ولفگانگ ارنست پاولی (Wolfgang Ernst Pauli) در 25 آوریل 1900 در "وین" اتریش متولد شد. پدرش که دانشمندی برجسته بود استادی شیمی را در دانشگاه "وین" بر عهده داشت. در دبیرستان به نظریه نسبیت انیشتین علاقه مند شد.وی اصل پاولی را در سال 1925 مطرح کرد و موفق به دریافت جایزه نوبل شد. همچنین توانست وجود ذره بنیادین نوترونو را در اتم تشخیص دهد.وی در 58 سالگی در گذشت.

ولفگانگ ارنست پاولی (Wolfgang Ernst Pauli) در 25 آوریل 1900 در "وین" اتریش متولد شد. پدرش که دانشمندی برجسته بود استادی شیمی را در دانشگاه "وین" بر عهده داشت. در دبیرستان به نظریه نسبیت انیشتین علاقه مند شد.وی اصل پاولی را در سال 1925 مطرح کرد و موفق به دریافت جایزه نوبل شد. همچنین توانست وجود ذره بنیادین نوترونو را در اتم تشخیص دهد.وی در 58 سالگی در گذشت.


پاولی در شهر وین تحصیلات خود را به پایان رسانید و در اواخر دوران دبیرستان با نظریه نسبیت انیشتن آشنا شد. نوشته انیشتن بر روی او تاثیر بسزایی داشت او نظریه انیشتن را در ساعات خسته کننده و کسل کننده مدرسه به طور پنهانی مطالعه می کرد. او پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان مشغول به تحصیل در رشته فیزیک نظری شد. وی در سال 1921 به درجه دکترا نائل آمد.

پاولی در شهر وین تحصیلات خود را به پایان رسانید و در اواخر دوران دبیرستان با نظریه نسبیت انیشتن آشنا شد. نوشته انیشتن بر روی او تاثیر بسزایی داشت او نظریه انیشتن را در ساعات خسته کننده و کسل کننده مدرسه به طور پنهانی مطالعه می کرد. او پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان مشغول به تحصیل در رشته فیزیک نظری شد. وی در سال 1921 به درجه دکترا نائل آمد.


در سال 1925 اصل معروف به پاولی را مطرح کرد. در گذشته ترازوهای انرژی الکترونهای داخل اتم را با عددهای کوانتومی که روی هم سه تا بودند مورد بررسی قرار می دادند. پاولی عدد چهارمی را نیز بدان افزود به این صورت که در هر ترازو انرژی، فقط دو الکترون وجود دارد، که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و یکی دیگر بر خلاف آن می باشد در نتیجه هیچ اتمی نمی تواند دو الکترون داشته باشد که حالات آنها یکسان و عدد کوانتومی برابر داشته باشند. پاولی با کشف "اصل پاولی" در سال 1965 جایزه نوبل را در یافت کرد.

در سال 1925 اصل معروف به پاولی را مطرح کرد. در گذشته ترازوهای انرژی الکترونهای داخل اتم را با عددهای کوانتومی که روی هم سه تا بودند مورد بررسی قرار می دادند. پاولی عدد چهارمی را نیز بدان افزود به این صورت که در هر ترازو انرژی، فقط دو الکترون وجود دارد، که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و یکی دیگر بر خلاف آن می باشد در نتیجه هیچ اتمی نمی تواند دو الکترون داشته باشد که حالات آنها یکسان و عدد کوانتومی برابر داشته باشند. پاولی با کشف "اصل پاولی" در سال 1965 جایزه نوبل را در یافت کرد.


پاولی را هرگز نمی توان معلم خوبی بشمار آورد چرا که او آهسته و جویده حرف می زد و بر روی تخته سیاه نوشته هایش را بصورت نامنظم می نوشت و در هنگام تدریس پیرامون موضوع مورد بحث فکر می کرد، اما با این حال پیوسته شاگردانش او را دوست داشتند و به او علاقمند بودند. او با شور و شوقی غیر قابل وصف به مبانی فلسفی علم علاقمند بود. و آن را مورد بررسی قرار می داد.

پاولی را هرگز نمی توان معلم خوبی بشمار آورد چرا که او آهسته و جویده حرف می زد و بر روی تخته سیاه نوشته هایش را بصورت نامنظم می نوشت و در هنگام تدریس پیرامون موضوع مورد بحث فکر می کرد، اما با این حال پیوسته شاگردانش او را دوست داشتند و به او علاقمند بودند. او با شور و شوقی غیر قابل وصف به مبانی فلسفی علم علاقمند بود. و آن را مورد بررسی قرار می داد.


پاولی زمانی که در "زوریخ" سوئیس بود. در سال 1931 به دنبال کارهای علمی و تحقیقات خود "نوترینو" را که یک ذره بنیادی است و از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش می ‌شود، را کشف کرد.پاولی در نهایت توانست درستی نظریه خویش را بصورت عینی مشاهده کند. مشخص شد که نوترینو با وجود کوچکی و ناچیزی خود تاثیر عظیمی دارد.

پاولی زمانی که در "زوریخ" سوئیس بود. در سال 1931 به دنبال کارهای علمی و تحقیقات خود "نوترینو" را که یک ذره بنیادی است و از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش می ‌شود، را کشف کرد.پاولی در نهایت توانست درستی نظریه خویش را بصورت عینی مشاهده کند. مشخص شد که نوترینو با وجود کوچکی و ناچیزی خود تاثیر عظیمی دارد.


پاولی در هنگام جنگ جهانی دوم در موسسه پژوهشهای پیشرفته در "پرینستن" آمریکا فعالیت می کرد اما بعد به "زوریخ" بازگشت. سپس به تابعیت سوئیس درآمد. او در سال 1958 در حالیکه به شدت بیمار بود در شهر "زوریخ" سوئیس از دنیا رفت.

پاولی در هنگام جنگ جهانی دوم در موسسه پژوهشهای پیشرفته در "پرینستن" آمریکا فعالیت می کرد اما بعد به "زوریخ" بازگشت. سپس به تابعیت سوئیس درآمد. او در سال 1958 در حالیکه به شدت بیمار بود در شهر "زوریخ" سوئیس از دنیا رفت.


اصول کلی مکانیک موجی راهنمای فیزیک

اصول کلی مکانیک موجی راهنمای فیزیک


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۰۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۰۶

ارنست پاولی

خلاصه زندگی نامه

 ولفگانگ ارنست پاولی، شیمیدان اتریشی و کاشف ذره بنیادین نوترینو که بخاطر کشف اصل پاولی موفق به دریافت جایزه نوبل شد، طبق این اصل هیچ دو الکترونی در اتم، عدد کوانتومی یکسانی ندارند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع