فرانس آنتوان مسمر (Franz Anton Mesmer) در 23 مه 1734 در "اتریش" متولد شد. وی پس ازپایان تحصیلاتش در رشته طب به جای اینکه به طبابت بپردازد در سدد آن بود راه جدیدی برای معالجه امراض کشف کند.وی اولین شخصی بود که از هیپنوتیزم برای درمان بیماریهای روانی استفاده کرد و چون بارها محکوم به شعبده بازی شد مجبور شد به فرانسه و آلمان نقل مکان کند. وی در 81 سالگی در آلمان درگذشت.

فرانس آنتوان مسمر (Franz Anton Mesmer) در 23 مه 1734 در "اتریش" متولد شد. وی پس ازپایان تحصیلاتش در رشته طب به جای اینکه به طبابت بپردازد در سدد آن بود راه جدیدی برای معالجه امراض کشف کند.وی اولین شخصی بود که از هیپنوتیزم برای درمان بیماریهای روانی استفاده کرد و چون بارها محکوم به شعبده بازی شد مجبور شد به فرانسه و آلمان نقل مکان کند. وی در 81 سالگی در آلمان درگذشت.


وی به علم نجوم علاقه بسیاری داشت او معتقد بود که تمام موجودات چه جاندار چه بیجان تحت تأثیر عاملی عالمگیر به نام سیاله مغناطیسی هستند که به کمک این عامل می توان بیماریهای روانی را معالجه کرد. مسمر پس از پایان رساندن دوره دانشکده طب با کمک یک آهنربا به معالجه بیماران می پرداخت به مرور متوجه شد که نیازی به آهنربا نیست و با قرار دادن دست و گذرانیدن آن روی بدن بیمار می توان نتایج خوبی در زمینه معالجه به دست آورد. این روش را "مغناطیس حیوانی" نام نهاد.

وی به علم نجوم علاقه بسیاری داشت او معتقد بود که تمام موجودات چه جاندار چه بیجان تحت تأثیر عاملی عالمگیر به نام سیاله مغناطیسی هستند که به کمک این عامل می توان بیماریهای روانی را معالجه کرد. مسمر پس از پایان رساندن دوره دانشکده طب با کمک یک آهنربا به معالجه بیماران می پرداخت به مرور متوجه شد که نیازی به آهنربا نیست و با قرار دادن دست و گذرانیدن آن روی بدن بیمار می توان نتایج خوبی در زمینه معالجه به دست آورد. این روش را "مغناطیس حیوانی" نام نهاد.


با توجه به روش "مغناطیس حیوانی"، مسمر بیمار را در یک حالت جذبه و بیخودی در می آورد. آنگاه بر اراده او غلبه می کرد و سپس به معالجه بیمار می پرداخت. بطور کلی می توان گفت مسمر "هیپنوتیزم" را برای معالجه بسیاری از بیماریهای روحی به کار می برد.

با توجه به روش "مغناطیس حیوانی"، مسمر بیمار را در یک حالت جذبه و بیخودی در می آورد. آنگاه بر اراده او غلبه می کرد و سپس به معالجه بیمار می پرداخت. بطور کلی می توان گفت مسمر "هیپنوتیزم" را برای معالجه بسیاری از بیماریهای روحی به کار می برد.


به دنبال شایعاتی که به تحریک مخالفان مسمر در مورد معالجات او در "وین" به وجود آمده بود او را به جرم شعبده بازی و جادوگری از وین اخراج کردند. او عازم "فرانسه" شد و در آنجا موفقیت و شهرت زیادی کسب کرد.

به دنبال شایعاتی که به تحریک مخالفان مسمر در مورد معالجات او در "وین" به وجود آمده بود او را به جرم شعبده بازی و جادوگری از وین اخراج کردند. او عازم "فرانسه" شد و در آنجا موفقیت و شهرت زیادی کسب کرد.


موفقیت او در درمان بیماران موجب خشم و ناراحتی و حسد و کینه بسیاری از پزشکان پاریس شد، بنابراین "لوئی پانزدهم" هیئتی از کارشناسان برگزیده را مامور رسیدگی در مورد چگونگی نحوه معالجه مسمر کرد. یکی از افراد این هیئت "بنجامین فرانکلین" بود که مامور رسیدگی به نحوه معالجه مسمر شد. این هیئت که خود از مخالفان مسمر بودند او را به فریبکاری و عوام فریبی متهم کردند بنابراین در سال 1785 مجبور شد فرانسه را ترک کند.

موفقیت او در درمان بیماران موجب خشم و ناراحتی و حسد و کینه بسیاری از پزشکان پاریس شد، بنابراین "لوئی پانزدهم" هیئتی از کارشناسان برگزیده را مامور رسیدگی در مورد چگونگی نحوه معالجه مسمر کرد. یکی از افراد این هیئت "بنجامین فرانکلین" بود که مامور رسیدگی به نحوه معالجه مسمر شد. این هیئت که خود از مخالفان مسمر بودند او را به فریبکاری و عوام فریبی متهم کردند بنابراین در سال 1785 مجبور شد فرانسه را ترک کند.


مسمر در سالهای آخر عمر در نهایت گمنامی و انزوا به سر برد. وی در 5 مارس 1815 در "آلمان" درگذشت.

مسمر در سالهای آخر عمر در نهایت گمنامی و انزوا به سر برد. وی در 5 مارس 1815 در "آلمان" درگذشت.


صد سال پس از مرگ مسمر فروید وی را پدر روانشناسی و روانپزشکی جدید خواند و نیم قرن بعد از مسمر، "برید" روشهای او را بررسی کرد و قسمتهای نامفهوم و خرافاتی آن را حذف کرد و روشی صحیح و درست به نام "هیپنوتیزم" را عرضه کرد.

صد سال پس از مرگ مسمر فروید وی را پدر روانشناسی و روانپزشکی جدید خواند و نیم قرن بعد از مسمر، "برید" روشهای او را بررسی کرد و قسمتهای نامفهوم و خرافاتی آن را حذف کرد و روشی صحیح و درست به نام "هیپنوتیزم" را عرضه کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۰:۲۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۰:۲۳

آنتوان مسمر

خلاصه زندگی نامه

 فرانس آنتوان مسمر، روانپزشک اتریشی که برای اولین بار از هیپنوتیزم برای درمان بیماریهای روانی استفاده کرد ولی محکوم به شعبده بازی شد و صد سال بعد از مرگش به عنوان پدر روانشناسی معرفی شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع