انریکه فرمی (Enrico Fermi) در 29 سپتامبر 1901  در ایتالیا متولد شد. او توانست در 21 سالگی مدرک دکترای خود را بگیرد.فرمی تقریبا در همه زمینه های فیزیک تحقیقات انجام داده بود و موفق شد در سال 1938 به خاطر کشف واکنش هسته‌ای توسط نوترون‌های کند، جایزه نوبل را دریافت کند.وی در 44 سالگی در آمریکا در گذشت.

انریکه فرمی (Enrico Fermi) در 29 سپتامبر 1901 در ایتالیا متولد شد. او توانست در 21 سالگی مدرک دکترای خود را بگیرد.فرمی تقریبا در همه زمینه های فیزیک تحقیقات انجام داده بود و موفق شد در سال 1938 به خاطر کشف واکنش هسته‌ای توسط نوترون‌های کند، جایزه نوبل را دریافت کند.وی در 44 سالگی در آمریکا در گذشت.


فرمی همزمان با تحصیلات مقدماتی با وسائل دست ساز خودش آزمایشاتی در باب فیزیک انجام داد، بطوریکه در 17 سالگی معلوماتش همسطح با فوق لیسانس دانشگاههای معتبر ارزیابی شد. در 21 سالگی موفق به دریافت درجه دکترا شد و در 25 سالگی مقام استادی رشته فیزیک نظری دانشگاه رُم را بدست آورد.

فرمی همزمان با تحصیلات مقدماتی با وسائل دست ساز خودش آزمایشاتی در باب فیزیک انجام داد، بطوریکه در 17 سالگی معلوماتش همسطح با فوق لیسانس دانشگاههای معتبر ارزیابی شد. در 21 سالگی موفق به دریافت درجه دکترا شد و در 25 سالگی مقام استادی رشته فیزیک نظری دانشگاه رُم را بدست آورد.


فرمی تقریباً درباره تمامی شاخه های فیزیک تحقیقاتی صورت داده است. ابتدا مکانیک آماری را برگزید. سپس به فیزیک هسته ای روی آورد و پرتوزایی مصنوعی را دست مایه تحقیقات خود قرار داد. حتی زمانی در باب خاستگاه اشعه ای کیهانی به پژوهش پرداخت.

فرمی تقریباً درباره تمامی شاخه های فیزیک تحقیقاتی صورت داده است. ابتدا مکانیک آماری را برگزید. سپس به فیزیک هسته ای روی آورد و پرتوزایی مصنوعی را دست مایه تحقیقات خود قرار داد. حتی زمانی در باب خاستگاه اشعه ای کیهانی به پژوهش پرداخت.


در سال 1938 بخاطر آزمایش وجود عناصر جدید رادیو اکتیو تولید شده توسط تابش نوترونی و به خاطر کشف واکنش هسته‌ای توسط نوترون‌های کند، برنده جایزه نوبل شد.

در سال 1938 بخاطر آزمایش وجود عناصر جدید رادیو اکتیو تولید شده توسط تابش نوترونی و به خاطر کشف واکنش هسته‌ای توسط نوترون‌های کند، برنده جایزه نوبل شد.


در سال 1938 به علت اوضاع نامساعد سیاسی ایتالیا که فضا را برای او که ضد فاشیست بود، ناسالم کرده بود به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا سلسله مطالعاتی را آغاز نمود که به ساخت بمب اتم منتهی شد. این پژوهش ها تا زمان انجام نخستین انفجار آزمایشی این بمب به مدت 7 سال متمادی ادامه یافت، در خلال این سالها موفق شد نخستین راکتور را بسازد .وی آن را پیل اتمی نامید و این سرآغازی شد بر عصر اتم.در سال 1945 به سمت استادی انستیتو مطالعاتی هسته ای آمریکا منصوب شد.

در سال 1938 به علت اوضاع نامساعد سیاسی ایتالیا که فضا را برای او که ضد فاشیست بود، ناسالم کرده بود به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا سلسله مطالعاتی را آغاز نمود که به ساخت بمب اتم منتهی شد. این پژوهش ها تا زمان انجام نخستین انفجار آزمایشی این بمب به مدت 7 سال متمادی ادامه یافت، در خلال این سالها موفق شد نخستین راکتور را بسازد .وی آن را پیل اتمی نامید و این سرآغازی شد بر عصر اتم.در سال 1945 به سمت استادی انستیتو مطالعاتی هسته ای آمریکا منصوب شد.


فرمی در سال 1945 میلادی در 44 سالگی در شیکاگو آمریکا درگذشت.

فرمی در سال 1945 میلادی در 44 سالگی در شیکاگو آمریکا درگذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۳۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۳۳

انریکه فرمی

خلاصه زندگی نامه

 انریکه فرمی، فیزیکدان ایتالیایی که در سال 1938 به خاطر کشف واکنش هسته ‌ای توسط نوترون‌های کند موفق به دریافت جایزه نوبل شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع