روایت گنجی از جایگاه امام(ره)خرداد سال 1376، شعارهایی نظیر "آزادی مدنی و باز شدن فضای سیاسی" سبب بیان دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات برخی شخصیت‌های سیاسی نسبت به اندیشه و جایگاه امام خمینی(ره) و انقلاب گردید همچون "اکبر گنجی" (روزنامه نگار) که در 19 فروردین سال 1379، در مصاحبه با روزنامه "تاگس اشپیگل" درباره آینده حکومت ایران گفت: «حرکت اصلاح طلبان ما عاقبت به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید.»گنجی در پاسخ به سوال این روزنامه مبنی بر اینکه «آیا [امام] خمینی(ره) نیز به موزه خواهد رفت؟» گفت: «ما تلاش می‌کنیم [امام] خمینی(ره) را به گونه ای تفسیر کنیم که مخالف دموکراسی نباشد. خمینی دیگر وجود ندارد آنچه وجود دارد فقط برداشت‌های ما از سخنان اوست. او به هر حال یک روزی به موزه خواهد رفت و هیچکس نمی‌تواند جلوگیری کند. این یک تکامل تاریخی است.»"اکبر گنجی" اتهامات و اهانت‌هایی به رفتار و گفتار امام خمینی در برنامه پرگار شبکه بی بی سی فارسی، با موضوع "میراث روح‌ا..." وارد کرد. وی در ابتدا میراث امام خمینی را «نهادینه کردن دروغ و واجب شمردن شرب خمر و جاسوسی برای حفظ نظام» دانست. او اظهار کرد: «هیچ کافری هم جرات گفتن چنین حکمی را ندارد. هیچ کافری این را نمی‌گوید که برای حفظ نظام می‌توان دروغ گفت، جاسوسی کرد یا حتی شرب خمر کرد.» گنجی به دنبال سیاسی جلوه دادن این نظریه امام از الفاظ "حفظ نظام و حکومت" بهره برد و "بدتر از کافر بودن" را به امام(ره) نسبت داد.
سروش و نظریه ولایت فقیه امام(ره)"حسین حاج فرج دباغ" (مشهور به عبدالکریم سروش) پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها با تأیید امام خمینی(ره) به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی درآمد ولی در دهه 60 منتقد اسلام و نظام اسلامی شد. هدف وی تضعیف موقعیت فقها برای مخالفت با اصل ولایت فقیه و مروّج فرهنگ لیبرال بود.سال 1369، سروش مقاله‌ای درباره نحوه رهبری منتشر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: «اکنون، می‌شود فهمید که آنچه به نام انقلاب، حضرت امام(ره) انجام داده است و آن عزتی که آرمان ایشان بوده است، چگونه تامین می‌شود. البته این تئوری انقلاب است، نه تئوری اداره یک کشور. اگر با عشق بتوان انقلاب کرد، با عشق، نمی‌توان اداره کرد. برای اداره یک کشور، به چیزی بیش از عشق احتیاج داریم و آن عقل است.» وی تئوری ولایت فقیه را همان سلطنت نامید و در بخشی از مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت: «آنچه پس از انقلاب ظهور کرد یک استبداد دینی بود. آیت‌ا... خمینی هرگز علاقه‌ای به ایده دموکراسی نداشت. او بود که با ذکر آن در تعریف جمهوری اسلامی مخالفت کرد. چرا که در چشم او اسلام به تنهایی دربردارنده همه چیز بود.» این اظهارات در حالی مطرح شد که تشکیل حکومت اسلامی خواست اکثریت مردم بود.سروش در باب مشروعيت حكومت، تشيع را مورد حمله قرار داد و گفت: «اگر نگاه كنيد از زمانی كه تسنن و تشيع به عنوان دو شاخه بزرگ اسلامی تشكيل شد، نزاع بر سر مشروعيت بود. اهل سنت به دنبال مشروعيت سنتی رفتند و ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب شد. اما شيعيان از همان ابتدا به دنبال مشروعيت كاريزماتيک و الهی بودند و اعتقاد داشتند به دليل نصب الهی كه برای آنها وجود داشته، حكومت، حق حضرت علی و فرزندانش است. تا امروز هم اين داستان ادامه دارد ... وقتی كه آيت‌ا... خمينی(ره) بحث ولايت فقيه را مطرح می‌كرد، تكيه به نيابت از امامان معصوم كرد. اين معنايش اين است كه همان مشروعيت كاريزماتيک و الهی امام معصوم منتقل می‌شود به ولی فقيه. پس اگر به دليل تئوری ولايت فقيه آيت‌ا... خمينی وارد شويد، قصه همين است. يعنی مشروعيت در اصل از خداوند و پيامبر گرفته می‌شود و فره ايزدی كه شخص در اثر اتصال با اين بزرگان پيدا می‌كند، او را شايسته حاكميت قرار می‌دهد.» وی از جمله وابستگان جریان ضد دین بود که در مقاطع مختلف به رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران شفاهاً و کتباً توهین کرد.

روایت گنجی از جایگاه امام(ره)خرداد سال 1376، شعارهایی نظیر "آزادی مدنی و باز شدن فضای سیاسی" سبب بیان دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات برخی شخصیت‌های سیاسی نسبت به اندیشه و جایگاه امام خمینی(ره) و انقلاب گردید همچون "اکبر گنجی" (روزنامه نگار) که در 19 فروردین سال 1379، در مصاحبه با روزنامه "تاگس اشپیگل" درباره آینده حکومت ایران گفت: «حرکت اصلاح طلبان ما عاقبت به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید.»گنجی در پاسخ به سوال این روزنامه مبنی بر اینکه «آیا [امام] خمینی(ره) نیز به موزه خواهد رفت؟» گفت: «ما تلاش می‌کنیم [امام] خمینی(ره) را به گونه ای تفسیر کنیم که مخالف دموکراسی نباشد. خمینی دیگر وجود ندارد آنچه وجود دارد فقط برداشت‌های ما از سخنان اوست. او به هر حال یک روزی به موزه خواهد رفت و هیچکس نمی‌تواند جلوگیری کند. این یک تکامل تاریخی است.»"اکبر گنجی" اتهامات و اهانت‌هایی به رفتار و گفتار امام خمینی در برنامه پرگار شبکه بی بی سی فارسی، با موضوع "میراث روح‌ا..." وارد کرد. وی در ابتدا میراث امام خمینی را «نهادینه کردن دروغ و واجب شمردن شرب خمر و جاسوسی برای حفظ نظام» دانست. او اظهار کرد: «هیچ کافری هم جرات گفتن چنین حکمی را ندارد. هیچ کافری این را نمی‌گوید که برای حفظ نظام می‌توان دروغ گفت، جاسوسی کرد یا حتی شرب خمر کرد.» گنجی به دنبال سیاسی جلوه دادن این نظریه امام از الفاظ "حفظ نظام و حکومت" بهره برد و "بدتر از کافر بودن" را به امام(ره) نسبت داد.
سروش و نظریه ولایت فقیه امام(ره)"حسین حاج فرج دباغ" (مشهور به عبدالکریم سروش) پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها با تأیید امام خمینی(ره) به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی درآمد ولی در دهه 60 منتقد اسلام و نظام اسلامی شد. هدف وی تضعیف موقعیت فقها برای مخالفت با اصل ولایت فقیه و مروّج فرهنگ لیبرال بود.سال 1369، سروش مقاله‌ای درباره نحوه رهبری منتشر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: «اکنون، می‌شود فهمید که آنچه به نام انقلاب، حضرت امام(ره) انجام داده است و آن عزتی که آرمان ایشان بوده است، چگونه تامین می‌شود. البته این تئوری انقلاب است، نه تئوری اداره یک کشور. اگر با عشق بتوان انقلاب کرد، با عشق، نمی‌توان اداره کرد. برای اداره یک کشور، به چیزی بیش از عشق احتیاج داریم و آن عقل است.» وی تئوری ولایت فقیه را همان سلطنت نامید و در بخشی از مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت: «آنچه پس از انقلاب ظهور کرد یک استبداد دینی بود. آیت‌ا... خمینی هرگز علاقه‌ای به ایده دموکراسی نداشت. او بود که با ذکر آن در تعریف جمهوری اسلامی مخالفت کرد. چرا که در چشم او اسلام به تنهایی دربردارنده همه چیز بود.» این اظهارات در حالی مطرح شد که تشکیل حکومت اسلامی خواست اکثریت مردم بود.سروش در باب مشروعيت حكومت، تشيع را مورد حمله قرار داد و گفت: «اگر نگاه كنيد از زمانی كه تسنن و تشيع به عنوان دو شاخه بزرگ اسلامی تشكيل شد، نزاع بر سر مشروعيت بود. اهل سنت به دنبال مشروعيت سنتی رفتند و ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب شد. اما شيعيان از همان ابتدا به دنبال مشروعيت كاريزماتيک و الهی بودند و اعتقاد داشتند به دليل نصب الهی كه برای آنها وجود داشته، حكومت، حق حضرت علی و فرزندانش است. تا امروز هم اين داستان ادامه دارد ... وقتی كه آيت‌ا... خمينی(ره) بحث ولايت فقيه را مطرح می‌كرد، تكيه به نيابت از امامان معصوم كرد. اين معنايش اين است كه همان مشروعيت كاريزماتيک و الهی امام معصوم منتقل می‌شود به ولی فقيه. پس اگر به دليل تئوری ولايت فقيه آيت‌ا... خمينی وارد شويد، قصه همين است. يعنی مشروعيت در اصل از خداوند و پيامبر گرفته می‌شود و فره ايزدی كه شخص در اثر اتصال با اين بزرگان پيدا می‌كند، او را شايسته حاكميت قرار می‌دهد.» وی از جمله وابستگان جریان ضد دین بود که در مقاطع مختلف به رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران شفاهاً و کتباً توهین کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۷:۲۸:۱۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۰:۱۲:۴۷

آیت‌‌ا... سید روح ا... موسوی خمینی

خلاصه زندگی نامه

امام خمینی(ره) عارف، ادیب و از بزرگترین فقهاء و مراجع تقلید شیعه بود. ایشان پس از سال‌ها مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت، به عنوان رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را در سال 1358 بنیان‌گذاری کرد. ایشان بر اثر ایست قلبی در سال 1368 دار فانی را وداع گفت.

درخت واره
ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع