اوانجلیستا توریچلی (Evangelista Torricelli) در 15 اکتبر 1608 در نزدیکی شهر "راونا" در ایتالیا متولد شد. وی طی آزمایشات زیادی که انجام داد توانست ثابت کند هوا وزن دارد و سرعت نور در خلا بیشتر از هوا می باشد. وی با یک واسطه از شاگردان گالیله به حساب می آید.توریچلی در 39 سالگی در گذشت. 

اوانجلیستا توریچلی (Evangelista Torricelli) در 15 اکتبر 1608 در نزدیکی شهر "راونا" در ایتالیا متولد شد. وی طی آزمایشات زیادی که انجام داد توانست ثابت کند هوا وزن دارد و سرعت نور در خلا بیشتر از هوا می باشد. وی با یک واسطه از شاگردان گالیله به حساب می آید.توریچلی در 39 سالگی در گذشت.


توریچلی چنان استعدادی از خود در دبیرستان نشان داد که عمویش او را برای تحصیل نزد "بندتی کاستلی" به شهر رم فرستاد. "کاستلی" که از شاگردان گالیله بود و تدریس ریاضی می کرد مقاله توریچلی را که در مورد ابزار پرتاب بود برای گالیله ارسال کرد که گالیله را سخت تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر اینکه نزد یکی از شاگردان گالیله تحصیل کرد فرصت این را داشت که از وجود گالیله که بر اثر گذشت عمر ناتوان و نابینا شده بود نیز استفاده کند. 

توریچلی چنان استعدادی از خود در دبیرستان نشان داد که عمویش او را برای تحصیل نزد "بندتی کاستلی" به شهر رم فرستاد. "کاستلی" که از شاگردان گالیله بود و تدریس ریاضی می کرد مقاله توریچلی را که در مورد ابزار پرتاب بود برای گالیله ارسال کرد که گالیله را سخت تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر اینکه نزد یکی از شاگردان گالیله تحصیل کرد فرصت این را داشت که از وجود گالیله که بر اثر گذشت عمر ناتوان و نابینا شده بود نیز استفاده کند.


گالیله، توریچلی را تشویق کرد تا مسئله ایجاد خلاء را بررسی کند. ارسطو از قرنها قبل گفته بود: «طبیعت از خلاء بیزار است» و بطور کلی یعنی خلاء کامل وجود ندارد. توریچلی دریافت که موضوع نفرت از خلاء مطرح نیست بلکه مسئله صرفاً جنبه مکانیکی دارد.  

گالیله، توریچلی را تشویق کرد تا مسئله ایجاد خلاء را بررسی کند. ارسطو از قرنها قبل گفته بود: «طبیعت از خلاء بیزار است» و بطور کلی یعنی خلاء کامل وجود ندارد. توریچلی دریافت که موضوع نفرت از خلاء مطرح نیست بلکه مسئله صرفاً جنبه مکانیکی دارد.


توریچلی متوجه شد که برخلاف نظر ارسطو که می گفت: «هوا وزن ندارد» اتفاقا هوا وزن دارد و همین وزن است که هنگامیکه پیستون در داخل تلمبه به سمت بالا می رود بر اثر وزن خود بر سطح مایع فشار می آورد و این فشار باعث می شود که آب در تلمبه بالا رود. دو سال بعد در حالیکه توریچلی استاد ریاضیات شده بود آزمایش معروف خود را بعمل آورد، سپس او نتایج حاصله را بیان کرد و اعلام داشت که هوادارای وزن است و توانست علت بالا نیامدن آب تلمبه ها را از 32 فوت بیان کند.  بعد از آن توریچلی برای اندازه گیری چگالی هوا اقدام کرد و سعی کرد وسیله ای برای آن بسازد که چند سال بعد بلز پاسکال "بارومتر" را ساخت. بارومتر وسیله ای است که وضع هوا را پیش بینی می کند. 

توریچلی متوجه شد که برخلاف نظر ارسطو که می گفت: «هوا وزن ندارد» اتفاقا هوا وزن دارد و همین وزن است که هنگامیکه پیستون در داخل تلمبه به سمت بالا می رود بر اثر وزن خود بر سطح مایع فشار می آورد و این فشار باعث می شود که آب در تلمبه بالا رود. دو سال بعد در حالیکه توریچلی استاد ریاضیات شده بود آزمایش معروف خود را بعمل آورد، سپس او نتایج حاصله را بیان کرد و اعلام داشت که هوادارای وزن است و توانست علت بالا نیامدن آب تلمبه ها را از 32 فوت بیان کند. بعد از آن توریچلی برای اندازه گیری چگالی هوا اقدام کرد و سعی کرد وسیله ای برای آن بسازد که چند سال بعد بلز پاسکال "بارومتر" را ساخت. بارومتر وسیله ای است که وضع هوا را پیش بینی می کند.


توریچلی آزمایشات دیگری نیز انجام داد و متوجه شد که در خلاء نور سریعتر از هوا منتقل می شود. او همچنین درباره صدا و مغناطیس نیز آزمایشاتی انجام داد.  

توریچلی آزمایشات دیگری نیز انجام داد و متوجه شد که در خلاء نور سریعتر از هوا منتقل می شود. او همچنین درباره صدا و مغناطیس نیز آزمایشاتی انجام داد.


توریچلی در 25 اکتبر 1647 در فلورانس در حالیکه بیش از 39 سال نداشت در گذشت. 

توریچلی در 25 اکتبر 1647 در فلورانس در حالیکه بیش از 39 سال نداشت در گذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۰:۱۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۰:۱۵

اوانجلیستا توریچلی

خلاصه زندگی نامه

 اوانجلیستا توریچلی، فیزیکدان ایتالیایی که اثبات کرد هوا وزن دارد و با آزمایشات نشان داد؛ در خلاء نور سریعتر از هوا منتقل می شود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع