آیت الله سید حسین حسینی خامنه ای (نیای پدری مقام معظم رهبری) از روحانیان آزاداندیش و طرفدار مشروطه آذربایجان بود. او که اجداد دورش با میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی اشتراک نسب داشت، مردم را به پاسداری و بیشبرد این نهضت تشویق می کرد.شیخ محمد خیابانی دختر سید حسین خامنه ای را به همسری گرفت و گاه در مسجد جامع به جای پدرزنش اقامه نماز کرد. همچنین میرزا اسماعیل نوبری از همقطاران نزدیک شیخ محمد خیابانی که هر دو نمایندگان تبریز در دومین دوره مجلس شورای ملی بودند، همسر نوه آیت الله سید حسین خامنه ای بود.آیت الله سید حسین خامنه ای مردی با فضیلت، نیکو سرشت، بی اعتنا به دنیا و صاحب نفوذ اجتماعی و احترام میان مردم بود. وی در سال 1325 ق اندکی پس از استقرار مشروطیت درگذشت. پیکر ایشان بنابر وصیت خویش به نجف اشرف منتقل شد و در وادی السلام دفن شد.آیت الله سید حسین خامنه ای دارای هفت فرزند بود که یکی از آنان سید محمد، معروف به پیغمبر و دیگری سید جواد، (پدر مقام معظم رهبری) است. فرزند دیگر او میر مهدی نام داشت. 
سید حسین، پدر بزرگ آیت الله سید علی خامنه ای، دوران کودکی را در خامنه بالید و برای تحصیل راهی تبریز شد. شهر تبریز در ان دوره شاهد حضور فقهایی از شاگردان شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی مشهور به صاحب جواهر و شیخ مرتضی شوشتری انصاری بود.پس از کسب علوم مقدماتی، در حدود 1290 ق برای تکمیل تحصیلات خود به نجف اشرف رفت و فقه و اصول را نزد علمایی چون سید حسین کوه کمره ای و ملا محمد فاضل ایروانی آموخت. چندی بعد به مرحله ای رسید که کتب فقهی چون ریاض المسائل سید علی طباطبایی و مکاسب شیخ انصاری را تدریس می کرد و گروهی از طلاب تبریزی این دو کتاب را نزد سید حسین آموختند.وی به تألیف کتاب هایی در فقه و اصول از جمله نگارش تعلیقاتی بر دو کتاب یاد شده پرداخت. آیت الله سید حسین خامنه ای علوم معقول را نزد فیلسوف نامی آن زمان میرزا باقر شکی فرا گرفت. 
آیت الله سید حسین خامنه ای حدود سال 1315 ق از نجف به آذربایجان بازگشت. شاگردانی که درس آموخته او در نجف اشرف بودند و به مراتب علمی او آگاهی داشتند وی را به اقامت در تبریز واداشتند. آیت الله سید حسین خامنه ای در محله خیابان، کوچه قره باقی (قره باغ لر کوچه سی) ساکن شد و به زودی در محافل علمی و مردم تبریز وجاهت و اعتبار یافت. وی از همان ابتدا به خواست معاریف شهر، امامت جماعت مسجد جامع را که کنار مدرسه علوم دینی طالبیه قرار داشت به عهده گرفت و به سید حسین پیش نماز نیز شهرت یافت.

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۰:۴۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۰:۴۳

آیت الله سید حسین خامنه ای

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله سید حسین حسینی  خامنه ای پدر بزرگ پدری آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، در شمار روحانیان آزاداندیش و طرفدار مشروطه آذربایجان بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع