الکساندرو ولتا (Alessandro Volta) در 18 فوریه 1745 در شهر "کومو" ایتالیا متولد شد. او از همان اوان کودکی وضع بسیار رقت انگیزی داشت او تا چهار سالگی نمی توانست حرف بزند، والدینش می پنداشتند که او عقب مانده است. اما در سن 7 سالگی شرایط جسمی و فکری او بهتر شد و آنچنان پیشرفتی کرد که حتی توانست از سایر بچه ها پیشی بگیرد وی پس از مطالعه کتاب پریستلی که درباره شیمی نوشته شده بود به مبحث برق علاقمند شد.ولتا در پی تحقیقات و آزمایشهای خود توانست وسایل الکتریکی از جمله الکتروسکوپ و الکتروفور را بسازد، همچنین وی موفق به ساخت پیل الکتریکی شد.وی در سن 83 سالگی در ایتالیا از دنیا رفت.

الکساندرو ولتا (Alessandro Volta) در 18 فوریه 1745 در شهر "کومو" ایتالیا متولد شد. او از همان اوان کودکی وضع بسیار رقت انگیزی داشت او تا چهار سالگی نمی توانست حرف بزند، والدینش می پنداشتند که او عقب مانده است. اما در سن 7 سالگی شرایط جسمی و فکری او بهتر شد و آنچنان پیشرفتی کرد که حتی توانست از سایر بچه ها پیشی بگیرد وی پس از مطالعه کتاب پریستلی که درباره شیمی نوشته شده بود به مبحث برق علاقمند شد.ولتا در پی تحقیقات و آزمایشهای خود توانست وسایل الکتریکی از جمله الکتروسکوپ و الکتروفور را بسازد، همچنین وی موفق به ساخت پیل الکتریکی شد.وی در سن 83 سالگی در ایتالیا از دنیا رفت.


ولتا در سال 1774 معلم مدرسه عالی کومو شد و سال بعد "الکتروفور" را اختراع کرد و در سال 1779 سمت استادی دانشگاه "پاوی" را بدست آورد. ساختن وسایل الکتریکی از جمله الکتروسکوپ و الکتروفور و غیره سبب شهرت وی گشت. یکی از کارهای علمی او تحقیقاتی است که در زمینه مبحث برق انجام داده است.

ولتا در سال 1774 معلم مدرسه عالی کومو شد و سال بعد "الکتروفور" را اختراع کرد و در سال 1779 سمت استادی دانشگاه "پاوی" را بدست آورد. ساختن وسایل الکتریکی از جمله الکتروسکوپ و الکتروفور و غیره سبب شهرت وی گشت. یکی از کارهای علمی او تحقیقاتی است که در زمینه مبحث برق انجام داده است.


در سال 1780 "لوئی گالوانی" استاد تشریحی دانشگاه "بولونی" آزمایشاتی را بر روی قورباغه انجام داد به اینصورت که قورباغه ای را به برق گیر آویزان کرد و متوجه شد که در هنگام عبور برق پنجه های قورباغه منقبض می شود. گالوانی برای اطمینان بیشتر در بالکون فلزی خانه اش قورباغه ای را آویزان کرد، مدتی سپری شد اما نتایج روزهای قبل را مشاهده نکرد بنابراین در حالیکه حوصله اش سر رفته و ناراحت بود قورباغه را با گازانبری از جائیکه او را آویزان کرده بود جدا کرد در این حین در اثر تماس گازانبر که قورباغه را با آن گرفته بود، تکانی در قورباغه دیده شد، گالوانی می پنداشت که واقعا الکتریسیته حیوانی را کشف کرده است. اما ولتا با او به مخالفت برخاست و اعلام کرد که الکتریسیته ای که از این طریق بوجود آمده است فقط در اثر تماس گازانبر با بالکن فلزی است. بر اثر تحقیقات و آزمایشهایی که به عمل آورد سعی کرد ثابت کند که قورباغه دخالتی در ایجاد الکتریسیته ندارد.  او سکه ای از نقره و قطعه ای روی را به کار برد و آن دو را با پارچه پشمی اسیددار از هم جدا کرد و بدین طریق پیل الکتریکی به وجود آمد. کشف باتری شهرت ولتا را به اوج خود رسانید این دانشمند برجسته در 20 مارس 1800 در نامه ای اکتشاف خود را به انجمن سلطنتی اطلاع داد با این کشف، او بیش از پیش در اروپا مشهور شد.

در سال 1780 "لوئی گالوانی" استاد تشریحی دانشگاه "بولونی" آزمایشاتی را بر روی قورباغه انجام داد به اینصورت که قورباغه ای را به برق گیر آویزان کرد و متوجه شد که در هنگام عبور برق پنجه های قورباغه منقبض می شود. گالوانی برای اطمینان بیشتر در بالکون فلزی خانه اش قورباغه ای را آویزان کرد، مدتی سپری شد اما نتایج روزهای قبل را مشاهده نکرد بنابراین در حالیکه حوصله اش سر رفته و ناراحت بود قورباغه را با گازانبری از جائیکه او را آویزان کرده بود جدا کرد در این حین در اثر تماس گازانبر که قورباغه را با آن گرفته بود، تکانی در قورباغه دیده شد، گالوانی می پنداشت که واقعا الکتریسیته حیوانی را کشف کرده است. اما ولتا با او به مخالفت برخاست و اعلام کرد که الکتریسیته ای که از این طریق بوجود آمده است فقط در اثر تماس گازانبر با بالکن فلزی است. بر اثر تحقیقات و آزمایشهایی که به عمل آورد سعی کرد ثابت کند که قورباغه دخالتی در ایجاد الکتریسیته ندارد. او سکه ای از نقره و قطعه ای روی را به کار برد و آن دو را با پارچه پشمی اسیددار از هم جدا کرد و بدین طریق پیل الکتریکی به وجود آمد. کشف باتری شهرت ولتا را به اوج خود رسانید این دانشمند برجسته در 20 مارس 1800 در نامه ای اکتشاف خود را به انجمن سلطنتی اطلاع داد با این کشف، او بیش از پیش در اروپا مشهور شد.


در سال 1801 ناپلئون سمت کنت و سناتور را به وی اعطاء کرد و بدین ترتیب به افتخار وی و به پاس خدمات و کشفیاتی که انجام داده واحد نیروی برق، "ولت" نامیده شد.

در سال 1801 ناپلئون سمت کنت و سناتور را به وی اعطاء کرد و بدین ترتیب به افتخار وی و به پاس خدمات و کشفیاتی که انجام داده واحد نیروی برق، "ولت" نامیده شد.


او در 5 مارس 1827 در 83 سالگی در کومو از دنیا رفت.

او در 5 مارس 1827 در 83 سالگی در کومو از دنیا رفت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۵۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۵۵

الکساندرو ولتا

خلاصه زندگی نامه

 الکساندرو ولتا، فیزیکدان ایتالیایی که موفق به ساخت پیل الکتریکی شد و به افتخار او واحد نیروی برق را ولت نامیدند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع