در جلد دوم صورت جلسات فرهنگستان یعنی گزارشهای فرهنگستان اپراتوری علوم "یترو گراد" انتشار داد.


شهرت اویلر از 19 سالگی آغاز می گردد زیار در این سن بود که آکادمی پاریس حل مشکلی را در باره ساختمان دکل کشتی به مسابقه گذاشته بود و مقاله اویلر در این مورد مقام دوم را احراز نمود.اویلر طی 14 سالی که در سن پترزبورگ بود به کشفهای درخشانی در زمینه هایی چون تحلیل ریاضی، نظریه اعداد و مکانیک دست یافت تا 1741 بین هشتاد تا نود اثر برای انتشار آماده کرده بود که 55 تای آنها از جمله دو جلد "مکانیک" را منتشر ساخت اویلر در آن زمان عضو دو فرهنگستان "سن پترزبورگ" و "برلین" بود.اویلر در سال 1749 به عضویت انجمن پادشاهی لندن و در سال 1755 به عضویت فرهنگستان علوم پاریس انتخاب گردید. همچنین وی در سال 1753 به عضویت انجمن فیزیک و ریاضیات بازل برگزیده شده بود.

شهرت اویلر از 19 سالگی آغاز می گردد زیار در این سن بود که آکادمی پاریس حل مشکلی را در باره ساختمان دکل کشتی به مسابقه گذاشته بود و مقاله اویلر در این مورد مقام دوم را احراز نمود.اویلر طی 14 سالی که در سن پترزبورگ بود به کشفهای درخشانی در زمینه هایی چون تحلیل ریاضی، نظریه اعداد و مکانیک دست یافت تا 1741 بین هشتاد تا نود اثر برای انتشار آماده کرده بود که 55 تای آنها از جمله دو جلد "مکانیک" را منتشر ساخت اویلر در آن زمان عضو دو فرهنگستان "سن پترزبورگ" و "برلین" بود.اویلر در سال 1749 به عضویت انجمن پادشاهی لندن و در سال 1755 به عضویت فرهنگستان علوم پاریس انتخاب گردید. همچنین وی در سال 1753 به عضویت انجمن فیزیک و ریاضیات بازل برگزیده شده بود.


اویلر در 1741 پس از 14 سال اقامت در روسیه به برلین رفت و 25 سال بعد را در آنجا سپری کرد او هنوز برای هر دو فرهنگستان "برلین" و "سن پترزبورگ" کار می کرد.وی در تبدیل انجمن علوم سابق به یک فرهنگستان بزرگ که در سال 1744 رسماٌ با نام فرانسوی "فرهنگستان پادشاهی علوم و ادبیات" برلین بنیاد نهاده شد، فعالیت فراوان داشت، طی این دوره اویلر به تنوع پژوهشهای خود بسیار افزود. پی ریزی دانش فیزیک ریاضیاویلر در همچشمی با دالامبر و "دانیل برنولی" دانش فیزیک ریاضی را پی ریزی کرد و در پیشبرد نظریه حرکت ماه و سیارات از رقیبان "کلرو" و دالامبر بود. سایر فعالیتهادر همان زمان نظریه حرکت جامدات امکان ساخت ابزار ریاضی هیدرودینامیک را فراهم آورد هندسه دیفرانسیل سطوح را ابداع کرد و به شدت در باره نورشناسی برق و مغناطیس به پژوهش پرداخت همچنین در باره مسائل فن آوری نظیر ساختن دوربینهای شکستنی بیرنگ، تکمیل توربین آبی "زگنر" و نظریه چرخهای دندانه دار به تفکر پرداخت.

اویلر در 1741 پس از 14 سال اقامت در روسیه به برلین رفت و 25 سال بعد را در آنجا سپری کرد او هنوز برای هر دو فرهنگستان "برلین" و "سن پترزبورگ" کار می کرد.وی در تبدیل انجمن علوم سابق به یک فرهنگستان بزرگ که در سال 1744 رسماٌ با نام فرانسوی "فرهنگستان پادشاهی علوم و ادبیات" برلین بنیاد نهاده شد، فعالیت فراوان داشت، طی این دوره اویلر به تنوع پژوهشهای خود بسیار افزود. پی ریزی دانش فیزیک ریاضیاویلر در همچشمی با دالامبر و "دانیل برنولی" دانش فیزیک ریاضی را پی ریزی کرد و در پیشبرد نظریه حرکت ماه و سیارات از رقیبان "کلرو" و دالامبر بود. سایر فعالیتهادر همان زمان نظریه حرکت جامدات امکان ساخت ابزار ریاضی هیدرودینامیک را فراهم آورد هندسه دیفرانسیل سطوح را ابداع کرد و به شدت در باره نورشناسی برق و مغناطیس به پژوهش پرداخت همچنین در باره مسائل فن آوری نظیر ساختن دوربینهای شکستنی بیرنگ، تکمیل توربین آبی "زگنر" و نظریه چرخهای دندانه دار به تفکر پرداخت.


اویلر همچنان به مطالعات ریاضی خود ادامه می داد و رفقایش او را روح آنالیز ریاضی می دانستند. "آراگو" در باره اویلر چنین گفته است: «اویلر با همان سهولتی که انسان نفس می کشد محاسبات ریاضی را انجام می دهد.»اویلر به معنای گسترده ای که در سده هجدهم برای کلمه هندسه کار می رفت هندسه دان بود او با کشفیات خاص متعدد به تحلیل ریاضی یاری داد. نحوه عرضه آن در کتابهای درسی خود را منظم ساخت در بنیادگذاری رشته های متعدد ریاضی نظیر حساب جامع و فاضل تغییرات، نظریه معادلات دیفرانسیل، نظریه مقدماتی توابع متغیرهای مختلط و نظریه توابع خاص بی اندزه کمک کرد اویلر بسیاری از قراردادهای کنونی علائم ریاضی را وارد میدان کرد.

اویلر همچنان به مطالعات ریاضی خود ادامه می داد و رفقایش او را روح آنالیز ریاضی می دانستند. "آراگو" در باره اویلر چنین گفته است: «اویلر با همان سهولتی که انسان نفس می کشد محاسبات ریاضی را انجام می دهد.»اویلر به معنای گسترده ای که در سده هجدهم برای کلمه هندسه کار می رفت هندسه دان بود او با کشفیات خاص متعدد به تحلیل ریاضی یاری داد. نحوه عرضه آن در کتابهای درسی خود را منظم ساخت در بنیادگذاری رشته های متعدد ریاضی نظیر حساب جامع و فاضل تغییرات، نظریه معادلات دیفرانسیل، نظریه مقدماتی توابع متغیرهای مختلط و نظریه توابع خاص بی اندزه کمک کرد اویلر بسیاری از قراردادهای کنونی علائم ریاضی را وارد میدان کرد.


اویلر هر روز اکتشافی به اکتشافات خود می افزود و تعدا آنها آنقدر زیاد است که حتی امروزه موفق به چاپ کامل آثار او نگردیده اند مسئله ای از طرف آکادمی مطرح شد و اویلر در عرض سه روز آن را حل کرد و مریض شد. در این بیماری یک چشم خود را از دست داد در 60 سالگی بود که بدبختی عجیبی به او روی کرد و آن از دست دادن چشم دیگرش بود گرچه چشم او را با موفقیت عمل کردند ولی زخم آن دچار عفونت شد و برای همیشه چشمان خود را از دست داد. اویلر در 18 سپتامبر 1783 هنگامی که مشغول محاسبه مسیر سیاره اورانوس بود بطور ناگهانی درگذشت.

اویلر هر روز اکتشافی به اکتشافات خود می افزود و تعدا آنها آنقدر زیاد است که حتی امروزه موفق به چاپ کامل آثار او نگردیده اند مسئله ای از طرف آکادمی مطرح شد و اویلر در عرض سه روز آن را حل کرد و مریض شد. در این بیماری یک چشم خود را از دست داد در 60 سالگی بود که بدبختی عجیبی به او روی کرد و آن از دست دادن چشم دیگرش بود گرچه چشم او را با موفقیت عمل کردند ولی زخم آن دچار عفونت شد و برای همیشه چشمان خود را از دست داد. اویلر در 18 سپتامبر 1783 هنگامی که مشغول محاسبه مسیر سیاره اورانوس بود بطور ناگهانی درگذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۴۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۸:۴۴

اویلر

خلاصه زندگی نامه

 لئونارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی که در تبدیل انجمن علوم فرانسه به فرهنگستان پادشاهی علوم و ادبیات نقش موثری داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع