جستجو در مطالب و اشخاص
آیت اللّه على اسلامى فرزند "احمد" در سال 1326 در شهر "شال" استان قزوین متولد شد. وی بعد از اتمام دروس مقدماتی، تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و دوره های سطح و خارج فقه و اصول را در نجف اشرف گذراند و پس از اقامت هفت ساله در نجف به کشور بازگشت.آیت اللّه اسلامى، در کنار تحصیلات، به تدریس پرداخت و بسیارى از متون درسى حوزه علمیه، در سطوح مختلف: مقدمات و سطح دروس صرف و نحو، شرح لمعه، حلقات الاصول، رسائل، مکاسب و کفایه را تدریس کرد.وی عضویت در هیأت علمى و مدیر کمیته تخصّصى کلام و عقاید بعثه مقام معظم رهبرى را در کارنامه سوابق خود دارد. او همچنین توانست اجازه نقل حدیث، روایت، امور حسبیه و وجوهات شرعیه را از مراجع عظام کسب کند.آیت الله اسلامی در سال 1385 به نمایندگی از مردم استان قزوین در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری حضور یافت.  

آیت اللّه على اسلامى، قرآن را در مکتب آموخت و تحصیلات دوره ابتدایى را در مدرسه اسلامى شهر"شال" از توابع استان قزوین، گذراند. تحصیل علوم حوزوی در نجفآیت اللّه على اسلامى در سال 1340 تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و درسها را نزد "آیت الله موسوی شالى" فرا گرفت و بر دروسِ متداول حوزوى تسلّط یافت.وی در اواخر سال 1344 به حوزه نجف اشرف رفت و دروسِ سطح را در محضر: "آیت اللّه فیاض"، "آیت اللّه شیخ مجتبى لنکرانى"، "آیت اللّه مدنى" و "علاّمه شیخ صدرا بادکوبه اى" و... به اتمام رساند. تفسیر قرآن کریم، علم کلام، فلسفه منظومه "حاجى سبزوارى"، فلسفتنا و الاسس المنطقیه "شهید صدر" را نزدِ "آیت اللّه لنکرانى" و استاد قرآن شناسِ معاصر "آیت اللّه معرفت" و "آیت اللّه سید کاظم حائرى" و دیگر اساتید حوزه علمیه نجف فرا گرفت و هیئت و نجوم را نیز در حدود 10 ماه نزد استادان فنّ آن حوزه آموخت.دروسِ سطح و خارجِ فقه و اصولآیت الله اسلامی در نجف، پس از اتمام دوره سطح، در دروسِ خارج فقه و اصول مراجع عظام تقلید حضور یافت. وی همچنین در درسِ خارج فقه مکاسب امام خمینى(ره)، در درس خارجِ اصولِ "آیت اللّه سیدمحمد باقر صدر" و مباحثِ فقهى صلات عروه الوثقى "آیت اللّه خوئی" شرکت کرد.آیت الله علی اسلامی پس از اقامت هفت ساله در نجف اشرف و گذراندن دوره هاىِ سطح و خارج حوزوى، به کشور بازگشت. اجازات مراجع عظامآیت الله علی اسلامى، توانست اجازه نقل حدیث، روایت، امور حسبیه و وجوهات شرعیه را از مراجع عظام کسب کند. صاحبان اجازه، عبارتند از:"امام خمینى(ره)"، "آیت اللّه خوئى"، "آیت اللّه گلپایگانى"، "آیت اللّه اراكى"، "آیت اللّه بهجت"، "مقام معظم رهبرى"، "آیت اللّه سید على سیستانى"، "آیت اللّه فاضل لنكرانى"، "آیت اللّه وحید خراسانى"، "آیت اللّه میرزا جواد تبریزى"، "آیت اللّه مكارم شیرازى"، "آیت اللّه صافى گلپایگانى"، "آیت اللّه سید موسى شبیرى زنجانى"، "آیت اللّه نورى همدانى" و... . 

آیت الله علی اسلامی در تاریخ 24 آذر ماه 1385 به نمایندگی از مردم استان قزوین به چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافت. 

ـ قائم مقام انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قمـ مدیر کل پژوهشهاى مجمع جهانى اهل بیت(ع)ـ ریاست هیئت علمى مجمع جهانى اهل بیت(ع)ـ عضو شوراى سیاستگذارى فرهنگى مجمع جهانى اهل بیت(ع)ـ عضو شوراى کتاب مجمع جهانى اهل بیت(ع)ـ مسئول کمیته تخصّصى عقاید و شبهات کلامى و عضو هیئت علمى بعثه مقام معظم رهبرى 

آیت الله اسلامی دارای آثار و تالیفاتی است که برخی از آنها عبارتند از: تألیفات و تحقیقات گروهی به زبان عربیـ تألیف مجموعه فى رحاب اهل البیت(ع) در بیش از 40 جلدـ تألیف مجموعه اعلام الهدایت در 14 جلدـ تحقیق فضائل الخمسه در 3 جلدـ تحقیق تفسیر کنز الدّقایق در 12 جلدـ تحقیق المراجعات سید شرف الدّین موسوىـ تحقیق کتاب حیات محمّد اثر هیکل مصرىـ تحقیق و تلخیص کتاب الامام على، صوت العدالت الانسانیت، جُرج جرداق تألیفات و تحقیقات فردىـ تألیف شرح مبسوط صمدیه شیخ بهایى در ادبیات عرب به زبان فارسىـ تألیف سیرى در الغدیر علاّمه امینى در تاریخ و کلام به زبان فارسىـ ترجمه زندگانى خاتم الاوصیاء(ص) در امامت و تاریخ به زبان فارسىـ تألیف اقتصاد فطرى در تبیین نظام اقتصادى اسلام به زبان فارسىـ تحقیق مجلّدات دوم و سوم فضائل الخمسه در سیره به زبان عربىـ ترجمه تحریر الوسیله امام خمینى(ره) 4 جلد در فقه و احکام به زبان فارسىـ تألیف مع الدکتور ناصر القفارى در نقد پایان نامه دکتراى ناصر القفارى از استادان دانشگاه محمدبن سعود در ریاض عربستان به زبان عربى، جلد 1 و 2ـ تحقیق مصباح الفقاهت آیت اللّه خوئی در فقه استدلالىـ تحقیق مصباح الاصول آیت اللّه خوئی در اصول فقه به زبان عربى- اشراف علمى موسوعت الامام المهدى(ع) در 8 جلد به زبان عربى- تألیف تفسیر قرآن دو جزء اوّل قرآنـ تألیف کلام نور در اخلاقـ تألیف مع الدکتور ناصر القفارى جلد 3 و 4 به زبان عربىـ تحقیق گسترده رجال السنه از مظفّر به زبان عربى 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۹:۰۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۹:۰۵

آیت الله علی اسلامی

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله علی اسلامی، نماینده مردم استان قزوین در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که امام جمعه تاکستان واقع در استان قزوین، عضویت در هیئت علمى و مدیر کمیته تخصّصى کلام و عقاید بعثه مقام معظم رهبرى را در کارنامه سوابق خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع