امیل برلینر (Emile Berliner) در 20 می 1851 در شهر هانوفر آلمان متولد شد. در آغاز تصمیم برآن داشت تا تبدیل به یک تاجر شود حرفه ای که در خانواده وی بسیار مرسوم بود و به نوعی شغل خانوادگی آنها به حساب می آمد. در کنار گذراندن دوره‌‌های کارآموزی برای این شغل، تفریح امیل اختراع بود. وی پس از مهاجرت به آمریکا و تحصیل در رشته فیزیک موفق به ساخ گرامافون شد.برلینر در 78 سالگی درگذشت. 

امیل برلینر (Emile Berliner) در 20 می 1851 در شهر هانوفر آلمان متولد شد. در آغاز تصمیم برآن داشت تا تبدیل به یک تاجر شود حرفه ای که در خانواده وی بسیار مرسوم بود و به نوعی شغل خانوادگی آنها به حساب می آمد. در کنار گذراندن دوره‌‌های کارآموزی برای این شغل، تفریح امیل اختراع بود. وی پس از مهاجرت به آمریکا و تحصیل در رشته فیزیک موفق به ساخ گرامافون شد.برلینر در 78 سالگی درگذشت.


در زمانی که تنش میان امپراتوری "پروس" و "فرانسه" در اواخر دهه 60 قرن 19 افزایش یافت، امیل به همراه دوست پدرش برای فرار از سربازی و شرکت نکردن در جنگ احتمالی پیش رو، به آمریکا مهاجرت کرد.در زمان ورود به خاک آمریکا، امیل به شهر "نیویورک" رفت و درآنجا در یک مغازه به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد. امیل برلینر در سال 1881 بصورت رسمی شهروند ایالت متحده آمریکا شد. 

در زمانی که تنش میان امپراتوری "پروس" و "فرانسه" در اواخر دهه 60 قرن 19 افزایش یافت، امیل به همراه دوست پدرش برای فرار از سربازی و شرکت نکردن در جنگ احتمالی پیش رو، به آمریکا مهاجرت کرد.در زمان ورود به خاک آمریکا، امیل به شهر "نیویورک" رفت و درآنجا در یک مغازه به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد. امیل برلینر در سال 1881 بصورت رسمی شهروند ایالت متحده آمریکا شد.


امیل در آمریکا بصورت شبانه تحصیل در رشته فیزیک را در کنار کار آغاز کرد. با یادگیری بیشتر علم فیزیک به دانش و تکنولوژی صدا علاقه مند شد و شروع به تحقیق در خصوص تکنولوژی صدا و تلفن کرد. 

امیل در آمریکا بصورت شبانه تحصیل در رشته فیزیک را در کنار کار آغاز کرد. با یادگیری بیشتر علم فیزیک به دانش و تکنولوژی صدا علاقه مند شد و شروع به تحقیق در خصوص تکنولوژی صدا و تلفن کرد.


امیل بعد از مدتی کار توانست انتقال دهنده‌های دستگاه تلفن را بهبود بخشد که اختراع وی برای این بهبود به نام شرکت تلفن بل ثبت شد ولی در تاریخ 27 فوریه 1901 دادگاه آمریکا این ثبت اختراع را لغو کرد و حق آن ‌را به امیل برلینر بازگرداند. 

امیل بعد از مدتی کار توانست انتقال دهنده‌های دستگاه تلفن را بهبود بخشد که اختراع وی برای این بهبود به نام شرکت تلفن بل ثبت شد ولی در تاریخ 27 فوریه 1901 دادگاه آمریکا این ثبت اختراع را لغو کرد و حق آن ‌را به امیل برلینر بازگرداند.


برلینر از سال 1877 تا 1883 در شرکت بل در شهر "بوستون" کار می‌کرد ولی در سال 1883 با هدف تاسیس موسسه تحقیقاتی شخصی خود به شهر واشینگتن بازگشت. برلینر در آزمایشگاه خود از سال 1886 شروع به تحقیق بر روی روش‌های ضبط صدا کرد و اولین اختراع خود در این مورد را در سال 1887 به نام "گرامافون" ثبت کرد.دستگاهی که امیل برلینر اختراع آن ‌را به نام خود ثبت کرد تحول بزرگی را برای ضبط و پخش صدا بوجود آورد، بعد از این ثبت اختراع وی شرکتی را به منظور تولید دستگاه‌های ضبط و پخش صدا تاسیس کرد و از آن پس دنیا را با اختراع خود فتح کرد. 

برلینر از سال 1877 تا 1883 در شرکت بل در شهر "بوستون" کار می‌کرد ولی در سال 1883 با هدف تاسیس موسسه تحقیقاتی شخصی خود به شهر واشینگتن بازگشت. برلینر در آزمایشگاه خود از سال 1886 شروع به تحقیق بر روی روش‌های ضبط صدا کرد و اولین اختراع خود در این مورد را در سال 1887 به نام "گرامافون" ثبت کرد.دستگاهی که امیل برلینر اختراع آن ‌را به نام خود ثبت کرد تحول بزرگی را برای ضبط و پخش صدا بوجود آورد، بعد از این ثبت اختراع وی شرکتی را به منظور تولید دستگاه‌های ضبط و پخش صدا تاسیس کرد و از آن پس دنیا را با اختراع خود فتح کرد.


دستگاه گرامافون تا حدود سال 1980 تقریبا به مدت یک قرن پرکاربردترین دستگاه ضبط و پخش صدا بوده است که این خود به نوعی یک رکورد به حساب می‌آید. دستگاه گرامافون در اواخر عصر ناصری به ایران وارد شد و آن‌ را در آن زمان دستگاه "حافظ الصوت" یا "حبس الصوت" می‌نامیدند.با این که دستگاه‌های گرامافون امروزی بسیار پیچیده ‌تر و مجهز‌تر از نمونه‌های اولیه خود هستند ولی اصول اصلی آن‌ها همان چیزی است که امیل برلینر آن ‌را اختراع نموده است. 

دستگاه گرامافون تا حدود سال 1980 تقریبا به مدت یک قرن پرکاربردترین دستگاه ضبط و پخش صدا بوده است که این خود به نوعی یک رکورد به حساب می‌آید. دستگاه گرامافون در اواخر عصر ناصری به ایران وارد شد و آن‌ را در آن زمان دستگاه "حافظ الصوت" یا "حبس الصوت" می‌نامیدند.با این که دستگاه‌های گرامافون امروزی بسیار پیچیده ‌تر و مجهز‌تر از نمونه‌های اولیه خود هستند ولی اصول اصلی آن‌ها همان چیزی است که امیل برلینر آن ‌را اختراع نموده است.


امیل برلینر در 3 آگوست 1929 در شهر "واشنگتن دی سی" آمریکا و در 78 سالگی از دنیا رفت. 

امیل برلینر در 3 آگوست 1929 در شهر "واشنگتن دی سی" آمریکا و در 78 سالگی از دنیا رفت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۵:۵۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۵:۵۱

امیل برلینر

خلاصه زندگی نامه

 امیل برلینر، مخترع آلمانی-آمریکایی که شهرت این مخترع بخاطر اختراع دستگاه گرامافون است که تحولی بزرگ برای ضبط و پخش صدا را در زمان خود بوجود آورد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع