جستجو در مطالب و اشخاص
آیت‌ الله‌ سید جعفر کریمی‌ در سال‌ 1309 در روستای‌ "دیوکلا" از توابع شهرستان‌ بابل‌ در استان مازندران و در‌ خانواده ‌ای‌ مذهبی‌ به‌ دنیا آمد. او از سال 1321 در زادگاه خود تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و بخشی از جامع المقدمات را نزد "ثقة الاسلام سید محمود موحدی" آموخت؛ او پس از آن به حوزه علمیه بابل رفت و به مدت 3 سال از محضر استادان و عالمان آن حوزه بهره برد؛ سید جعفر کریمی در مهر ماه 1326 برای ادامه تحصیلات خود به حوزه علمیه قم رفت و تا سال 1332 درس سطح را در محضر استادان قم به پایان برد و سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ علمای‌ بزرگ‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ مشرف‌ شد. او در دی ماه 1333 به حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ رفت و از محضر استادان‌ بسیاری‌ بهره‌ برد؛ حضور او در نجف‌ تا سال‌ 1357 ادامه‌ پیدا کرد. در طی‌ سالهایی‌ که‌ امام‌(ره‌) در نجف‌ اشرف‌ حضور داشتتند‌، سید جعفر کریمی همواره‌ به‌ درس‌ ایشان‌ می‌رفت‌؛ او همراه با امام خمینی(ره) در ساماندهی به حوزه علمیه نجف تلاش کرد و با اجازه و نظارت امام(ره) کتاب "البیع" ایشان را در 5 جلد به چاپ رسانید. آیت الله کریمی مسئول نوشتن پاسخ استفتائات امام خمینی(ره) در نجف و ایران بود که بعد از فوت امام(ره) و انتخاب مقام معظم رهبری نیز عهده دار پاسخ دادن به استفتائات ایشان شد. از جمله سوابق و مسئولیتهای آیت الله سید جعفر کریمی می توان به نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در شورای عالی حوزه علمیه قم، نمایندگی امام(ره) در شورای عالی قضایی، نمایندگی مردم "مازندران" در ادوار اول و سوم مجلس خبرگان رهبری و تدریس در حوزه علمیه قم اشاره کرد.  

دوران‌ کودکی‌ سید جعفر کریمی‌ با اوج‌ ستم‌ رضا خانی‌ همراه‌ بود. او تا پایان‌ شهریور ماه 1320 تنها به‌ فراگیری‌ قرآن‌ در مکتب‌خانه‌ بسنده‌ کرده‌ بود و از سال‌ 1321 برای‌ فراگیری‌ مقدمات علوم دینی‌، نزد "ثقة‌ الاسلام‌ سید محمود موحدی"‌ رفت‌ و بخشی‌ از جامع‌ المقدمات‌ را فرا گرفت‌. او از مهرماه‌ 1323 به‌ حوزه‌ علمیه‌ بابل‌ رفت‌ و در آنجا، دروس‌ مقدمات‌ را نزد حجج‌ الاسلام‌ "حاج‌ سید حسن‌ استادزاده‌، حاج‌ شیخ‌ علی‌ موحد، حاج‌ سید محمد محقق‌، حاج‌ شیخ‌ محمد علی‌ طبرستانی‌ و آیت‌ الله‌ حاج‌ شیخ‌ ولی‌ اللّه‌ مدرس"‌ آموخت‌؛ او تا مهرماه 1326 در محضر استادان‌ آن‌ حوزه‌ به‌ فراگیری‌ ادبیات‌ عرب‌ اشتغال‌ داشت‌. ورود به حوزه علمیه قم سید جعفر کریمی در مهرماه‌ 1326 عازم‌ قم‌ شد تا در حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و در محضر استادان‌ و عالمان‌ آن‌ دیارتحصیلات خود را ادامه دهد؛ او دروس‌ دوره‌ سطح‌ را تا سال‌ 1332 نزد حضرات‌ آیات:‌ "صدوقی‌، شیخ‌ محمد فکور یزدی‌، طباطبایی‌ و ..." به‌ پایان‌ رساند؛ سپس‌ حدود یک‌ سال‌ در درس‌ خارج‌ "آیت‌ الله‌‌ حاج‌ شیخ‌ مهدی‌ امامی‌ امیری‌" و مدتی‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ بروجردی" شرکت‌ کرد. حضور در نجف اشرف سید جعفر کریمی در دی‌ ماه‌ 1333 به‌ سفارش‌ پدر، به‌ نجف‌ اشرف‌، مشرف‌ شد؛ او مدت‌ 8 سال‌ در دروس‌ خاج‌ فقه‌ و اصول‌ "آیت‌ الله‌‌ آملی" شرکت‌ کرد و مدت‌ 24 سال‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ "آیت‌ الله‌‌ خویی" حضور داشت‌ و مدت‌ 12 سال‌ نیز در درس‌ خارج‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌ شاهرودی" شرکت‌ جست‌. در میان‌ سالهای‌ یاد شده‌، او مدت‌ 14 ماه‌ به‌ بحث‌ خارج‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌‌ اصطهباناتی‌" و مدت‌ 6‌ ماه‌ به‌ درس‌ خارج‌ اصول‌ "آیت‌ الله‌‌ یزدی" رفت‌. او از مهر 1340 تا 1343 در درس‌ خارج‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌ حلی"‌ شرکت‌ کرد و مدت‌ 3 سال‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ حکیم" حاضر شد. آیت‌ الله‌ سید جعفر کریمی‌، با ورود حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) به‌ نجف‌ اشرف‌، از سال‌ 1344 تا تیرماه‌ 1357 یعنی‌ آخرین‌ سال‌ حضور امام‌(ره‌) در نجف‌، در درس‌ خارج فقه‌ ایشان‌، حضور مستمر داشت‌.  

پیوستن به فدائیان اسلام و هجرت به نجف آیت‌ الله‌ سید جعفر کریمی‌، از سنین‌ نوجوانی‌ در عرصه‌ های‌ گوناگون‌ سیاسی‌ فعال بود‌. او که‌ در سنین‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ طعم‌ تلخ‌ استبداد رضاخانی‌ را چشیده‌ بود، در سال‌ 1327 به‌ جمع‌ فدائیان‌ اسلام‌ به‌ رهبری‌ "شهید مجتبی‌ نواب‌ صفوی"‌ پیوست‌ و در صحنه‌های‌ گوناگون‌ مبارزه‌ حضور فعال‌ داشت‌. پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد 1342 و اقدام‌ جدی‌ حکومت‌ ستم‌شاهی‌ بر تعقیب‌ و دستگیری‌ اعضای‌ جمعیت‌ فدائیان‌ اسلام، او‌ به‌ سفارش‌ پدر برای‌ ادامه تحصیل‌ به‌ نجف‌ اشرف‌ رفت‌. همراه امام(ره) در پاکسازی حوزه علمیه نجف در سال‌ 1348 رژیم‌ بعثی‌ عراق‌، قصد انحلال‌ حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ را در سر می‌پروراند و امام(ره‌) تصمیم‌ گرفت‌ با ازدیاد شهریه‌، طلاب‌ را به‌ درس‌ خواندن‌ و پایداری‌ در برابر رژیم‌ بعثی‌، تشویق‌ کند؛ اما در حوزه‌ علمیه‌ نجف، افراد مشکوک‌ و ناصالحی‌ وجود داشت که‌ گاه‌ وابسته‌ به‌ حزب‌ بعث‌ بودند؛ از این‌ رو امام(ره) به‌ آیت‌ الله‌ سید جعفر کریمی‌ دستور دادند که‌ به‌ پاک‌ سازی‌ حوزه‌ از عناصر وابسته‌ به‌ رژیم‌ بپردازد؛ این‌ امر باعث‌ شد که‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ با سازمان‌ امنیت‌ عراق‌ درگیر و احضار شود. حامی "آیت الله حکیم" در مبارزه با حزب توده از دیگر فعالیتهای‌ آیت الله کریمی‌ در نجف‌ اشرف‌، ورود به‌ جمع‌ حامیان‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ حکیم" در مبارزه‌ با حزب‌ توده‌ بود. او در نجف‌ همواره‌ یار و مدافع‌ امام‌(ره‌) بود و پس‌ از تبعید امام(ره)‌ به‌ ترکیه‌، همواره‌ در کنار "حجت الاسلام شیخ نصرالله‌ خلخالی‌" با برقراری‌ جلسات‌ توجیهی‌ در نجف‌ اشرف‌ به‌ حمایت‌ از اهداف‌ امام‌(ره‌) در تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ تلاش می کرد‌ و با تنظیم‌ تلگراف‌ و ارسال‌ آن‌ به‌ سفارتخانه‌های‌ دولتهای‌ اسلامی‌ در بغداد آنان‌ را از حوادث‌ دنیای‌ اسلام‌ آگاه‌ می‌ساخت‌. وصی امام خمینی(ره) در نجف در سال‌ 1356 اخباری مبنی‌ بر سوء قصد به‌ جان‌ امام‌(ره‌) به‌ گوش‌ ‌رسید. این‌ اخبار را بیشتر عمال‌ رژیم‌ شاه‌ پخش‌ می‌کردند. امام(ره)‌ در تاریخ‌ 27 ذی‌ الحجه‌ 1397 هجری‌ قمری‌، آقایان‌ "سید جعفر کریمی‌، شیخ‌ حبیب‌ الله‌ اراکی‌، سید عباس‌ خاتم‌ یزدی‌ و رضوانی‌ خمینی"‌ را وصی‌ خود قرار داد و وصیت‌ نامه‌ را در پاکتی‌ سر بسته‌ تحویل‌ آنان‌ داد و پشت‌ پاکت‌ نوشته‌ بود: «این‌ پاکت‌ نزد جناب‌ آقای‌ سید جعفر کریمی‌ محفوظ‌ باشد و پس‌ از فوت‌ این‌جانب‌ آن‌ را باز و مطالعه‌ کنند.»  

مسئول برگزاری امتحانات طلاب حوزه علمیه نجف امام‌ خمینی‌(ره‌) پس‌ از ورود به‌ نجف‌ و ملاحظه‌ نابسامانیهای‌ موجود در حوزه نجف‌، به‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ و دو تن‌ از فضلای‌ حوزه‌ دستور دادند که‌ با مذاکره‌ با بیت‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ خویی"، هیأت‌ مشترکی‌ برای‌ تنظیم‌ برنامه‌ و امتحانات‌ تشکیل‌ دهند که‌ این‌ امر، با کارشکنی‌ برخی‌ روبرو شد؛ از این‌ رو امام(ره‌) تصمیم‌ گرفت‌ خود، به‌ این‌ امر اقدام‌ نماید و مسئولیت‌ برگزاری‌ امتحانات‌ طلاب‌ و نظارت‌ بر دفتر شهریه‌ را به‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ واگذار کرد. مسئول استفتائات امام خمینی(ره) در نجف و ایران آیت‌ الله‌ کریمی‌ از سال‌ 1347 تا پایان‌ مدت‌ حضور امام‌(ره‌) در نجف‌، نوشتن‌ پاسخ‌ استفتائات‌ تحت‌ نظارت‌ امام‌(ره‌) را در بیت‌ ایشان‌ به‌ عهده‌ داشت‌. این‌ مسئولیت‌ در ایران‌ نیز از سال‌ 1358 تا پایان‌ عمر آن‌ مرجع‌ بزرگ‌، در قم‌ به‌ عهده ایشان‌ بود. او بارها برای‌ استعلام‌ نظر‌ امام‌(ره‌) در زمینه‌های‌ گوناگون‌ به‌ تهران‌ سفر می‌کرد و با ایشان دیدار می‌نمود. مسئول شورای استفتائات مقام معظم رهبری با انتخاب‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ به‌ رهبری‌ انقلاب‌ در 14 خرداد ماه 1368، در مرداد همان‌ سال‌، آیت‌ الله‌ کریمی‌ عهده‌ دار پاسخ‌ دادن‌ به‌ استفتائات‌ ایشان‌ شد. از مهر ماه‌ 1368 به بعد‌ شورای‌ افتای‌ رهبری‌، غالباً هفته‌ ای‌ یک‌ بار با حضور رهبر انقلاب‌ تشکیل‌ شده که‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ همواره‌ در آن‌ حضور داشته اند. مقام‌ معظم‌ رهبری‌ تنظیم‌ استفتائات‌ در قالب‌ کتاب‌ را نیز بر عهده‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ نهادند که‌‌ دو جلد آن‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. عضویت در شورای عالی حوزه علمیه قم آیت الله سید جعفر کریمی از زمان‌ حضور امام‌ خمینی‌(ره‌)،‌ در جلسات‌ استفتای‌ بعثه او و بعثه مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضور داشته اند و همواره‌ به‌ زائران‌ بیت‌ الله‌ الحرام‌ در مدینه‌ و مکه‌ خدمت‌ رسانده اند. آیت‌ الله‌ کریمی‌ از سال‌ 1358 تا سال‌ 1369 در شورای‌ عالی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ حضور داشت‌ و به‌ برنامه‌ ریزی‌ درسی‌ و اخلاقی‌ برای‌ طلاب‌ و نیز برقراری‌ جلسات‌ امتحان‌ نهایی‌ طلاب‌ می‌پرداخت‌. نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی آیت‌ الله‌ کریمی‌ پس‌ از پیروزی‌ شکوهمند انقلاب‌ اسلامی‌، در مرداد ماه 1358 با فرمان‌ امام‌(ره‌)، داوطلب‌ نمایندگی‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ شد؛ انتخابات این مجلس در 12 مرداد ماه 1358 برگزار شد و آیت الله کریمی با رأی‌ مردم‌ "مازندران"‌ به‌‌ مجلس‌ قانون اساسی راه‌ یافت‌ و در پاره‌ای‌ از موضوعات‌ رابط‌ مجلس‌ و امام‌(ره‌) بود. عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت‌ الله‌ کریمی‌ از سال‌ 1358 به‌ عضویت‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ در آمد و نقش‌ مهم‌ و مثبتی‌ در احیای‌ حوزه‌های‌ علمیه‌ ایفا کرد. نماینده امام(ره) در شورای عالی اقتصاد در سال‌ 1360، آیت‌ الله‌ کریمی‌ به‌ نمایندگی‌ از سوی‌ امام(ره‌) به‌ همراه‌ "آیت‌ الله‌ احمدی‌ میانجی" در شورای‌ عالی‌ اقتصاد، بر لوایح‌ قانونی‌ و تنظیم‌ برنامه متناسب‌ با نظام‌ در زمان‌ دولت‌ آقای‌ میر حسین‌ موسوی‌ حضور داشت‌ و در همان‌ سال‌، با عضویت‌ در دادگاه‌ عالی‌ انقلاب‌، به‌ بازنگری‌ پرونده‌های‌ محاکم‌ ‌پرداخت‌. نماینده مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید جعفر کریمی در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در آذر ماه 1361 شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم "مازندران" در نخستین دوره این مجلس حضور داشت. او در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان رهبری در آبان ماه 1377 شرکت کرد و بار دیگر به عنوان نماینده مرد "مازندران" در این دوره از مجلس حضور داشت.  

آیت الله سید جعفر کریمی در سالهای تحصیل، به‌ تدریس‌ دروسی‌ که‌ آموخته‌ بود، می پرداخت‌ و نیز از محضر دروس‌ اخلاق‌ استادان‌ خود بهره‌ مند شد. تقریرات درس اساتید آیت‌ الله‌ کریمی‌ در طول زندگی خدمات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ بسیاری را به انجام رسانده است. او در سالهای‌ تحصیل‌ خود تقریرات‌ درس‌ استادان‌ خود را نگاشته‌ است‌ که‌ از میان‌ آنها می‌توان‌ به‌ تقریرات‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ "آیت الله حلی" و "آیت الله حکیم" و تقریرات‌ درس‌ اصول‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ خویی‌" اشاره‌ کرد. جلد چهارم‌ تقریرات‌ درس‌ فقه‌ "آیت‌ الله‌ العظمی‌ آملی"‌ نیز با عنوان‌ "کشف‌ الحقائق‌ عن‌ الفقه‌ الجعفری‌" به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.  چاپ کتاب "البیع" امام(ره) تحت نظارت ایشان امام(ره) در سال‌ 1345، تحقیق‌ و بازنگری‌ و تصحیح‌ رساله‌ عملیه عربی‌ "زبدة‌ الاحکام‌" و رساله‌ فارسی‌ "توضیح‌ المسائل"‌ را به‌ آیت‌ الله‌ کریمی‌ واگذار کرد و در سال‌ 1346، آیت‌ الله‌ کریمی‌ با همکاری‌ "آیت‌ الله‌ خاتم‌ یزدی" کتاب‌ البیع‌ امام(ره‌) را تحت‌ نظارت‌ و اشراف‌ ایشان‌، در بهترین‌ اسلوب‌ و در 5‌ جلد در نجف‌ اشرف‌ به‌ چاپ‌ رسانید. او کتاب‌ "خلل‌ صلات"‌ امام(ره)‌ را نیز به‌ امر معظم‌ له‌ در نجف‌ اشرف‌ تحقیق‌ و تصحیح‌ کرد که‌ بعدها در ایران‌ به‌ چاپ‌ رسید. تدریس آیت‌ الله‌ سید جعفر کریمی‌ دروس‌ منطق‌، ادبیات‌ عرب‌، فقه‌ و اصول‌ تا سطوح‌ عالی‌ را سالها تدریس‌ فرموده‌‌ و به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ در مدرسه‌ عالی‌ قضایی‌ و تربیتی‌ قم‌ و مدت 2 سال‌ در مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری‌ و مدرسه‌ علوم‌ قضایی‌ تهران‌ (دانشکده علوم‌ قضایی‌) تدریس‌ داشته‌ است‌. آیت‌ الله‌ کریمی‌ از سال‌ 1370 در حوزه‌ علمیه‌ قم‌ به‌ تدریس‌ خارج‌ فقه‌ قضا اشتغال‌ ورزید و نیز چندین‌ سال‌ به‌ تدریس‌ خارج‌ فقه‌ عبادات‌ و معاملات‌ پرداخته است. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۷:۴۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۷:۴۲

آیت الله سید جعفر کریمی

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله سید جعفر کریمی، مسئول استفتائات امام خمینی(ره) در نجف و ایران و بعد از امام(ره)، مسئول استفتائات مقام معظم رهبری که نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری در ادوار اول و سوم را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع