آراسموس داروین (Erasmus Darwin)  در 12 دسامبر 1731 در شهر "الستون هال" در انگلستان متولد شد. پدر آراسموس یک وکیل سرشناس در انگلستان بود. وی در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد و 50 سال به پزشکی پرداخت. همچنین اقدام به تاسیس انجمن گیاه شناسی کرد.وی در 71 سالگی درگذشت. آراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین و فرانسیس گالتون نیز بوده است.

آراسموس داروین (Erasmus Darwin) در 12 دسامبر 1731 در شهر "الستون هال" در انگلستان متولد شد. پدر آراسموس یک وکیل سرشناس در انگلستان بود. وی در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد و 50 سال به پزشکی پرداخت. همچنین اقدام به تاسیس انجمن گیاه شناسی کرد.وی در 71 سالگی درگذشت. آراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین و فرانسیس گالتون نیز بوده است.


آراسموس داروین به مدرسه "چسترفیلد" رفت و سپس وارد کالج "سنت جان" در کمبریج شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته‌ پزشکی وارد دانشگاه "ادینبرو" شد و تحصیلات خود را در آنجا به پایان رساند.

آراسموس داروین به مدرسه "چسترفیلد" رفت و سپس وارد کالج "سنت جان" در کمبریج شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته‌ پزشکی وارد دانشگاه "ادینبرو" شد و تحصیلات خود را در آنجا به پایان رساند.


داروین سال 1756 کار خود را به عنوان پزشک آغاز کرد. در دورانی که آراسموس داروین به فعالیت پزشکی مشغول بود شهرت فراوانی کسب کرد و تقریبا مشهورترین پزشک عصر خود در انگلستان به شمار می‌رفت و به همین خاطر نیز جورج سوم پادشاه وقت انگلستان از وی دعوت کرد تا عضو پزشکان سلطنتی انگلستان شود، اما آراسموس داروین که ترجیح می‌داد به طبابت میان مردم معمولی بپردازد پیشنهاد پادشاه انگلستان را رد کرد.وی به مدت 50 سال به عنوان پزشک به درمان و کمک به مردم عادی جامعه پرداخت و به همین خاطر نیز از احترام بسیار زیادی در میان مردم آن دوران برخوردار بود.

داروین سال 1756 کار خود را به عنوان پزشک آغاز کرد. در دورانی که آراسموس داروین به فعالیت پزشکی مشغول بود شهرت فراوانی کسب کرد و تقریبا مشهورترین پزشک عصر خود در انگلستان به شمار می‌رفت و به همین خاطر نیز جورج سوم پادشاه وقت انگلستان از وی دعوت کرد تا عضو پزشکان سلطنتی انگلستان شود، اما آراسموس داروین که ترجیح می‌داد به طبابت میان مردم معمولی بپردازد پیشنهاد پادشاه انگلستان را رد کرد.وی به مدت 50 سال به عنوان پزشک به درمان و کمک به مردم عادی جامعه پرداخت و به همین خاطر نیز از احترام بسیار زیادی در میان مردم آن دوران برخوردار بود.


آراسموس داروین به کارهای بسیار دیگری غیر از پزشکی نیز مشغول بود، وی انجمن گیاه شناسی "لیچفیلد" را تاسیس کرد که به مدت 7 سال متون علمی مختلف در زمینه‌ گیاه شناسی را جمع آوری و به زبان انگلیسی ترجمه کرد و کمک بسیاری به علم گیاه شناسی انگلستان در آن دوران کرد.

آراسموس داروین به کارهای بسیار دیگری غیر از پزشکی نیز مشغول بود، وی انجمن گیاه شناسی "لیچفیلد" را تاسیس کرد که به مدت 7 سال متون علمی مختلف در زمینه‌ گیاه شناسی را جمع آوری و به زبان انگلیسی ترجمه کرد و کمک بسیاری به علم گیاه شناسی انگلستان در آن دوران کرد.


آراسموس همچنین به عنوان مخترع و شاعر نیز شناخته می‌شود. شعرهای او بیشتر در مورد تاریخ طبیعی بشر و شامل موضوعاتی درباره اشکال مختلف زندگی است. آراسموس داروین پدر بزرگ جارلز روبرت داروین و فرانسیس گالتون دانشمندان بزرگ انگلیسی بوده است.

آراسموس همچنین به عنوان مخترع و شاعر نیز شناخته می‌شود. شعرهای او بیشتر در مورد تاریخ طبیعی بشر و شامل موضوعاتی درباره اشکال مختلف زندگی است. آراسموس داروین پدر بزرگ جارلز روبرت داروین و فرانسیس گالتون دانشمندان بزرگ انگلیسی بوده است.


آراسموس همچنین از بنیانگذاران انجمن قمری "بیرمنگام" است که از مخالفان جدی برده ‌داری بودند و فعالیت‌های گسترده‌ای برای مبارزه با برده‌داری انجام می‌دادند.

آراسموس همچنین از بنیانگذاران انجمن قمری "بیرمنگام" است که از مخالفان جدی برده ‌داری بودند و فعالیت‌های گسترده‌ای برای مبارزه با برده‌داری انجام می‌دادند.


آراسموس داروین سرانجام در تاریخ 18 آوریل سال 1802 میلادی در سن 71 سالگی در انگلستان دیده از جهان فروبست. خانه داروین در "لیچفیلد" هم‌ اکنون، موزه‌ای برای آثار و زندگی اوست.

آراسموس داروین سرانجام در تاریخ 18 آوریل سال 1802 میلادی در سن 71 سالگی در انگلستان دیده از جهان فروبست. خانه داروین در "لیچفیلد" هم‌ اکنون، موزه‌ای برای آثار و زندگی اوست.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۳۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۳۶

آراسموس داروین

خلاصه زندگی نامه

 آراسموس داروین، پزشک، متفکر، شاعر، فیلسوف، زیست شناس انگلیسی که یکی از بزرگترین مخالفان برده‌ داری نیز به شمار می آید. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع