امیل آدولف فون برینگ (Emil Adolf von Behring) در 15 مارس 1854 در پروس شرقی متولد شد. پدرش معلم بود و دو بار ازدواج کرد، امیل از همسر دومش متولد شد.برینگ در رشته پزشکی دکترای خود را گرفت و با تحقیق بر روی میکروبها توانست برای دیفتری سرم تهیه کند و برای همین خدمت اولین جایزه فیزیولوژی و پزشکی را در سال 1901 دریافت کرد.وی در سن 63 سالگی درگذشت.

امیل آدولف فون برینگ (Emil Adolf von Behring) در 15 مارس 1854 در پروس شرقی متولد شد. پدرش معلم بود و دو بار ازدواج کرد، امیل از همسر دومش متولد شد.برینگ در رشته پزشکی دکترای خود را گرفت و با تحقیق بر روی میکروبها توانست برای دیفتری سرم تهیه کند و برای همین خدمت اولین جایزه فیزیولوژی و پزشکی را در سال 1901 دریافت کرد.وی در سن 63 سالگی درگذشت.


برینگ تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و برای تحصیلات عالیه با توجه به فقر با استفاده از کمک‌های تحصیلی به دانشگاه "فردریک ویلهلم" که دانشکده‌ای پزشکی برای ارتش داشت، رفت و در سال 1878 موفق به دریافت درجه دکترا در پزشکی گردید.

برینگ تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و برای تحصیلات عالیه با توجه به فقر با استفاده از کمک‌های تحصیلی به دانشگاه "فردریک ویلهلم" که دانشکده‌ای پزشکی برای ارتش داشت، رفت و در سال 1878 موفق به دریافت درجه دکترا در پزشکی گردید.


برینگ به‌ عنوان جراح در ارتش مشغول به‌ کار شد و از سال 1888 به تدریس در دانشکده پزشکی ارتش پرداخت و سال بعد در انستیتوی روبروت کخ استخدام شد.

برینگ به‌ عنوان جراح در ارتش مشغول به‌ کار شد و از سال 1888 به تدریس در دانشکده پزشکی ارتش پرداخت و سال بعد در انستیتوی روبروت کخ استخدام شد.


شاگردان دکتر کخ به کشف میکروب‌های عامل بیماری می ‌‏پرداختند، اما برینگ به فکر نابودی میکروب‌ها بود و نتیجه مطالعاتش را در مقاله "عفونت و ضدعفونت در تئوری و عمل" مطرح ساخته بود. امیل در این مقاله خاطرنشان کرد که میکروب را می‌توان در خارج از بدن ضدعفونی کرد، ولی در داخل بدن ممکن نیست.ابتدا درباره "یدوفورم" که درسال 1822 کشف شده بود و در سال‌های بعد یعنی سال 1880 برای معالجه زخم‌ها مورد استفاده قرار گرفت به مطالعه پرداخت و اثرات ضد عفونی ‌کننده آن را مشخص ساخت. در آن زمان به عنوان دستیار در انستیتوی بهداشت برلین که کخ، ریاست آن را به عهده داشت شروع به کار کرد.

شاگردان دکتر کخ به کشف میکروب‌های عامل بیماری می ‌‏پرداختند، اما برینگ به فکر نابودی میکروب‌ها بود و نتیجه مطالعاتش را در مقاله "عفونت و ضدعفونت در تئوری و عمل" مطرح ساخته بود. امیل در این مقاله خاطرنشان کرد که میکروب را می‌توان در خارج از بدن ضدعفونی کرد، ولی در داخل بدن ممکن نیست.ابتدا درباره "یدوفورم" که درسال 1822 کشف شده بود و در سال‌های بعد یعنی سال 1880 برای معالجه زخم‌ها مورد استفاده قرار گرفت به مطالعه پرداخت و اثرات ضد عفونی ‌کننده آن را مشخص ساخت. در آن زمان به عنوان دستیار در انستیتوی بهداشت برلین که کخ، ریاست آن را به عهده داشت شروع به کار کرد.


چهار سال قبل از آنکه کخ، برینگ را به کار روی میکروب دیفتری تشویق کند، یکی از شاگردان کخ عامل میکروبی بیماری دیفتری را کشف کرده بود و "الکساندریرسین" ثابت کرده بود که بیماری ‌زایی آن به علت "توکسینی" است که از میکروب ترشح می‌شود.برینگ در 20 دسامبر 1891 با استفاده از سرم ضد دیفتری به معالجه یک کودک پرداخت و پس از مشاهده نتیجه مثبت آن، در سال 1892، پادزهر دیفتری را روانه بازار ساخت.خصوصیت این سرم در آن بود که نه‌ تنها موجب مصونیت می‌‏گردید، بلکه در درمان شخص مبتلا هم بسیار مؤثر بود.

چهار سال قبل از آنکه کخ، برینگ را به کار روی میکروب دیفتری تشویق کند، یکی از شاگردان کخ عامل میکروبی بیماری دیفتری را کشف کرده بود و "الکساندریرسین" ثابت کرده بود که بیماری ‌زایی آن به علت "توکسینی" است که از میکروب ترشح می‌شود.برینگ در 20 دسامبر 1891 با استفاده از سرم ضد دیفتری به معالجه یک کودک پرداخت و پس از مشاهده نتیجه مثبت آن، در سال 1892، پادزهر دیفتری را روانه بازار ساخت.خصوصیت این سرم در آن بود که نه‌ تنها موجب مصونیت می‌‏گردید، بلکه در درمان شخص مبتلا هم بسیار مؤثر بود.


برینگ در سال 1901 برای کشف سرم دیفتری اولین جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را دریافت کرد.

برینگ در سال 1901 برای کشف سرم دیفتری اولین جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را دریافت کرد.


برینگ در 31 مارس 1917 در 63 سالگی در آلمان درگذشت.

برینگ در 31 مارس 1917 در 63 سالگی در آلمان درگذشت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۲:۰۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۲:۰۲

امیل آدولف فون برینگ

خلاصه زندگی نامه

 امیل آدولف فون برینگ، فیزیولوژیست آلمانی، که به خاطر کشف سرم دیفتری اولین جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را در سال 1901 دریافت کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع