احمد حسن زویل در 26 فوریه 1946 در شهر "دمنهور" واقع در کشور "مصر" و بعد از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد. وی در رشته شیمی ادامه تحصیل داد و پایه گذار علم فمتو شیمی بود و در سال 1999 جایزه نوبل را دریافت کرد.دکتر احمد زویل به تحقیقات علمی خود در دانشگاه های آمریکا ادامه داد و به عنوان پدر علم فمتوشیمی یکی از مورد احترام ترین شیمیدانان دنیا می باشد. 

احمد حسن زویل در 26 فوریه 1946 در شهر "دمنهور" واقع در کشور "مصر" و بعد از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد. وی در رشته شیمی ادامه تحصیل داد و پایه گذار علم فمتو شیمی بود و در سال 1999 جایزه نوبل را دریافت کرد.دکتر احمد زویل به تحقیقات علمی خود در دانشگاه های آمریکا ادامه داد و به عنوان پدر علم فمتوشیمی یکی از مورد احترام ترین شیمیدانان دنیا می باشد.


زویل بعد از پایان دوره‌ ابتدایی و دبیرستان وارد دانشگاه "اسکندریه" شد و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی از این دانشگاه دریافت کرد و سپس به آمریکا رفت و در دانشگاه "پنسیلوانیا" دوره دکترای خود را در رشته شیمی آغاز کرد و بعد از آن به دانشگاه "برکلی" رفت و در این دانشگاه دوره فوق دکترا را سپری کرد. 

زویل بعد از پایان دوره‌ ابتدایی و دبیرستان وارد دانشگاه "اسکندریه" شد و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی از این دانشگاه دریافت کرد و سپس به آمریکا رفت و در دانشگاه "پنسیلوانیا" دوره دکترای خود را در رشته شیمی آغاز کرد و بعد از آن به دانشگاه "برکلی" رفت و در این دانشگاه دوره فوق دکترا را سپری کرد.


زویل پس از پایان دوره‌ فوق دکترا در دانشگاه "برکلی" سال 1976 به دانشگاه فنی "کالیفرنیا" رفت و در این دانشگاه تا سال 1990 به عنوان استاد به تحقیق و تدریس پرداخت. 

زویل پس از پایان دوره‌ فوق دکترا در دانشگاه "برکلی" سال 1976 به دانشگاه فنی "کالیفرنیا" رفت و در این دانشگاه تا سال 1990 به عنوان استاد به تحقیق و تدریس پرداخت.


مهمترین دستاورد علمی دکتر زویل به تحقیق در خصوص واکنش‌های شیمیایی در فمتوثانیه به کمک لیزرهای فوق سریع باز می‌گردد که همین تحقیقات دکتر زویل موجب خلق و بوجود آمدن شاخه‌ جدید در علم شیمی فیزیک به نام فمتوشیمی شده است.فمتوثانیه یک واحد اس‌آی برابر با 10 به توان 15- ثانیه (0.000000000000001) است، یعنی یک میلیون میلیاردم ثانیه.نسبت یک فمتوثانیه به یک ثانیه مانند نسبت یک ثانیه است به ۳۱٫۷ میلیون سال. در علم فمتوشیمی واکنش‌های شیمیایی در این مقیاس زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 

مهمترین دستاورد علمی دکتر زویل به تحقیق در خصوص واکنش‌های شیمیایی در فمتوثانیه به کمک لیزرهای فوق سریع باز می‌گردد که همین تحقیقات دکتر زویل موجب خلق و بوجود آمدن شاخه‌ جدید در علم شیمی فیزیک به نام فمتوشیمی شده است.فمتوثانیه یک واحد اس‌آی برابر با 10 به توان 15- ثانیه (0.000000000000001) است، یعنی یک میلیون میلیاردم ثانیه.نسبت یک فمتوثانیه به یک ثانیه مانند نسبت یک ثانیه است به ۳۱٫۷ میلیون سال. در علم فمتوشیمی واکنش‌های شیمیایی در این مقیاس زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


این نوع تحقیقات و شاخه علم با یک سوال ساده در ذهن دکتر زویل آغاز شد و آن این بود که انرژی در میان اتم‌ مولکول‌های بزرگ به چه سرعتی و در چه زمانی انتقال پیدا می‌کند. همین سوال و پیدا کردن روشی برای پاسخ به آن دکتر زویل را به سمت خلق دانش فمتوشیمی پیش برد و جایزه نوبل شیمی سال 1999 به همین خاطر به ایشان تعلق گرفت.  

این نوع تحقیقات و شاخه علم با یک سوال ساده در ذهن دکتر زویل آغاز شد و آن این بود که انرژی در میان اتم‌ مولکول‌های بزرگ به چه سرعتی و در چه زمانی انتقال پیدا می‌کند. همین سوال و پیدا کردن روشی برای پاسخ به آن دکتر زویل را به سمت خلق دانش فمتوشیمی پیش برد و جایزه نوبل شیمی سال 1999 به همین خاطر به ایشان تعلق گرفت.


نتایج تحقیقات دکتر زویل باعث کشف ساختارهای مولکولی بسیار پیچیده شد و مسائلی را فرایندهای داخلی مولکولی مشخص کرد که تا آن زمان بر هیچ کس مشخص نبود. 

نتایج تحقیقات دکتر زویل باعث کشف ساختارهای مولکولی بسیار پیچیده شد و مسائلی را فرایندهای داخلی مولکولی مشخص کرد که تا آن زمان بر هیچ کس مشخص نبود.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۸:۵۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۸:۵۴

احمد حسن زویل

خلاصه زندگی نامه

 احمد حسن زویل، دانشمند مصری آمریکایی که به عنوان پدر علم فمتوشیمی در دنیا شناخته می‌شود و بخاطر توسعه این شاخه از دانش شیمی فیزیک توانست جایزه نوبل شیمی سال 1999 را به خود اختصاص دهد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع